Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (druk 187).

Ponieważ kwota bazowa dla nauczycieli, o której mowa w art. 9 ust. 2 BudżetU23 została ustalona w wysokości 3981,55 zł i gwarantuje wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 7,8% w stosunku do średnich wynagrodzeń obowiązujących od 1.9.2022 r., pojawiła się konieczność aktualizacji stawek ich minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Tym samym wzrosną zależne od niego dodatki, m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz te, które są obliczane procentowo od jego wartości (dodatek stażowy czy dodatki motywacyjne i niektóre funkcyjne).

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

W wyniku zmian wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego (tj. posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym) wyniesie dla nauczycieli:

  1. nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – wzrost o 266 zł;
  2. mianowanych – wzrost o 293 zł;
  3. dyplomowanych – wzrost o 326 zł.

Dla nauczycieli z drugiej grupy zaszeregowania płacowego (tj. posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie), wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego wyniesie – dla nauczycieli:

  1. nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – wzrost o 271 zł;
  2. mianowanych – wzrost o 275 zł;
  3. dyplomowanych – wzrost o 282 zł.