Psycholog, którego dotyczy pytanie, może zostać zatrudniony na stanowisku psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Więcej treści o pomocy społecznej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Rzeczywiście zgodnie z art. 3 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (dalej: PsychologU) zawód psychologa może wykonywać osoba, która spełnia wymagania określone PsychologU. Z kolei art. 7 PsychologU doprecyzowuje, że prawo wykonywania zawodu psychologa powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów. Natomiast na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 PsychologU na listę psychologów wpisuje się osobę, która m.in. uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej. A wpisu na listę psychologów dokonuje Rada Regionalnej Izby Psychologów na wniosek zainteresowanego (art. 8 ust. 3 PsychologU).

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Zatem – po pierwsze – jeśli psycholog, którego dotyczy pytanie, uzyskał wpis na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów, to jest osobą uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa, a Państwo nie mogą podważać tego uprawnienia. Po drugie natomiast osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa jest osobą upoważnioną do wykonywania zawodu psychologa, bez względu na zakres praktyki. Dlatego też psycholog, którego dotyczy pytanie, może zostać zatrudniony na stanowisku psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej.