Wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców w 2022 roku 

W 2022 r. zmianie uległ mechanizm rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Po zmianach inaczej składkę zdrowotną zapłacą ryczałtowcy, liniowcy i przedsiębiorcy na karcie podatkowej. Najważniejsza zmiana obejmująca wszystkie kategorie przedsiębiorców dotyczy braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. 

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców a podatek liniowy 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i korzystające z podatku liniowego (19%) będą miały bardziej odczuwalną zmianę w ramach składki zdrowotnej. Dotychczas płacili składkę zdrowotną ryczałtowo i znali jej wysokość na cały rok z góry. W 2021 r. miesięcznie wynosiła ona 381,81 zł, z czego efektywnie płacili około 53 zł, ponieważ pozostałą część mogli odliczyć od podatku. Począwszy od 1.1.2022 r. zapłacą oni składkę zdrowotną na poziomie 4,9% swojego dochodu, jednak nie mniej niż 270,90 zł miesięcznie (9% liczone od płacy minimalnej).

Składka zdrowotna dla ryczałtowców

W przypadku przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadzie ryczałtu miesięczna składka zdrowotna wynosić będzie ryczałt kwotowy od 335 zł do 1007 zł miesięcznie (to te dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2021 roku pozwoliły na obliczenie finalnej wysokości składki zdrowotnej dla ryczałtowców) w zależności od tego jaki roczny przychód będą miały tacy przedsiębiorcy:

  • 9% składka zdrowotna liczona z 60% przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych do 60 000 zł,
  • 9% składka zdrowotna liczona ze 100% przeciętnego wynagrodzenia dla przychodów rocznych do 300 000 zł, 
  • 9% składka zdrowotna liczona ze 180% przeciętnego wynagrodzenia, jeśli przychody roczne są wyższe niż 300 000 zł.

Główny Urząd Statystyczny 21.1.2022 r. opublikował dane o średnim wynagrodzeniu w przedsiębiorstwach za czwarty kwartał ubiegłego roku. Według GUS było to 6221,04 zł. Dane GUS przełożą się na miesięczną składkę zdrowotną przedsiębiorców na ryczałcie w następujący sposób:

  • przedsiębiorcy o rocznych przychodach do 60 tys. zł zapłacą: 9% x 60% x 6221,04 = 335,94 zł;
  • przedsiębiorcy o rocznych przychodach od 60 tys. zł do 300 tys. zł zapłacą: 9% x 100% x 6221,04 = 559,89 zł;
  • przedsiębiorcy o rocznych przychodach powyżej 300 tys. zł zapłacą: 9% x 180% x 6221,04 = 1007,81 zł.

Składka zdrowotna a karta podatkowa 

Warto podkreślić, że od 1.1.2022 r. nie będzie już możliwe rozpoczęcie prowadzenia działalności na zasadzie karty podatkowej, natomiast wszystkie osoby, które mają kartę podatkową nadal będą mogły ją kontynuować. Składka zdrowotna będzie w ich przypadku liczona jako 9% od minimalnego wynagrodzenia i w 2022 r. wynosić będzie 270 zł 90 gr. 

Kalkulator

Na zus.pl udostępniono kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. 

Kalkulator umożliwia wyliczenie składki:

  • za osoby prowadzące jedną lub kilka pozarolniczych działalności gospodarczych, do których stosuje się różne formy opodatkowania,
  • za osoby korzystające z „ulgi na start”, „preferencyjnych składek” oraz „małego ZUS plus”,
  • za inne osoby prowadzące pozarolniczą działalność. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności