W Dzienniku Ustaw RP ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji z 28.2.2024 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 (Dz.U. z 2024 r . poz. 413). Rozporządzenie to w kompleksowy sposób reguluje kwestie związane z dotacjami celowymi na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół podstawowych, w tym szkół prowadzonych przez inne podmioty aniżeli JST.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Z punktu widzenia JST bardzo istotne są terminy, w których będzie prowadzona „dystrybucja” środków dotacyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje podziału między województwa środków budżetu państwa przeznaczonych w 2024 r. dla jednostek samorządu terytorialnego na dotacje celowe, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: FinZadOśwU), w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 26 września.

Wojewoda udzieli dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 FinZadOśwU, w terminie do dnia:

1) 3 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 6 maja;

2) 8 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 7 maja do dnia 11 lipca;

3) 14 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 12 lipca do dnia 15 września.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź