Gmina ma obowiązek dowożenia ucznia wyłącznie do szkoły obwodowej.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zgodnie z art. 39 ust. 2 PrOśw droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

  • 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
  • 4 km w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 PrOśw jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza wymienione odległości, wówczas obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Gmina ma zatem obowiązek zapewnienia dowozu, ale wyłącznie do szkoły obwodowej. Jeżeli dziecko nie jest niepełnosprawne i nie ma specjalnych potrzeb edukacyjnych, gmina nie ma obowiązku dowożenia ucznia do szkoły nie będącej szkołą obwodową.