Podjęcie decyzji o odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego uzasadnia wniosek GIS złożony do MZ w dniu 20.4.2023 r., w którym zawnioskowano o odwołanie tego stanu, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, w szczególności biorąc pod uwagę spadek liczby diagnozowanych zakażeń SARS-CoV-2, a także spadek liczby zgonów i hospitalizacji obserwowany w ostatnim czasie.

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzono z dniem 16.5.2022 r. na podstawie rozporządzenia MZ z 12.5.2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 1028). Projekt rozporządzenia z 26.4.2023 r. uchyla powyższy akt prawny (numer wykazu w RCL MZ 1517) i odwołuje stan epidemiczny z dniem 1.7.2023 r.

W okresie od 14 do 20.3.2020 r. obowiązywał w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Następnie, do 15.5.2022 r. wprowadzono stan epidemii. Natomiast od 16.5.2022 r. do chwili obecnej ponownie obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.