Podkreślić należy, że zgodnie z informacją UZP w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej (zob. https://www.gov.pl/web/uzp/zmiany-w-zakresie-standardowych-formularzy-do-publikacji-ogloszen-w-dzienniku-urzedowym-unii-europejskiej), od 25.10.2023 r. obowiązek publikacji ogłoszeń będzie wyłącznie poprzez eNotice2 zgodnie z nowymi standardowymi eformularza. Ponadto nie będzie możliwości korzystania z obecnie udostępnionych formularzy unijnych w tym zakresie, zarówno bezpośrednio poprzez usługę eNotice, jak również z wykorzystaniem usług oferowanych w tym zakresie przez eSenderów.

Więcej treści o zamówieniach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Publikacja kolejnych ogłoszeń do wszczętego już postępowania o udzielenie zamówienia, w którym opublikowano ogłoszenia na obecnych formularzach, będzie realizowana tylko z użyciem nowych formularzy. Będzie to możliwe dzięki konwerterowi udostępnionemu w eNotice2 lub w usłudze innego eSendera, która dostosuje się do tej zmiany.

Zwraca się uwagę, że krótki jest czas na wdrożenie stosownych wytycznych technicznych umożliwiających przygotowanie do wejścia w życie obowiązku stosowania nowych formularzy oraz dostosowanie się eSenderów od momentu wydania ich przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Istnieje więc ryzyko w przypadku eSenderów, że mogą nie być gotowe na zmiany (nowe formularze i konwerter) w wymaganym terminie wynikającym z ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym zamawiający powinni zweryfikować sygnalizowaną kwestię u swoich dostawców usługi eSendera. Ponadto, co istotne dla wielu zamawiających, korzystających z platformy e-Zamówienia, z uwagi na zakres prac dostosowawczych usługa eSendera udostępniona na Platformie e-Zamówienia nie będzie gotowa na tę zmianę w terminie 25.10.2023 r.

W świetle powyższego UZP rekomenduje, aby dla nowo wszczynanych postępowań od progów unijnych przed 25.10.2023 r., ogłoszenia unijne przygotowywać oraz przesyłać do publikacji za pośrednictwem usługi eNotice, chyba że zamawiający otrzymają potwierdzenie od eSenderów, z których korzystają, o ich dostosowaniu do nowego stanu prawnego na 25.10.2023 r.