Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego

Publikacja powstała jako przewodnik dla osób pełniących funkcję radnego. Jej celem jest przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących działania samorządu terytorialnego, z którymi osoby sprawujące funkcje publiczne będą spotykały się podczas całego okresu wykonywania swojego mandatu.

W wydaniu opisujemy wszystkie najważniejsze aspekty pracy radnego, poczynając od kwestii objęcia mandatu i określenia praw i obowiązków radnego, a także przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady i sejmiku, poprzez pracę radnego w komisjach, aż do przedstawienia zaplecza administracyjnego, którym dysponuje w ramach sprawowanego mandatu.

Wiele materiału poświęcono ograniczeniom związanym z wykonywaniem mandatu radnego. Dotyczy to m.in. zakaz nawiązywania stosunku pracy w urzędzie gminy, powiatu i województwa
samorządowego,
w  którym uzyskał mandat.

Fragment tekstu z poradnika:

Rozdział VIII. Nadzór i kontrola

Samorząd terytorialny stanowi zdecentralizowaną formę działania administracji publicznej. Oznacza to, że pomimo posiadanej samodzielności w realizacji zadań publicznych, organy samorządowe podlegają działaniom kontrolnym i nadzorczym, które mają na celu zapewnienie poprawności działania JST. Z perspektywy prawnej istotne będą dwa aspekty funkcjonowania administracji lokalnej i regionalnej, tj. podejmowanie czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz ich realizacja w granicach obowiązujących przepisów.

Występowanie nadzoru i kontroli można rozpatrywać także z perspektywy organizacyjnej, tj. oceny efektywności realizowanych zadań publicznych, porównywanie rezultatów ze stanem zamierzonym. W tym kontekście kontrola i nadzór nad działalnością JST będzie niczym innym jak jedną z faz zarządzania, która następuje po przygotowaniu i realizacji działań, a ich celem jest sprawdzenie poprawności wcześniej podjętych decyzji. Efektem przeprowadzenia kontroli i/lub nadzoru będzie wskazanie uchybień, przygotowanie rekomendacji dalszych działań lub usprawnień organizacyjnych, których implementacja pozwoli na skuteczniejszą realizację zadań publicznych.

1. Kontrola a nadzór w administracji publicznej

Wskazane pojęcia – w języku potocznym, a także debacie publicznej – często używane są jako terminy tożsame i przez to stosowane zamiennie. Z prawnego punktu widzenia są to jednak dwie różne instytucje prawne, których nie można mylić. Nadzór ma na celu sprawdzenie sytuacji postulowanej z zastaną i, na podstawie uzyskanych wyników, podjęcie lub zaniechanie działań mających na celu usunięcie niezgodności. Z kolei w przypadku kontroli mamy do czynienia jedynie z porównaniem stanu postulowanego z zastanym i stwierdzenie lub nie występujących niezgodności. Tym samym możemy stwierdzić, że pojęcie kontroli zawiera się znaczeniowo w pojęciu nadzoru, w związku z tym kontrola jest jedynie jego elementem, jednym z etapów. Dla nadzoru obowiązkowe jest posiadanie przez podmiot nadzorujący instrumentów władczych, które w prawnych formach działania administracji publicznej przejawiają się w postaci uchylenia aktów prawnych; działań zastępczych w przypadku stwierdzenia bezczynności organu administracji publicznej, czy – w najbardziej drastycznej formie – wprowadzenia zarządu komisarycznego do JST.

Zobacz także:

Więcej o prawach i obowiązkach radnych znajdziesz w module Ustrój i organizacja >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności