Tymczasowa ochrona zostanie przedłużona z 30.6.2024 r. do 30.9.2025 r.

Obowiązywanie ochrony tymczasowej dla obywateli z Ukrainy zostanie przedłużone z 30.6.2024 r. do 30.9.2025 r. Od przyszłego roku będzie możliwa także zmiana statusu pobytu z ochrony tymczasowej na pobyt czasowy na okres 3 lat. Ponadto wprowadzony został obowiązek szkolny dla dzieci obywateli Ukrainy, z którego realizacją od roku szkolnego 2025/26 powiązana będzie wypłata świadczenia „800 plus”.

Więcej treści o pomocy społecznej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Powiadomienie o podjęciu pracy

Nowelizacją wprowadzono następujące regulacje związane z podjęciem pracy przez obywatela Ukrainy:

1. pracodawca zatrudniający obywatela Ukrainy ma 7 dni na przesłanie powiadomienia o podjęciu pracy;

2. pracodawca został zobowiązany do złożenia kolejnego powiadomienia o zatrudnieniu obywatela Ukrainy, w przypadku gdy:

  • zmienił się rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy, lub
  • zmieniło się stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy, lub
  • zmniejszono wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu określony w powiadomieniu, lub
  • obniżono miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia określoną w powiadomieniu;

3. nałożony został wymóg wskazywania w powiadomieniu o zatrudnieniu obywatela Ukrainy co najmniej minimalnego wynagrodzenia o pracę lub minimalnej stawki godzinowej.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź