Vademecum głównego księgowego

Vademecum głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych

W książce przedstawiamy „fundamenty” księgowe i finansowe, które pozwolą księgowym zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia oraz wyjaśnią specyficzne dla sektora publicznego zagadnienia i pojęcia (np. plan finansowy, klasyfikacja budżetowa, przychody i rozchody itp.). Publikacja w sposób jasny i kompleksowy przedstawia sektor publiczny z perspektywy głównego księgowego, kładąc akcent na te kwestie, które określają status księgowego i jego obowiązki.

Księgowi, dzięki książce, dowiedzą się m.in.:

 • jakie są zasady nabywania/przekazywania nieruchomości w jednostkach finansów publicznych (użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, darowizna, użytkowanie, użyczenie, itd.), zasady wyceny tak przekazanych składników majątku oraz jak zaksięgować takie operacje gospodarcze;
 • jak przygotować pełną dokumentację polityki rachunkowości (uproszczenia w księgowości, metody wyceny itp.), która nie zostanie zakwestionowana przez organy kontroli – w tym uwzględniającą ostatnie zmiany w przepisach w zakresie niskocenności, sprawozdawczości finansowej i podzielonej płatności;
 • jak księgować operacje VAT oraz operacje związane ze split paymentem;
 • jak zidentyfikować sytuację w której kwota podatku naliczonego podlega ustaleniu w oparciu o prewspółczynnik oraz jak ustalić ten prewspółczynnik , tak aby najlepiej odpowiadał specyfice prowadzonej przez podatnika działalności;
 • jak ustalić proporcję wg której odliczany jest podatek naliczony a także jak dokonać korekty rocznej w związku ze wstępnym odliczeniem podatku naliczonego w oparciu o proporcję, zwłaszcza w sytuacji, w której korekta ta ma charakter wieloletni;
 • jakie kwalifikacje powinien mieć pracownik na stanowisku księgowego i głównego księgowego (czy też na innym stanowisku w dziale finansowo-księgowym);
 • jakie są zasady zatrudnienia, wynagradzania i premiowania pracy księgowego;
 • jaki jest zakres kompetencji i obowiązków głównego księgowego (również tych niestandardowych, czyli niezwiązanych bezpośrednio z księgowością np. w zakresie działań windykacyjnych, kontroli zarządczej, zawierania umów i przygotowywania uchwał);
 • za jakie czynności odpowiada księgowy, a za jakie kierownik jednostki w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych;

Książka zawiera również:

 • Schematy księgowań, w tym z zakresu inwentaryzacji, VAT, split paymentu oraz rezerw
 • Blisko 200 stron szczegółowego komentarza do poszczególnych kont budżetu, jednostek organizacyjnych, jak również omówienie specyfiki planu kont dla placówek oświaty i samorządowych zakładów budżetowych
 • Powiązania kont z poszczególnymi wierszami sprawozdania finansowego
 • Przykłady sporządzania sprawozdań budżetowych na bazie relacji plan finansowy – klasyfikacja budżetowa – salda kont przypisane do poszczególnych wierszy sprawozdań budżetowych

 

Fragment tekstu z poradnika:

 

Zgodnie z art. 54 ust. 8 FinPubU przepisy dotyczące głównego księgowego JSFP stosuje się odpowiednio do skarbnika – głównego księgowego budżetu JST. Powołany przepis wyróżnia skarbnika z grona głównych księgowych JSFP, a kryterium tego wyróżnienia jest rola skarbnika związana z uchwaleniem i wykonywaniem budżetu JST, uzasadniająca ustawowe przesądzenie, że skarbnik JST jest głównym księgowym budżetu.

Uchwalenie i realizacja budżetu angażują aktywność skarbnika na bardzo wielu płaszczyznach. Przygotowanie założeń do projektu budżetu, zgromadzenie materiałów planistycznych od komórek organizacyjnych urzędu JST oraz podległych jednostek organizacyjnych, weryfikacja tych materiałów, praca nad projektem uchwały budżetowej, monitorowanie wykonania budżetu, wreszcie ewidencja zdarzeń gospodarczych w tym zakresie – to tylko niektóre zadania obciążające skarbnika związane z prowadzeniem gospodarki na podstawie uchwały budżetowej. Wiele tych zadań omówiono w odrębnych rozdziałach publikacji, ten natomiast koncentruje się na zagadnieniach dotyczących uchwały budżetowej jako planu finansowego stanowiącego podstawę gospodarki finansowej JST. Jego celem jest wyjaśnienie podstawowych uwarunkowań prawnych określających procedurę budżetową, konstrukcję uchwały budżetowej i zasady gospodarki finansowej warunkujące uchwalenie budżetu, z uwzględnieniem roli skarbnika (głównego księgowego budżetu). Wiedza dotycząca zarówno procedury budżetowej, jak i uchwały budżetowej jest również niezbędna głównym księgowym jednostek budżetowych, o czym decyduje relacja między budżetem a planami finansowymi tych jednostek. Zagadnienia te zostały szerzej omówione w artykule odnoszącym się do planu finansowego jednostki budżetowej.Zobacz także:

 

Więcej o obowiązkach głównego księgowego JFP znajdziesz w module Finanse publiczne, księgowość i podatki >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności