Ministerstwo Finansów przypomina: Nowy JPK_VAT z deklaracją za październik 2020 r.

Od 1.10.2020 r. obowiązują nowe zasady – wszyscy czynni podatnicy VAT, składających dotychczas deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, składają jeden plik JPK_VAT z deklaracją.

Kolejna Tarcza przeciw koronawirusowi

Posłowie przegłosowali Tarczę 6.0. Dla przedsiębiorców przewidziano zwolnienie ze składek ZUS, postojowe, dotacje i dopłaty pensji pracowników przez trzy miesiące. Ustawa trafiła do Senatu.

Podatek od niektórych usług cyfrowych i Funduszu Technologii Cyfrowych

Do Sejmu został złożony poselski projekt ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych i Funduszu Technologii Cyfrowych. W projekcie proponuje się objęcie podatkiem dużych koncernów cyfrowych (np. Facebook i Google). Nowe regulacje miałyby wejść w życie w 2022 r.

Jak ułatwić biznes: Dziesiątka Rzecznika MŚP

Przedstawiciele przedsiębiorców i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców proponują zmiany w prawie, które mają uprościć prowadzenie działalności gospodarczej.

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt

Zaproponowano zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt. Ma to być zachęta dla osób do podejmowania działań przyczyniających się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt.

Prace nad tzw. podatkiem estońskim w Senacie

Dalsze prace nad ustawą z 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw będą prowadzone przez Senat. Nowelizacja dotyczy tzw. podatku estońskiego, który w ustawie nazwano ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Proponowane zmiany zakładają, zarówno przesunięcie w czasie obowiązku podatkowego, jak i szybsze rozliczenie inwestycji w kosztach podatkowych.

Przedłużenie zapłaty zaliczek na podatek PIT w niektórych branżach

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 oraz wprowadzonymi ograniczeniami dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej powodującymi negatywne konsekwencje ekonomiczne dla przedsiębiorców będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych przygotowano kolejne rozwiązania ułatwiające wywiązywanie się przez płatników z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników. Przedłużono termin wpłat zaliczek na podatek dochodowy.

Stawki minimalne podatku od środków transportowych w 2021 roku

Stawki minimalne podatku od środków transportowych w 2021 roku będą takie same jak w bieżącym roku. Tak wynika z obwieszczenia ministra finansów w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r.

Możliwość ponownego stosowania stawki 0% VAT dla darowizn laptopów i tabletów

Przygotowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Zmiany mają na celu dalsze niesienie pomocy rzeczowej w postaci darowizn laptopów i tabletów dla placówek oświatowych.

Zamiana wzorów formularzy PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11

Od 18.11.2020 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie wprowadzające zmiany w formularzach PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11. Konieczność zmian formularzy wynika z potrzeby ich dostosowania do zmian ustawowych.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych