Planowane przedłużenie rozliczenia CIT za 2020 rok do 30 czerwca 2021 r.

W ramach przeciwdziałania pandemii trwają prace legislacyjne w Sejmie, które mają umożliwić podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych późniejsze złożenie zeznania CIT-8 i zapłatę podatku za 2020 r.

Do 25 lutego 2021 r. należy dokonać rocznej korekty VAT naliczonego

Roczna korekta VAT dotyczy podatników, którzy prowadzą sprzedaż mieszaną i odliczają podatek naliczony na zasadzie proporcji. Rozliczenia rocznej korekty za 2020 rok należy dokonać w deklaracji podatkowej za pierwszy okres rozliczeniowy w 2021 roku. W tym roku trzeba też uwzględnić rozliczenie korekty w nowym JPK-VAT.

Łatwiejszy dostęp do danych z Krajowego Rejestru Karnego

Od 12.2.2021 r. obowiązują zmiany w przepisach o Krajowym Rejestrze Karnym (dalej: KRK), które umożliwiają niektórym podmiotom uzyskanie danych z KRK także na ich żądanie.

Składka od reklamy w Internecie i mediach tradycyjnych

Ostatnio wpisany został do wykazu prac legislacyjnych, budzący protesty ze strony mediów prywatnych, projekt ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów, który miałby wprowadzić do polskiego systemu podatkowego tzw. składkę od reklam.

Rozszerzenie usług świadczonych na portalu podatkowym

Przygotowano poszerzenie katalogu udostępnianych usług w systemie teleinformatycznym (portalu podatkowym) administracji skarbowej służącym do kontaktu organów podatkowych z zainteresowanymi (m.in. podatnikami) oraz udostępnienie nowych metod uwierzytelniania użytkowników.

Szerszy katalog dokumentów podpisywanych elektronicznie

Poszerzono katalog dokumentów, które mogą być opatrywane poszczególnymi rodzajami podpisów elektronicznych, oraz zaktualizowano tytułu, symbole i numery pól niektórych formularzy podatkowych. Dotyczy to m.in. zeznań podatkowych PIT-28 i PIT-36. Zmiany wejdą w życie 15 lutego 2021 r.

Roczna sprawozdawczość firm audytorskich

Od 8.2.2021 r. obowiązuje rozporządzenie określające m.in. wzory formularzy sprawozdawczych oraz formę i sposób przekazania sprawozdania składanego przez firmy audytorskie.

Objaśnienia podatkowe dotyczące opodatkowania VAT kontraktów drogowych

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 26.1.2021 r. dotyczące opodatkowania VAT usług wykonywanych w ramach szeroko pojmowanych kontraktów drogowych, dotyczących utrzymania dróg publicznych.

Przesunięcie terminu wpłaty przez płatników zaliczek PIT za styczeń 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 oraz wprowadzonymi ograniczeniami dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej zaproponowane zostały kolejne rozwiązania, których założeniem jest ułatwienie wywiązywania się przez płatników z ustawowego obowiązku wpłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników.

Planowane wyższe mandaty karne w KKS

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany odnoszą się przede wszystkim do przepisów ustawy akcyzowej, ale zawierają także zmiany dotyczące kodeksu karnego skarbowego (KKS). Nowelizacja przewiduje dużo wyższe mandaty za wykroczenia skarbowe.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności