Warszawskie konfrontacje administracyjne. Jawność w prawie administracyjnym

Zapraszamy na drugą edycję konferencji naukowej organizowanej przez Katedrę Prawa Publicznego i Praw Człowieka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego wspólnie z Katedrą Prawa Administracyjnego – Uczelni Łazarskiego oraz Katedrą Prawa Administracyjnego i Prawa Administracyjnego Gospodarczego – Akademii Leona Koźmińskiego. Konferencja poświęcona będzie niezwykle istotnej i budzącej wiele wątpliwości problematyce, jaką jest jawność w prawie administracyjnym i jawność w działaniu administracji. Prelegenci i goście konferencji będą starali się przeanalizować w jakim zakresie dopuszczalne są ograniczenia jawności działania organów administracji publicznej, a kiedy działania takie uznać należy za wadliwe i jak z nimi walczyć.

Konferencja „Warszawskie konfrontacje administracyjne. Jawność w prawie administracyjnym” odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Udział w Konferencji wezmą m.in.: prof. dr hab. Marek Chmaj, prof. dr hab. Bronisław Sitek,  dr Mariusz Bidziński, prof. dr hab. Maciej Rogalski, prof. UŁaz. dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁaz. dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. dr hab Wojciech Górlaczyk.

 Szczegółowy program Konferencji>> 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych