Unijna reforma przepisów ochrony danych osobowych – analiza zmian


  • Nowe przepisy wchodzą w życie 25.5.2018 r. Nasz poradnik, to jedyna publikacja która przeprowadzi przez cały proces dostosowania ochrony danych osobowych w jednostce do nowego stanu prawnego. Jest to pierwsze opracowanie, które omawia zmiany wprowadzone unijną reformę ochrony danych osobowych.
  • Książka dokonuje wnikliwej analizy porównawczej pozycji, uprawień i obowiązków obecnego administratora bezpieczeństwa informacji  i przyszłego inspektora ochrony danych.
  • Administrator bezpieczeństwa informacji dowie się m.in.: jak przygotować i przeprowadzić skuteczny audyt systemu ochrony danych osobowych, jak zaprojektować harmonogram zmian w jednostce oraz jak dostosować proces odbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych.
  • Dzięki naszej publikacji jednostka będzie wiedziała, jak przeprowadzić procedurę zgłaszania do GIODO naruszeń ochrony danych osobowych, czy zaprojektować system ochrony danych osobowych.

Fragment z poradnika:
1. GIODO na gruncie OchrDanychU

Ranga GIODO, nadana przez ustawodawcę na mocy OchrDanychU, zdaje się nie licować z ważkością i aktualnością kwestii dotyczących ochrony danych osobowych. Zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne nie przywiązują należytej wagi do ochrony posiadanych zasobów informacyjnych, w szczególności danych osobowych.  

Praktyka pokazuje, że lwia część podmiotów prywatnych i część podmiotów publicznych w sposób niewłaściwy przetwarza dane osobowe i nieadekwatnie je zabezpiecza. Należałoby postawić pytanie – dlaczego. Odpowiedź jest prosta. Właściwe przetwarzanie danych osobowych wiązałoby się z dodatkowymi kosztami dla organizacji. Jeżeli chodzi o konsekwencje prawne, organy ścigania bardzo rzadko stosują przepisy karne z rozdziału 8 OchrDanychU. Konsekwencje administracyjne, które może zastosować GIODO, są również niewystarczające. Jedynie kara finansowa jest bolesna dla organizacji. Obecne kary administracyjne są karami „następczymi”, nakładanymi za niewykonanie decyzji administracyjnej w celu przymuszenia do wykonania decyzji GIODO. Grzywny nakładane są na podstawie przepisów postępowania egzekucyjnego w administracji i mogą wynosić:

1) jednorazowo do 10 000 zł i maksymalnie do 50 000 zł w jednym postępowaniu dla osób fizycznych;

2) jednorazowo do 50 000 zł i maksymalnie do 200 000 zł w jednym postępowaniu dla osób prawnych.

Wysokość powyższych kar nie jest dolegliwa dla dużych organizacji. Dodatkowo, organizacje liczą, że w razie kontroli ze strony GIODO i wydania niekorzystnej dla nich decyzji zdążą się do niej dostosować w określonym czasie. Największą bolączką GIODO obecnie jest niedofinansowanie, a w konsekwencji – braki kadrowe. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie posiada obecnie jednostek zamiejscowych, chociaż statut biura GIODO przewiduje taką możliwość (jednostki w Katowicach i Gdańsku). Liczba inspektorów terenowych jest niewystarczająca. Zgodnie ze sprawozdaniem z działalności GIODO w 2015 r. było ich zaledwie 15. Z pewnością wpływa to na decyzję administratorów danych czy podmiotów przetwarzających (procesorów) o lekceważeniu przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Ważne
 Podmioty, w których dochodzi do incydentów związanych z bezpieczeństwem danych osobowych, tracą znacząco na swoim wizerunku, który budowany jest często latami.


Zobacz także:

Więcej o ochronie danych osobowych znajdziesz w module Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne >>

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności