Kiedy zawieszenie albo zmniejszenie świadczenia

Od 1.6.2024 r. zmieniły się limity zarobków dla emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz rencistów. Limity są wyższe więc można więcej dorobić do świadczenia.

Aby nie narazić się na zmniejszenie wcześniejszej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, przychód nie może przekroczyć 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu 2024 r. ( jest to kwota 5703,20 zł brutto).

Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Jeśli natomiast przychód przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% tego wynagrodzenia (od 1.6.2024 r. – 10 591,60 zł brutto), to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Wynosi ona obecnie 890,63 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i 668,01 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, a także 757,08 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Te same zasady dotyczą dorabiania do renty socjalnej. Są one takie same jak dla emerytów i osób uprawnionych do rent z tytułu niezdolności do pracy. Dla wielu osób pobierających rentę socjalną oznacza to możliwość pobierania renty w pełnej lub zmniejszonej wysokości.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Kto może dorabiać bez ograniczeń

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do swojego świadczenia bez ograniczeń.

ZUS nie zawiesi ani nie zmniejszy świadczenia także osobie, która ma prawo do emerytury częściowej.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, renty dla inwalidów wojskowych lub renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną jako świadczenie korzystniejsze od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, to renta ta przysługuje w pełnej wysokości, niezależnie od dodatkowych zarobków.