Wykaz beneficjentów dotacji celowych i podmiotowych

Opublikowano wykaz jednostek, które otrzymały dotacje celowe i podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji. Wykaz dotyczy dziedziny budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, mieszkalnictwa, gospodarki oraz turystyki.

Więcej gmin objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Poszerzono grono gmin, do których adresowane jest wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dotyczy to gmin, na terenie których działały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

Zmiany w udziałach JST w podatkach dochodowych – projekt nowelizacji

Na stronie Senatu pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 246). Projekt stanowi w istocie rzeczy propozycję zmiany tylko kilku regulacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, lecz kluczowych dla funkcjonowania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli.

Duże pieniądze dla popegeerowskich gmin

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce wesprzeć inwestycje w gminach, w których wcześniej funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Prace nad tzw. podatkiem estońskim w Senacie

Dalsze prace nad ustawą z 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw będą prowadzone przez Senat. Nowelizacja dotyczy tzw. podatku estońskiego, który w ustawie nazwano ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Proponowane zmiany zakładają, zarówno przesunięcie w czasie obowiązku podatkowego, jak i szybsze rozliczenie inwestycji w kosztach podatkowych.

Przedłużenie zapłaty zaliczek na podatek PIT w niektórych branżach

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 oraz wprowadzonymi ograniczeniami dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej powodującymi negatywne konsekwencje ekonomiczne dla przedsiębiorców będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych przygotowano kolejne rozwiązania ułatwiające wywiązywanie się przez płatników z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników. Przedłużono termin wpłat zaliczek na podatek dochodowy.

MF: Szczelniejszy VAT w międzynarodowym e-handlu w konsultacjach

jak informuje Ministerstwo Finansów Polska implementuje rozwiązania unijne zawarte w tzw. pakiecie e-commerce, którego założeniem jest uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do UE. W efekcie ma to ułatwić rozliczania VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich i poprawić konkurencyjność unijnych przedsiębiorców względem tych spoza UE.

Wsparcie JST w postaci dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a równoważenie budżetu i WPF JST w latach od 2020 do 2022

W związku ze zbliżającym się ostatecznym terminem na przedłożenie projektu uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, a wraz z nim projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, mogą pojawić się wątpliwości dotyczące tego, jak zrównoważyć budżet i wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego po wprowadzeniu środków ze wsparcia pochodzącego z RFIL, skoro dochody wpływają w 2020 r. natomiast wydatki inwestycyjne nimi finansowane mogą być ponoszone w latach od 2020 do 2022?

Zwolnienie z opłaty targowej w 2021 roku i rekompensata dla gmin

W projekcie ustawy przewidującej kolejne wsparcie dla przedsiębiorców w związku z panującym COVID-19 przewidziano zwolnienie z opłaty targowej za cały przyszły rok oraz rekompensatę dla samorządów z tego tytułu.

Zbliża się termin na przedłożenie projektu uchwały budżetowej JST i projektu uchwały w sprawie WPF

Już wkrótce (w praktyce 16 listopada br.) wypada ostateczny termin na przedłożenie przez wójta projektu uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego a wraz z nim projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Jest to termin ustawowy, wynikający z ustawy o finansach publicznych

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych