Prognozowany wzrost płacy minimalnej

Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP) na lata 2024–2027, z którego wynika, że średnioroczna inflacja wyniesie 5,2% w 2024 r., w 2025 r. 4,1%, a w 2026 r. 3,3%, natomiast w 2027 r. 2,5%. To oznacza, że o ile prognoza będzie utrzymywała się w kolejnych latach, nie czekają już nas podwójne podwyżki płacy minimalnej (styczeń/lipiec), tylko jedna od 1 stycznia.

Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Na podstawie danych zawartych w WPFP, FPP przygotowało prognozę, zgodnie z którą płaca minimalna w 2025 r. powinna wynieść:

  • w pierwszym scenariuszu co najmniej 4510,90 zł, natomiast stawka godzinowa wzrośnie do kwoty 29,50 zł; to oznacza, że płaca minimalna wzrośnie o niespełna 211 zł w porównaniu do drugiej połowy 2024 r.,
  • w drugim scenariuszu podwyżka płacy minimalnej byłaby wyższa do kwoty co najmniej 4617,80 zł oraz stawka godzinowa do kwoty co najmniej 30,20 zł. To oznacza, że płaca minimalna wzrośnie o prawie 320 zł w porównaniu do drugiej połowy 2024 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu Rada Ministrów musi przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję płacy minimalnej na 2025 r. do 15.6.2024 r. Jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego, to Rada Ministrów najpóźniej w 15.9.2024 r. podejmie decyzję dotyczącą ostatecznej wysokości płacy minimalnej w 2025 r.

Prawo pracy – Sprawdź aktualną listę szkoleń Sprawdź

Wzrosną również składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców

Według obliczeń głównego ekonomisty FPP składki osób prowadzących działalność gospodarczą wzrosną w 2025 roku o 154,42 zł do poziomu 1754,74 zł miesięcznie + składka zdrowotna (w 2024 r. przedsiębiorcy płacą 1600,32 zł + składka zdrowotna). Składki przedsiębiorców są obliczane od podstawy wymiaru wynoszącej 60% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, która została przyjęta w pracach nad ustawą budżetową na dany rok. Ostateczną wysokość składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2025 r. poznamy w drugiej połowie 2024 r.