Nowelizacja na chwilę przed niedzielą 10 grudnia

Przyjęta przez Sejm ustawa dokonuje zmiany mające na celu ustanowienie 24 grudnia jako niedzielę niehandlową. W aktualnym stanie prawnym niedziela przypadająca na dzień 24 grudnia jest jedną z niedziel handlowych poprzedzających pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Co ważne, w Sejmie pojawił się również podobny projekt rządowy, ale sejmowa komisja uznała, że należy uwzględnić i procedować projekt poselski. Najważniejsza różnica pomiędzy projektami polegała na tym, że zgodnie z rządowym projektem 10 grudnia handel byłby prowadzony do godziny 14, a w poselskim projekcie takiego ograniczenia nie było.

Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Ustawa przewiduje jednoznaczne przesądzenie, że Wigilia, która przypada w niedzielę 24 grudnia, będzie dniem objętym zakazem handlu. Rozwiązanie to jest uzasadnione szczególnym czasem, jakim jest Boże Narodzenie oraz spotkaniami rodzinnymi Polaków. Jednocześnie w ustawie wskazano, że w przypadku, gdy Wigilia przypada na niedzielę, dwie poprzedzające ją niedziele były tzw. niedzielami handlowymi. W związku z tym, każda Wigilia przypadająca w niedzielę będzie dniem objętym zakazem handlu, wykonywania czynności związanych z handlem, powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Ważne

Na etapie prac legislacyjnych dodano również poprawkę, zgodnie z którą jeżeli dzień 24 grudnia przypada w niedzielę zakaz, o którym mowa w art. 5 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (dalej: OgrHandNiŚU), obowiązuje, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 6 OgrHandNiŚU.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Ustawowo handel jest dopuszczalny w niedzielę w niektórych podmiotach

Artykuł 6 OgrHandNiŚU przewiduje 32 sytuacje, w których handel w niedzielę jest dopuszczalny. Zgodnie z przepisami zakaz nie obowiązuje między innymi:

  • na stacjach paliw płynnych,
  • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami,
  • w aptekach i punktach aptecznych,
  • w zakładach leczniczych dla zwierząt,
  • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami,
  • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych,
  • w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach,
  • w zakładach pogrzebowych,
  • w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.
Ważne

Zgodnie z przyjętą ustawą zmiana ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Obecnie przepisami będzie zajmował się Senat.