Wniosek o wpis w księdze wieczystej po nowelizacji. Komentarz praktyczny. Opłaty sądowe, wzór wniosku o wpis

  • Praktyczny komentarz, omawiający zagadnienia postępowania wieczystoksięgowego, umożliwia zapoznanie się z aktualnym od 1.7.2016 r. obowiązkiem składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz wniosków o założenie księgi wieczystej.
  • Publikacja skierowana jest przede wszystkim dla notariuszy, komorników sądowych oraz naczelników urzędów skarbowych, zajmujących się zagadnieniami związanymi z zakresem postępowania wieczystoksięgowego.
  • Komentarz zawiera obszerny zbiór interpretacji i orzeczeń oraz praktyczne wzory wniosów dotyczących wpisu do ksiąg wieczystych, które będą niezbędną pomocą w pracy dla specjalistów w tej dziedzinie. Przygotowane opracowania znacząco usprawnią postępowanie oraz ułatwią dostęp do elektornicznej formy załatwienia spraw wieczystoksięgowych.

Fragment tekstu z monografii:

System teleinformatyczny do składania wniosków o wpis

Stworzenie systemu teleinformatycznego do składania wniosków o wpis do księgi wieczystej według ustawodawcy miało być pierwszym etapem dalszej informatyzacji postępowania wieczystoksięgowego, polegającego na wprowadzeniu obowiązku inicjowania tego postępowania drogą elektroniczną przez określone podmioty. W uzasadnieniu projektu ustawy (Druk sejmowy Nr 2655, Sejm RP VII kadencji) nowelizującej zgłoszonego 24.7.2014 r. stwierdzono, że elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe zapewnić ma łatwiejszy i szybszy dostęp do sądu, a także sprawne załatwienie sprawy. Wprowadzenie obowiązku składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz wniosków o założenie księgi wieczystej, pozwolić ma – w zakresie prostych dla systemu teleinformatycznego czynności – na stworzenie możliwości automatycznego przetwarzania danych zawartych w treści wniosku do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym, po zweryfikowaniu tych danych przez orzecznika.
Składanie w ten sposób wniosków o wpis do księgi wieczystej umożliwiło automatyczne zamieszczanie wzmianek wyłączających rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego, prowadzącego np. do zmiany właściciela nieruchomości, i złożeniu wniosku o wpis za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, co niewątpliwie znacznie przyczynić się miało do dalszego zwiększenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami, np. przez utrudnienie wielokrotnej sprzedaży tej samej nieruchomości.

Sama ustawa nowelizująca uporządkowała również terminologię stosowaną w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, dostosowując ją do ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.). W związku z koniecznością dostosowania terminologii używanej w aktach zarówno rangi ustawowej, jak i podustawowej, regulacje, które dotyczą ksiąg wieczystych prowadzonych aktualnie w systemie informatycznym, zostały w tym zakresie dostosowane do pojęć używanych obecnie (chodzi o takie terminy jak np. „system informatyczny”, zastąpiony „system teleinformatycznym”). W tym zakresie zmiany obejmują zarówno ustawę o księgach wieczystych i hipotece, jak i KPC. Została w związku z powyższym zapewniona również zgodność terminologiczna z pojęciami stosowanymi przez ustawę z 14.2.2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz.U. Nr 42, poz. 363 ze zm.). Wprawdzie przepisy tej ustawy zostały w dużej mierze uchylone w związku z zakończeniem procesu migracji – przenoszenia treści księgi wieczystej prowadzonej w dotychczasowy sposób do systemu informatycznego, ale został zapewniony mechanizm migrowania ksiąg wieczystych, w przypadku gdyby okazało się, że odnalazła się jakaś księga po dniu jej wejścia w życie, która nie została zmigrowana.
Zobacz także:


Więcej o postępowaniu wieczystoksiegowym znajdziesz w module Gospodarka komunalna >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności