Podwójna podwyżka płacy minimalnej w 2024 r.

Zgodnie z art. 3 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy (tj. przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem) wynosi co najmniej 105%, to ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., tj. od 1 stycznia i od 1 lipca. W związku z tym w 2024 r. mamy podwójną podwyżkę płacy minimalnej, ponieważ prognozowana inflacja na 2024 r. przekraczała 6%.

Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Do 4300 zł od lipca 2024 roku

W rozporządzeniu o minimalnym wynagrodzeniu Rada Ministrów wskazała, że:

  • Minimalne wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wynosi:
    1. od 1.1.2024 r. 4242 zł,
    2. od 1.7.2024 r. 4300 zł;
  • Minimalna stawka godzinowa za pracę w 2024 r. wynosi:
    1. od 1.1.2024 r. 27,70 zł,
    2. od 1.7.2024 r. 28,10 zł.

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1.1.2024 r., tj. 4242 zł, oznacza wzrost o 752 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1.1.2023 r. (3490 zł), czyli o 21,5 %. Podwyższenie płacy minimalnej od 1.7.2024 roku do 4300 zł oznacza wzrost o 700 zł w stosunku do kwoty z 1.7.2023 r. (3600 zł), czyli o 19,4 %. Przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wynosi 4271 zł.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1.1.2024 r. w wysokości 27,70 zł, oznacza wzrost o 4,9 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1.1.2023 r., czyli o 21,5%. Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej od 1.7.2024 r. do 28,10 zł oznacza wzrost o 4,6 zł w stosunku do kwoty z 1.7.2023 r., czyli o 19,5%.

Wzrost płacy minimalnej oznacza również wzrost wielu świadczeń, dodatków a także wpływa na PPK.