W terminach indeks górny oznacza: 1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy, 2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy. 

Styczeń 2023

5 stycznia

[1] Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 stycznia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za grudzień 2022 r. (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).

10 stycznia

[2] Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).

[3] Zgłoszenie INTRASTAT za grudzień 2022 r. (§ 4 IntrastatR).

16 stycznia

[4]2 Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 stycznia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za grudzień 2022 r. (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).

[5]2 Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).

20 stycznia

[6] Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za grudzień 2022 r. lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).

[7] Płatnicy składek ZUS, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 stycznia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za grudzień 2022 r. (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).

31 stycznia

[8] Pracodawca powinien poinformować pracowników o nietworzeniu zfśs lub niewypłacaniu świadczenia urlopowego (art. 3 ust. 3a FundŚwSocU).

[9] Należy złożyć informację ZUS IWA, na podstawie której ZUS ustali stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy. ZUS IWA za 2022 r. zobowiązani są złożyć wszyscy płatnicy, którzy:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składki wypadkowej od 1.1. do 31.12.2022 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2023 r.,
  • w 2022 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31.12.2022 r. (art. 31 ust. 6 WypadkiU).
Prawo pracy – Sprawdź aktualną listę szkoleń Sprawdź

Luty 2023

6 lutego

[1]2 Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 lutego deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za styczeń (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).

10 lutego
[2] Dla pracodawcy to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).

[3] Zgłoszenie INTRASTAT za styczeń (§ 4 IntrastatR).

15 lutego

[4] Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 lutego deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za styczeń (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).

[5] Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).

20 lutego

[6] Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za styczeń lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU, art. 12 § 5 OrdPodU w zw. z art. 49 ust. 1 RehZawU).

[7] Płatnicy składek ZUS, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 lutego deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za styczeń (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).

28 lutego

[8] Emeryt lub rencista oraz ich pracodawca lub zleceniodawca są zobowiązani zawiadomić ZUS o podjęciu działalności zarobkowej i o wysokości osiąganego dochodu. Po upływie roku kalendarzowego, do końca lutego, powinni poinformować również o wysokości uzyskanego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym. Reguła ta nie dotyczy jednak wszystkich emerytów. Obowiązek nie istnieje w przypadku tych osób, które przed podjęciem pracy zarobkowej osiągnęły wiek emerytalny – w przypadku kobiet 60, a mężczyzn 65 lat (§ 1 ust. 1 i § 5 ZawZmEmerRentR).

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Marzec 2023

6 marca

[1]2 Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 marca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).

10 marca

[2] Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).

[3] Zgłoszenie INTRASTAT za luty (§ 4 IntrastatR).

15 marca

[4] Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 marca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).

[5] Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).

20 marca

[6] Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za luty lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU, art. 12 § 5 OrdPodU w zw. z art. 49 ust. 1 RehZawU).

[7] Płatnicy składek ZUS, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 marca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).

31 marca

[8] Ostateczny termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego „trzynastki” pracownikom jednostek sfery budżetowej (art. 5 ust. 2 RoczWynDodU).

[9] Złożenie deklaracji ZUS ZSWA przez przedsiębiorców, którzy w 2022 r. zatrudniali pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (art. 38 ust. 2 EmerytPomU).