FAQ | Najczęstsze pytania

Obsługa klienta i dostęp do systemu Legalis Administracja
Obsługa klienta Legalis Administracja
W jaki sposób można skontaktować się z Działem Obsługi Klienta?

Z Działem Obsługi Klienta można skontaktować się dzwoniąc pod numer telefonu: 22 311 22 22 wew. 3 lub wysyłając e-mail na adres: legalis@beck.pl

Czy w ramach abonamentu Legalis Administracja przysługuje szkolenie czy też jest ono dodatkowo płatne?

Klientowi w ramach umowy przysługuje bezpłatne szkolenie dotyczące zakupionego systemu informacji prawnej.

Czy istnieje możliwość zmiany konfiguracji Legalis Administracja w trakcie trwania abonamentu?

Tak, istnieje taka możliwość. W tym celu należy skontaktować się z Doradcą Klienta, z którym ustalane były warunki zakupionej licencji Legalis Administracja lub z Działem Obsługi Klienta.

Gdzie znaleźć informację kiedy kończy się abonament Legalis Administracja danej jednostki?

Informację na ten temat można uzyskać klikając w znajdującą się w prawej górnej części strony startowej ikonę „Mój profil”.

Dostęp do systemu Legalis Administracja
Czym się różni dostęp po IP od logowania z użyciem loginu i hasła?

W jednostkach administracji publicznej logowanie do systemu Legalis Administracja może być realizowane na 2 sposoby:

 1. Wejście po IP – odbywa się poprzez numer IP urzędu. Jest to unikatowy numer sieci komputerowej jednostki, dzięki czemu każdy Użytkownik komputera podłączonego do tej sieci może zalogować się automatycznie bez konieczności wpisywania loginu i hasła. Logowanie po IP jest możliwe tylko w siedzibie urzędu, na komputerze podłączonym do sieci
  Uwaga! Ten tryb zalogowania uniemożliwia korzystanie z Poradni eksperckiej oraz systemu alertów, ponieważ do ich działania potrzebny jest adres e-mail (patrz niżej – Logowanie spersonalizowane). Istnieje możliwość dodawania dokumentów do „Ulubionych”, ale dane te są widoczne dla wszystkich użytkowników systemu.
 2. Logowanie spersonalizowane – odbywa się przy użyciu loginu (adres e-mail) oraz hasła. Dostępy spersonalizowane może założyć administrator IT w urzędzie bądź Dział Obsługi Klienta wydawnictwa (telefon: 22 311 22 22 wew. 3, e-mail: legalis@beck.pl). Warto utworzyć dostęp spersonalizowany, ponieważ powiązane są z nim następujące korzyści:
  • Dostęp do poradni eksperckiej, w ramach której istnieje możliwość uzyskania odpowiedzi eksperta na indywidualne pytanie.
  • Możliwość dodawania dokumentów do „Ulubionych”, dzięki czemu najczęściej używane akty prawne będą zawsze pod ręką.
  • Możliwość otrzymywania na adres e-mail alertów o zmianach w aktach prawnych, łatwe dotarcie do niedawno otwieranych dokumentów w Legalis Administracja bez konieczności dodawania ich do ulubionych (funkcjonalności: „Historia”, „Ostatnio oglądane”).
  • Po kliknięciu w ikonę „Mój Profil” i wybraniu zakładki „Opcje Legalisa” istnieje możliwość ustawienia typu oraz rozmiaru czcionki.
Co należy zrobić, gdy zdarzy się zapomnieć hasło do logowania?

Istnieje możliwość ustanowienia nowego hasła. Należy kliknąć w link: https://gov.legalis.pl/najczestsze-problemy-z-logowaniem/.

Czy można zmienić login do systemu?

Prośbę dotyczącą zmiany loginu dostępu do Legalis Administracja należy przesłać na adres e-mail: legalis@beck.pl.

Zawartość systemu Legalis Administracja
Treści w systemie Legalis Administracja
Mamy dostęp do komentarza (lub innej publikacji), a obecnie nie można go otworzyć. Co należy zrobić?

Jeśli z jakiegoś powodu zaistniał problem z dostępem do wybranych treści, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 22 311 22 22 wew. 4 lub na adres e-mail: legalis@beck.pl.

Wyszukiwarka i nawigacja
Jak najłatwiej w Legalis Administracja dotrzeć do poszukiwanego aktu prawnego, komentarza lub orzeczenia?

Do aktu prawnego, komentarza lub orzeczenia w systemie Legalis Administracja najłatwiej dotrzeć poprzez:

 • okno wyszukiwarki – wpisując słowa kluczowe, a następnie poprzez menu boczne z lewej strony ekranu zawężając otrzymane wyniki do typu poszukiwanych treści (np. akty prawne, komentarze czy orzeczenia);
 • główne akty prawne, komentarze i orzeczenia można znaleźć również na stronach modułów tematycznych dostępnych ze strony startowej systemu.
W jaki sposób szybko dotrzeć do tekstów czasopism, komentarzy i poradników dostępnych w Legalis Administracja?

Dostęp do wszystkich tekstów czasopism, komentarzy i poradników najłatwiej uzyskać przez menu boczne znajdujące się na stronie startowej Legalis Administracja.

System Legalis Administracja nie wyszukał aktu prawnego. Jaka może być tego przyczyna?

Najczęstsze powody nie odnalezienia konkretnego aktu prawnego to:

 • Błąd w tytule aktu. Należy sprawdzić tytuł lub skorzystać z systemu podpowiedzi w wyszukiwarce.
 • Błąd w numerze, pozycji lub roku publikacji. Należy sprawdzić dane lub skorzystać z wyszukiwania tekstowego.
 • Akt już nie obowiązuje lub jest dopiero aktem oczekującym na wejście w życie. Wyszukiwarka przeszukuje domyślnie tylko akty obowiązujące. Należy ustawić wyszukiwanie w aktach nieobowiązujących lub oczekujących (opcja w wyszukiwarce zaawansowanej dla aktów prawnych – poprzez menu rozwijalne po prawej stronie okna wyszukiwarki).
Jak dotrzeć do uchwał prawa miejscowego?

Najłatwiej do uchwał prawa miejscowego dotrzeć wpisując nazwę miejscowości w okno wyszukiwarki, klikając klawisz „Enter” a następnie z menu bocznego z lewej strony listy wyników wyszukiwania wybierając „Akty prawne” i „Prawo miejscowe”.

Jak najłatwiej rozpocząć pracę na kilku dokumentach jednocześnie w Legalis Administracja?

Wybrany dokument należy otworzyć w nowym oknie lub nowej zakładce przeglądarki. Najłatwiej skorzystać w tym celu z menu rozwijanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszki w link do wybranego dokumentu.

W jaki sposób odszukać w systemie Legalis Administracja właściwy dla danej miejscowości urząd (np. urząd skarbowy)?

Odpowiedni urząd można odszukać poprzez „Informatory” dostępne w menu bocznym na stronie startowej Legalis Administracja – należy wybrać odpowiednią kategorię (np. „urzędy skarbowe”) i wybrać z niej dany urząd, aby uzyskać dane teleadresowe. Alternatywnie istnieje możliwość skorzystania z wyszukiwarki tekstowej i wpisania nazwy miejscowości. W wynikach wyszukiwania pojawią się dane teleadresowe właściwych urzędów i instytucji.

Praca z aktem prawnym
Z jaką częstotliwością aktualizowane są dane w systemie Legalis Administracja?

Dane w Legalis Administracja aktualizowane są każdego dnia roboczego.

Jak mogę zmienić widok aktu prawnego, aby przy artykułach wyświetlały się ikony komentarzy, orzeczeń i in.?

„Widok aktu” – pierwsza z lewej strony zakładka na pasku nawigacyjnym nad aktem prawnym umożliwia wybór jednego spośród trzech dostępnych widoków aktu: nowoczesnego, klasycznego oraz tekstowego.

Jak najlepiej przenieść wybrane artykuły ustawy do edytora tekstu?

W panelu nawigacyjnym z lewej strony aktu prawnego należy wybrać zakładkę „Spis treści”. Następnie trzeba zaznaczyć te artykuły ustawy, które chcemy przenieść do edytora tekstu i kliknąć przycisk „Pokaż wybór”. W miejscu widoku pełnego tekstu aktu prawnego wyświetlą się wybrane przez nas artykuły. Następnie spośród ikon nad aktem prawnym należy wybrać „Eksportuj” i w kolejnym kroku „Edytuj”.

Gdzie można sprawdzić zmiany między obowiązującym tekstem przepisu, a jego poprzednimi wersjami?

Należy kliknąć w ikonę zielonego plusa znajdującą się przy artykule aktu prawnego, którego poprzednią wersję chcemy sprawdzić. Następnie klikamy w opcję PORÓWNAJ. Aby łatwiej zapoznać się ze zmianami, które miały miejsce pomiędzy poszczególnymi wersjami, warto kliknąć przycisk „NANIEŚ ZMIANY”.

Gdzie znaleźć akty wykonawcze do danej ustawy?

W menu bocznym z lewej strony tekstu aktu prawnego, w części „Relacje” znajduje się link „Wykonywany przez”. Po kliknięciu wyświetli się lista wszystkich aktów wykonawczych do danego aktu prawnego.

Czy Legalis Administracja może wysłać informacje powiadamiające o mających wejść w życie zmianach ustawy?

Jeśli logowanie odbywa się za pomocą loginu i hasła, Legalis Administracja może informować o zmianach w przepisach, które zostały dodane do „Ulubionych”. W tym celu w zakładce „Mój profil” (w prawym górnym rogu ekranu) należy wybrać zakładkę „Powiadomienia”, a następnie przy pozycji „Wyślij e-mail informujący o zmianach” wybrać odpowiednią opcję.

Strony tematyczne (modułowe)
Gdzie znaleźć aktualności z zakresu tematyki, którą zajmujemy się w urzędzie?

Do aktualności dotyczących pracy poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek podległych najłatwiej dotrzeć wchodząc ze strony startowej na stronę modułu tematycznego, która odpowiada zakresowi zadań Użytkownika. Na stronie tej można odszukać boks „Aktualności”.

Gdzie znaleźć potrzebne wzory dokumentów?

Wzory dokumentów można odszukać:

 • Na stronach modułowych dedykowanych poszczególnym jednostkom organizacyjnym urzędu oraz jednostkom podległym.
 • Za pomocą prostej wyszukiwarki, wybierając z menu bocznego z lewej strony wyników wyszukiwania typ dokumentu „Wzory”.
 • Za pomocą wyszukiwarki zaawansowanej, zmieniając w rozwijanym menu (obok okna wyszukiwarki „Szukaj”) typ poszukiwanych dokumentów z „wszystkie treści” na „Wzory”.
Czy jest miejsce w systemie, w którym znajduje się większość potrzebnych treści z obszaru działania konkretnego referatu/wydziału?

Na stronie startowej znajdują się linki do stron modułów tematycznych oddających strukturę organizacyjną urzędu, jego zadania publiczne oraz jednostki podległe. Na każdej ze stron Użytkownik znajdzie większość treści potrzebnych w pracy danej jednostki organizacyjnej urzędu. Dokumenty podzielone są pod względem typu (akty prawne, orzeczenia, komentarze, wzory, poradniki, praktyczne wyjaśnienia, tematy specjalne, aktualności, poradnia) oraz tematycznie.

Co to są „Tematy specjalne”?

„Tematy specjalne” dostępne są na stronach modułów tematycznych dedykowanych poszczególnym jednostkom organizacyjnym urzędu i jednostkom podległym i zawierają, posegregowane na typy i podzielone tematycznie, wszystkie dostępne w Legalis Administracja treści dotyczące danego zagadnienia.

Co to są „Praktyczne wyjaśnienia”?

To umieszczone w systemie odpowiedzi ekspertów Legalis Administracja na pytania zadane przez Użytkowników z innych urzędów, w ramach usługi „Poradni eksperckiej”.

Personalizacja systemu Legalis Administracja
Ulubione i historia pracy w systemie Legalis Administracja
W jaki sposób można dopasować Legalis Administracja do indywidualnych potrzeb?

Legalis Administracja można spersonalizować (logowanie do systemu powinno odbywać się za pomocą indywidualnego loginu i hasła) poprzez:

 • Dodanie najczęściej wykorzystywanych dokumenty do zakładki „Ulubione”. Można to zrobić klikając ikonę gwiazdki w menu nawigacyjnym znajdującym się z prawej strony, nad treścią otwartego dokumentu.
 • Po kliknięciu w ikonę „Mój profil” (druga ikona od prawej strony, w menu znajdującym się w prawej, górnej części ekranu), a następnie w zakładkę „Opcje Legalisa” Użytkownik może zdecydować o indywidualnych ustawieniach systemu w ramach listy dostępnych opcji.
 • Można też wybrać zakładkę „Powiadomienia”, a następnie przy pozycji „Wyślij e-mail informujący o zmianach” wybrać odpowiednią opcję.
Czy w Legalis Administracja jest dostępna historia pracy na systemie?

Tak, dostęp do historii pracy Użytkownika możliwy jest na dwa sposoby:

 • W lewej, dolnej części strony startowej znajduje się box „Ostatnio oglądane” (warto kliknąć w link „WIĘCEJ…”).
 • Po kliknięciu w ikonę „Mój profil” (druga ikona od prawej strony, w menu znajdującym się w prawej, górnej części ekranu), a następnie w zakładkę „Historia” ukaże się wykaz ostatnio otwieranych dokumentów w podziale na ich typy. Ostatnia zakładka z prawej strony pokazuje wyniki działania wyszukiwarki.
Jak działa funkcja „Ulubione” w Legalis Administracja?

Większość znajdujących się w Legalis Administracja dokumentów można dodać do zakładki „Ulubione”. W ramach niej Użytkownik ma możliwość tworzenia folderów tematycznych lub grupowania dokumentów pod względem typu treści (akty prawne, orzeczenia, komentarze, itd.). Umieszczenie najczęściej wykorzystywanych dokumentów w „Ulubionych” zapewnia do nich szybki i bezpośredni dostęp. Aby zapisać dokument w teczce „Ulubione”, należy kliknąć w ikonę gwiazdki, znajdującą się nad dokumentem, w prawej górnej części ekranu.

Poradnia ekspercka systemu Legalis Administracja
Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi
W jaki sposób można zadać pytanie ekspertowi z poradni Legalis Administracja?

Informacje nt. korzystania z poradni eksperckiej znajdują się na stronie internetowej: https://gov.legalis.pl/poradnia-ekspercka/.

Gdzie w Legalis Administracja można znaleźć odpowiedzi na pytania zadane poradni eksperckiej przez innych Użytkowników?

Odpowiedzi na pytania innych Użytkowników Legalis Administracja to dokumenty nazywane „Praktyczne wyjaśnienia”. Dostępne są one na systemie w bazie praktycznych wyjaśnień, którą znaleźć je można poprzez wyszukiwarkę albo na stronach modułowych (w podziale tematycznym).

Gdzie sprawdzić ile jeszcze, w ramach bieżącego abonamentu, można zadać pytań ekspertom z poradni Legalis Administracja?

Informację na temat pozostałej do wykorzystania liczby pytań można znaleźć w górnej, prawej części każdej z poradni eksperckich.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności