Zmiany w zasadzie pisemności w KPA – szansa na obniżenie kosztów administracyjnych samorządów

Od 1.7.2021 r. wejdą w życie istotne zmiany w KPA związane z różnymi sposobami załatwiania spraw administracyjnych. Większy nacisk ma zostać położony na elektroniczny przepływ informacji. Wskazane regulacje prawne dotyczą rzecz jasna również sektora samorządowego, w tym gmin. W praktyce mogą przyczynić się do ograniczenia kosztów administracyjnych samorządów

Dyrektywa o sygnalistach – w grudniu kończy się okres implementacji do polskiego prawa

W 2019 r. przyjęto i ogłoszono unijną dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE. Dyrektywa wskazuje, że zasadniczo do 17.12.2021 r. państwa członkowskie powinny wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do jej wykonania. Warto zwrócić uwagę, co nas czeka w grudniu br.

Rada Ministrów planuje zmiany w przepisach regulujących kolejność pokrycia wpłat z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

Rada Ministrów opublikowała założenia do projektu rozporządzenia wprowadzającego zmiany dotyczące zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany ZUS. Głównym celem zmian jest dostosowanie przepisów do zmian, jakie wprowadziła nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

W dniu 13.4.2021 r. opublikowano nowe obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych

W Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski ukazało 13.4.2021 r. obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 6.4.2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2020 r. z podziałem na województwa. Jego wydanie jest istotne nie tylko z punktu widzenia gospodarki nieruchomościami, ale także ze względu na sferę budżetową jednostek samorządu terytorialnego

Projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Na stronie sejmowej ukazał się projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Nowelizacja ma dać JST większe możliwości zyskania majątku nieruchomego – w przypadku zakładania terenów zielonych

Nowe stanowiska pracy w samorządzie oraz ponoszone w związku z tym wydatki

Na stronie RCL zamieszczony został projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Projekt zakłada wprowadzenie nowych stanowisk pracowników samorządowych, a co z tym jest związane określa ich status pracowniczy według określonych grup tzw. zaszeregowania. Nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że stanowiska te dotyczą szeroko rozumianego wspomagania ratownictwa medycznego. Może mieć to wpływ na sferę wydatkową samorządów

Począwszy od 1.7.2021 r. obsługą programu „Dobry start” ma zajmować się ZUS

Z zamieszczonego na stronie RCL projektu nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wynika, że wkrótce obsługą programu „Dobry start” będzie zajmował się ZUS

Od 1.7.2021 r. nastąpią zmiany w sposobie składania deklaracji śmieciowych

Zmiany wiążą się z wprowadzaniem ujednoliconych zasad dotyczących składania różnych pism z wykorzystaniem doręczenia elektronicznego

Nowe rozporządzenie w sprawie funduszu autobusowego

Z dniem 1.4.2021 r. weszło w życie rozporządzenie z 26.3.2021 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 582). Pierwszeństwo mają mieć wnioski organizatorów z terenów o mniejszej gęstości zaludnienia.

Dotacja dla JST na podręczniki – nowe terminy na wnioski w 2021 r.

W Dzienniku Ustaw RP (Dz.U. z 2021 r. poz. 577) ukazało się rozporządzenie z 24.3.2021 r. Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. Rozporządzenie to weszło w życie 1.4.2021 r.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności