Trzy nowe poradnie eksperckie w systemie Legalis Administracja

Od maja 2017 r.w systemie Legalis Administracja działają trzy nowe poradnie eksperckie, w zakresie modułów:

 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 • Budownictwo, architektura i urbanistyka,
 • Zamówienia publiczne.


1
. Poradnia ekspercka Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Eksperci odpowiadają na pytania z zakresu modułu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
W szczególności ułatwiają rozwiązanie problemów dotyczących:

 • realizacji zadań JST związanych z zaspakajaniem potrzeb mieszkańców (m.in. gospodarką mieszkaniową, utrzymaniem porządku i czystości, zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, energię i ciepło, drogami publicznymi, transportem zbiorowym),
 • ochrony środowiska i przyrody (np. opłat środowiskowych, rewitalizacji, informacji o środowisku).
Więcej >>

2. Poradnia ekspercka Budownictwo i nieruchomości

W zakresie modułu Budownictwo, architektura i urbanistyka funkcjonuje poradnia ekspercka.
Nasi eksperci odpowiadają na pytania związane m.in. z:

 • kształtowaniem polityki przestrzennej, zagospodarowaniem i zabudową zgodnie z ładem przestrzennym, walorami architektonicznymi i krajobrazowymi,
 • wymaganiami ochrony środowiska,
 • nadzorowaniem procedur budowlanych,
 • wykonywaniem praw JST na nieruchomościach i ich ograniczaniem oraz bieżącym zarządzaniem nieruchomościami.
Więcej >>

3. Poradnia ekspercka Zamówienia publiczne

W ramach modułu Zamówienia publiczne nasi eksperci odpowiadają na pytania z zakresu np. przygotowania i prowadzenia postępowania, sporządzania dokumentacji (SIWZ, protokół postępowania), oceny ofert, wyboru wykonawcy, umów o zamówienie publiczne, a także wątpliwych kwestii wynikających ze zmian przepisów.

Więcej >>


Jak działa Poradnia ekspercka?

 • Email do eksperta z opisem problemu.
 • Odpowiedź pisemna maksymalnie do 5 dni roboczych.
 • Wydruk gotowej odpowiedzi z konta użytkownika. Dostęp do wszystkich archiwalnych odpowiedzi.

Więcej >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności