Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji „ABI w nowej roli – inspektor ochrony danych”

Konferencja „ABI w nowej roli – inspektor ochrony danych”

30 stycznia 2018 r. – Politechnika Warszawska

(Warszawa, Pl. Politechniki 1, Mała Aula, godz. 9.15 – 14.30)


Agenda konferencji:

9.15 – 9.30 Otwarcie konferencji

prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński – Prorektor Politechniki Warszawskiej
dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej
Maciej Byczkowski, Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI)

9.30 – 10.00 Wykład inauguracyjny

„Aksjologia ochrony danych osobowych – rola ABI podczas wdrażania nowych przepisów o ochronie danych
w UE” – dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

10.00 – 12.00 Cz. I: Doświadczenia w wykonywaniu funkcji ABI i przygotowanie do roli inspektora ochrony danych

Prowadzenie obrad: Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI.

 1. „20 lat doświadczeń w wykonywaniu funkcji ABI – ewolucja funkcji od administratora do inspektora” – Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI
 2. „Inspektor ochrony danych – jak przygotować się do zwiększonej liczby zadań” – dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN.
 3. Panel dyskusyjny: przygotowanie ABI do roli inspektora ochrony danych, w tym:
 • Wyznaczanie inspektora ochrony danych i odpowiednie określenie jego zadań.
 • Niezbędne kwalifikacje oraz kompetencje do pełnienie funkcji inspektora ochrony.
 • Kodeks etyki inspektora ochrony danych.
 • Wykonywanie zadań inspektora – inspektor i jego zespół.
 • Pełnienie roli punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz osób, których dane dotyczą.

Uczestnicy dyskusji: adw. Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy), Monika Młotkiewicz (Zastępca Dyrektora Departamentu Rejestracji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Zbiorów Danych Osobowych Biura GIODO), Andrzej Rutkowski (Wiceprezes Zarządu SABI), dr Grzegorz Sibiga.

12.00 – 12.15 Przerwa na kawę

12.15 – 14.00 Cz. II: Praktyczne podejście do wdrażania RODO – wybrane zagadnienia

Prowadzenie obrad: prof. Janusz Zawiła – Niedźwiecki – Dziekan Wydziału Zarządzania PW

 1. „Wdrożenie RODO – rewolucja czy ewolucja dla firm technologicznych” – Michał Kaczorowski, radca prawny, Google.
 2. „Spełnienie wymogów rozliczalności realizacji obowiązków RODO – potrzeba prowadzenia dodatkowej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych” – adw. Xawery Konarski.
 3. Panel dyskusyjny: praktyczne doświadczenia w prowadzeniu projektów wdrożenia RODO aspekty prawne, organizacyjne i informatyczne, w tym:
 • Wdrażanie obowiązków RODO – problemy i priorytety
 • Szacowanie ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych przy doborze zabezpieczania danych
 • Wdrażanie niezbędnych zmian dotyczących funkcjonalności i zabezpieczeń systemów informatycznych służących do przetwarzania danych
 • Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych.

Uczestnicy dyskusji: Maciej Byczkowski, adw. Xawery Konarski, Maciej Kołodziej (Wiceprezes Zarządu SABI), Andrzej Rutkowski, dr Grzegorz Sibiga, Piotr Wojakowski (Dyrektor ds. bezpieczeństwa, ENSI).

14.00 Zakończenie konferencji

14.00 – 14.30 Lunch

Agenda może ulec zmianie


Organizatorzy:

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

Patronat honorowy:
dr Edyta Bielak – Jomaa – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Rada programowa konferencji:
Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji),
Andrzej Rutkowski (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji),
dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN),
dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW (Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności