Wyznaczono organ właściwy do obsługi sprawozdań finansowych podatników CIT

Od 26 maja 2022 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie wyznaczające organ administracji skarbowej właściwy do przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych składanych przez podatników CIT.

Zmiana przepisów KPA dotyczących skutków doręczania pism procesowych

Do Sejmu wpłynął Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, który ma ujednolicić skutki doręczania pism procesowych.

Wpłata na konto gminy wprowadzona jako darowizna na cele uchodźców z Ukrainy

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku ukazało się stanowisko tej Izby (pismo z 4.3.2022 r.; RP.0441/3/11/1/2022) w sprawie możliwości zbierania środków finansowych przez gminy (w formie darowizn pieniężnych na specjalnym rachunku) w kontekście pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Ważne zmiany w ZUS w 2022 roku

W 2022 roku zmianie ulegną wysokości składek ZUS oraz pojawią się również nowe zwolnienia i ulgi. Niektóre z tych zmian weszły w życie już 1 stycznia, inne zaczną obowiązywać w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Wzrost wysokości odsetek ustawowych – znaczenie dla JST

Ostatni wzrost wysokości odsetek ustawowych ma znaczenie dla JST, jako podmiotów zobowiązanych do dochodzenia nie tylko roszczeń głównych, ale też różnego typu odsetek. Zwiększony poziom odsetek to również zwiększone wpływy dochodowe po stronie samorządów

Sposób dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych

Od 1.12.2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 16.9.2021 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1954). Jest to praktyczne i syntetyczne omówienie procedury dostarczania pism jak również zastosowanie odpowiedniej terminologii. Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 220 ust. 7 PrUpad.

Zaniechanie w dochodzeniu odsetek przez gminę stanowi naruszenie prawa

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie ukazało się wystąpienie pokontrolne tej Izby z 10.9.2021 r. skierowane do jednej z jednostek samorządu terytorialnego, w której przeprowadzono kontrolę gospodarki finansowej. Wśród stwierdzonych naruszeń prawa zwrócono uwagę na niepobieranie odsetek od nieterminowo wnoszonych należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych

Zmiana stawki odsetek ustawowych i ustawowych za opóźnienie

Opublikowano nowe stawki odsetek ustawowych kapitałowych oraz odsetek ustawowych za opóźnienie. Ich wysokość wzrosła w związku z podwyższeniem stóp procentowych NBP przez Radę Polityki Pieniężnej.

Gminy powinny zwracać uwagę na poprawne obliczanie terminów przedawnienia czynszów najmu i dzierżawy

Na stronie RIO w Bydgoszczy ukazało się wystąpienie pokontrolne z 30.8.2021 r. tej Izby skierowane do jednej z gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wielu naruszeń prawa jakie zostały stwierdzone w trakcie kontroli gospodarki finansowej gminy, wymieniono – dopuszczenie do przedawnienia należności gminy z tytułu umów cywilnoprawnych, tj. umowy najmu i dzierżawy zawartych z przedsiębiorcami

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Minister Infrastruktury na stronach Rządowego Centrum Legislacji przedstawił do konsultacji projekt zmian ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności