Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz

Komentarz do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która weszła w życie 1.1.2019 r. jest pierwszym na rynku kompleksowym omówieniem tematyki pracowniczych planów kapitałowych, które w latach 2019-2021 staną się powszechnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców w Polsce.
 
Publikacja zawiera omówienie zagadnień dotyczących m.in.: umów o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, kosztów zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi, nadzoru nad funkcjonowaniem pracowniczych planów kapitałowych oraz wypłata transferowych i zwrotu środków na wniosek uczestnika.

Celem jest dostarczenie czytelnikom informacji, które pozwolą w prawidłowy sposób tworzyć oraz prowadzić pracownicze plany kapitałowe. Komentarz adresowany jest w szczególności do księgowych, kadrowych, kadry menedżerskiej oraz przedstawicieli związków zawodowych.

Fragment tekstu z poradnika:
 

Art. 73 [Zakres ewidencji umów o zarządzanie PPK]

 

KOMENTOWANY PRZEPIS

 

Art. 73
Ewidencja umów o zarządzanie PPK zawartych przez podmioty zatrudniające obejmuje:
1) numer podmiotu zatrudniającego w ewidencji PPK;
2) datę zawarcia umowy o zarządzanie PPK;
3) nazwę podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej;
4) NIP lub inny numer identyfikacyjny podmiotu zatrudniającego;
5) serię i numer dokumentu tożsamości lub paszportu osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym, jeżeli nie nadano jej NIP;
6) adres siedziby podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej;

7) adres do korespondencji podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej.

1. Elementy ewidencji umów o zarządzanie PPK. Trzecią ewidencją przewidzianą przez ustawodawcę w treści art. 68 pkt 3 PracPlanKapU jest uregulowana w art. 68 pkt 3 PracPlanKapU oraz komentowanym art. 73 PracPlanKapU ewidencja umów o zarządzanie PPK. Zgodnie z komentowanym przepisem ewidencja ta obejmuje:
1) numer podmiotu zatrudniającego w ewidencji PPK;
2) datę zawarcia umowy o zarządzanie PPK;
3) nazwę podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej;
4) NIP lub inny numer identyfikacyjny podmiotu zatrudniającego;
5) serię i numer dokumentu tożsamości lub paszportu osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym, jeżeli nie nadano jej NIP;
6) adres siedziby podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej;
7) adres do korespondencji podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej.

2. Porównanie ewidencji. Dane gromadzone na podstawie dyspozycji art. 73 PracPlanKapU po części pokrywają się z tymi gromadzonymi na podstawie dyspozycji art. 72 PracPlanKapU w ewidencji podmiotów zatrudniających. Są to jednakże odrębne ewidencje. Ewidencja, o której mowa w treści art. 73 PracPlanKapU, obejmuje wszystkie umowy o zarządzanie PPK bez względu na czas ich zawarcia, wielkość podmiotów zatrudniających będących stroną takiej umowy (art. 134 PracPlanKapU), czy status własnościowy podmiotu zatrudniającego w rozumieniu podziału dokonanego przez ustawodawcę na podstawie art. 137 PracPlanKapU, w którym to przepisie wprowadzono kategorię podmiotów zatrudniających sektora finansów publicznych. Szerzej na ten temat zob. kom. do art. 134 i 137 PracPlanKapU.


Zobacz także:
 
  • Przynależność pracownika do związku zawodowego nie funkcjonującego w organizacji
  • Uzgodnienia z organizacjami związkowymi w sprawie premii
  • Opiniowanie arkusza organizacji szkoły przez związki zawodowe
 

Więcej o zagadnieniach kadrowo-płacowych znajdziesz w module Kadry i płace >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności