Warszawskie konfrontacje administracyjne. Jawność w prawie administracyjnym

Zapraszamy na drugą edycję konferencji naukowej organizowanej przez Katedrę Prawa Publicznego i Praw Człowieka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego wspólnie z Katedrą Prawa Administracyjnego – Uczelni Łazarskiego oraz Katedrą Prawa Administracyjnego i Prawa Administracyjnego Gospodarczego – Akademii Leona Koźmińskiego. Konferencja poświęcona będzie niezwykle istotnej i budzącej wiele wątpliwości problematyce, jaką jest jawność w prawie administracyjnym i jawność w działaniu administracji. Prelegenci i goście konferencji będą starali się przeanalizować w jakim zakresie dopuszczalne są ograniczenia jawności działania organów administracji publicznej, a kiedy działania takie uznać należy za wadliwe i jak z nimi walczyć.

Konferencja „Warszawskie konfrontacje administracyjne. Jawność w prawie administracyjnym” odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Udział w Konferencji wezmą m.in.: prof. dr hab. Marek Chmaj, prof. dr hab. Bronisław Sitek,  dr Mariusz Bidziński, prof. dr hab. Maciej Rogalski, prof. UŁaz. dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁaz. dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. dr hab Wojciech Górlaczyk.

 Szczegółowy program Konferencji>> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności