XIII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) i Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) serdecznie zapraszamy na XIII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych, który odbędzie się w dniach 29.05 – 31.05.2017 w Serocku.

Kongres jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem w Polsce odbywającym się nieprzerwanie od 2005 roku, mającym istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli.

XIII Kongres to możliwość spotkania z wieloma wybitnymi gośćmi i ekspertami z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, a także okazja do dyskusji, bezpośredniej wymiany doświadczeń, kuluarowych spotkań, przekazania uwag i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, obowiązków i zadań kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz współpracy i podziału kompetencji między nimi.

Obrady Kongresu kierujemy do kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów, dyrektorów, właścicieli firm, przedstawicieli organów administracji publicznej, pełnomocników i pracowników pionów ochrony, administratorów danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, dyrektorów i pracowników pionów bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej i działów IT, a także innych osób interesujących się tą tematyką.

W związku z reformą europejskiego prawa ochrony danych osobowych, nadamy wyjątkowego znaczenia nowym unijnym regulacjom prawnym i przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwach i urzędach.

Już dziś przygotujmy się na nadchodzące zmiany!
Tematyka Kongresu

I.    BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP.

 • Systemy bezpieczeństwa narodowego, a ochrona informacji niejawnych.
 • Zagrożenia wywiadowcze – kulisy działalności wywiadu gospodarczego.
 • Współczesne państwo i jego tajemnice.
 • Agentura wpływu – mit, czy rzeczywistość?
 • NIK o bezpieczeństwie informacji w kontekście kontroli ochrony danych.

II.    AKTUALNE PROBLEMY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH. FUNKCJONOWANIE PIONÓW OCHRONY INFORMACJI.

 • Czy mamy nowoczesny system ochrony informacji niejawnych?
 • Kierownik jednostki organizacyjnej na nowe czasy, wyzwania i zagrożenia.
 • Rola i zadania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych (POIN) oraz Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych (SOIN) w trwającej IV rewolucji przemysłowej.
 • Problemy i sprawdzone rozwiązania obiegu dokumentów niejawnych.
 • Kancelarie tajne – praktyczne uwagi ich funkcjonowania.
 • Kulisy, mity i prawdy uzyskiwania Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego (ŚBP).
 • Ochrona informacji niejawnych w wymianie międzynarodowej.
 • Organizacja i przeprowadzanie wewnętrznych kontroli stanu ochrony informacji niejawnych.
 • Innowacyjność ochrony informacji niejawnych.

III.    EUROPEJSKA I KRAJOWA REFORMA PRAWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

 • Dorobek 20-lecia obowiązywania prawa ochrony danych osobowych w Polsce.
 • Jakie będą nowe standardy ochrony danych osobowych?
 • Jaka będzie skuteczność systemu ochrony danych osobowych?
 • Z praktyki zespołu audytorów – ochrona danych osobowych dziś i po rozpoczęciu obowiązywania Rozporządzenia unijnego.
 • Nowe wymagania stawiane przed inspektorami ochrony danych.
 • Obowiązki oraz uprawnienia inspektora danych osobowych na gruncie nowych przepisów RODO.
 • Czy dzisiejszy ABI, to jutrzejszy inspektor ochrony danych?
 • Jak nowe unijne prawo wpłynie i wpływa już na wykonywanie funkcji ABI?
 • Przewidywane relacje/współpraca inspektora ochrony danych z administratorem danych osobowych i podmiotem przetwarzającym, a także organem nadzorczym.
 • Pracodawca w przededniu reformy prawa ochrony danych osobowych.

IV.    BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE INFORMACJI NIEJAWNYCH.

 • Standardy w systemach bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Uruchomienie systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych.
 • Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa (SWB) oraz Procedury Bezpiecznej Eksploatacji (PBE) – praktyczne porady opracowania dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Akredytacja bezpieczeństwa teleinformatycznego – zasadnicze zmiany wprowadzone w 2016 roku.

V.    OCHRONA INFORMACJI PRAWNIE CHRONIONYCH.

 • Bezpieczeństwo informacji w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym opartym na wiedzy, wzrost czy spadek zagrożeń i dlaczego?
 • Tajemnica przedsiębiorstwa, handlowa i giełdowa – filary bezpieczeństwa biznesowego i rozwoju gospodarczego kraju.
 • Ochrona informacji i danych osobowych w umowach z kontrahentami – zabezpieczenia prawne i organizacyjne.
 • Kto tak naprawdę dba i chroni informacje biznesowe?
 • Jaki jest stan wiedzy prezesów i dyrektorów o ochronie informacji?
 • Kto i kiedy wdraża tajemnicę przedsiębiorstwa – jakie zyski, a jakie straty?
 • Czy ochrona informacji to tylko koszty, czy też zaplanowana inwestycja?

VI.    NOWOCZESNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO.

 • Ranga i znaczenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/IEC 27001).
 • Integracja systemów zabezpieczenia technicznego, elektronicznego i organizacyjnego – fundament budowy innowacyjnego systemu bezpieczeństwa.
 • Efektywność i zagrożenia procesu przetwarzania informacji – sprawdzone techniki zarządzania obiegiem informacji prawnie chronionych.
 • Nowe zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego – kradzież tożsamości, Internet rzeczy, bezpieczeństwo urządzeń mobilnych.
 • Zabezpieczeń pomieszczeń przed podsłuchem i elektromagnetycznym ulotem informacji.
 • Pokaz i prezentacja urządzeń i rozwiązań organizacyjnych dla zapewnienia bezpiecznego poziomu ochrony informacji i danych osobowych.

VII.    ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE i CYBERZAGROŻENIA.

 • Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022 – główne założenia i cele.
 • Procedura uzgadniania planu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym – ogólne założenia i praktyczne uwagi.


Szczegółowe informacje na:
https://www.ksoin.pl/xiii-kongres-ochrony-informacji-niejawnych-biznesowych-danych-osobowych-serock/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności