Wiek emerytalny po zmianach 1.10.2017 r.

  • Omówienie zmian wprowadzonych ustawą z 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38), która przywraca niższy wiek emerytalny, tj.: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, tym samym likwidują poprzednią reformę emerytalną, zmierzającą do podniesienia powszechnego wieku emerytalnego do 67 lat.
  • Publikacja pozwoli zapoznać się z, m.in.: konsekwencjami obniżenia wieku emerytalnego w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę, możliwościami stosowania wypowiedzenia zmieniającego oraz prawem do renty inwalidzkiej w okresie przedemerytalnym.
  • Publikacja to pomocne źródło dla pracodawców, pracowników oraz osób zajmujących się zawodowo prawem pracy.

Fragment tekstu z poradnika:

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym tylko przed wypowiedzeniem

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym polega tylko na zakazie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Dopuszczalne jest natomiast rozwiązanie tej umowy w inny sposób, np.:
1) na mocy porozumienia stron, czyli za zgodą pracownika i pracodawcy (art. 30 § 1 pkt 1 KP),
2) w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracownika (art. 30 § 1 pkt 2 KP),
3) w drodze rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę: w trybie dyscyplinarnym (art. 52 KP), z powodu długotrwałej nieobecności pracownika w pracy, najczęściej z powodu choroby (art. 53 KP),
4) w drodze rozwiązania umowy o pracę przez pracownika, np. z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika (art. 55 KP),
5) z upływem czasu, na który umowa była zawarta (art. 30 § 1 pkt 4 KP),
6) za 7-dniowym uprzedzeniem przez pracownika – w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę (art. 231 § 4 KP),
7) za 3-dniowym uprzedzeniem – gdy pracownik zostanie przywrócony do pracy u poprzedniego pracodawcy (art. 48 § 2 KP).

Ważne
Ochrona z art. 39 KP nie obejmuje także wygaśnięcia umowy o pracę, które jest odrębnym sposobem ustania stosunku pracy. Wygaśnięcie stosunku pracy następuje m.in. w razie:1) śmierci pracodawcy będącego osobą fizyczną (chyba że pracownik zostanie przejęty przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 KP),2) upływu 3-miesięcznego okresu tymczasowego aresztowania pracownika.

Do wygaśnięcia stosunku pracy dochodzi z mocy prawa – w razie zaistnienia zdarzenia, z którym przepis rangi ustawowej wiąże ten skutek.

Zobacz także:

Więcej o wieku emerytalnym znajdziesz w module Kadry i płace >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności