Nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – stawka podatku od nieruchomości według Trybunału Konstytucyjnego

Przepis rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, co powoduje, że stosuje się stawkę podatku od nieruchomości jak dla działalności gospodarczej, jest niezgodny z Konstytucją RP

Nowe rozporządzenie w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych

Od 20.2.2021 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych. Przewiduje ono nowe rozwiązania, które mają służyć temu, aby na każdym etapie postępowania egzekucyjnego wierzyciel był zobowiązany do niezwłocznego przekazywania organowi egzekucyjnemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne, informacji mających istotny wpływ na to postępowanie

Wsparcie dotacyjne dla kół gospodyń wiejskich w 2021 r.

Ponieważ w 2021 r. nie przewidziano przepisów szczególnych dotyczących udzielenia specjalnego wsparcia dla kół gospodyń wiejskich z funduszu państwowego, warto rozważyć możliwość udzielenia im dotacji celowej z budżetu samorządowego

Rozszerzenie usług świadczonych na portalu podatkowym

Przygotowano poszerzenie katalogu udostępnianych usług w systemie teleinformatycznym (portalu podatkowym) administracji skarbowej służącym do kontaktu organów podatkowych z zainteresowanymi (m.in. podatnikami) oraz udostępnienie nowych metod uwierzytelniania użytkowników.

Objaśnienia podatkowe dotyczące opodatkowania VAT kontraktów drogowych

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 26.1.2021 r. dotyczące opodatkowania VAT usług wykonywanych w ramach szeroko pojmowanych kontraktów drogowych, dotyczących utrzymania dróg publicznych.

Rozliczanie ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości

1.4.2021 r. wchodzi w życie ustawa regulująca zasady zbywania nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości z rozliczaniem w cenie tych nieruchomości ceny lokali lub budynków przekazywanych przez nabywcę nieruchomości na własność gminie.

Urząd gminy wypłaci dodatek mieszkaniowy bez zajęć egzekucyjnych

W dniu 19 stycznia br. weszła w życie ustawa z 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11). Jak podano w uzasadnieniu tej ustawy, w założeniu wpisuje się ona w pakiet rozwiązań przeciwdziałających negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym COVID-19. Proponowane instrumenty dotyczą wsparcia budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego, jak również kierowanych bezpośrednio do gospodarstw domowych form finansowego wsparcia w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych.

Planowane wyższe mandaty karne w KKS

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany odnoszą się przede wszystkim do przepisów ustawy akcyzowej, ale zawierają także zmiany dotyczące kodeksu karnego skarbowego (KKS). Nowelizacja przewiduje dużo wyższe mandaty za wykroczenia skarbowe.

Opłata od posiadania psa w 2021 r.

W 2021 r. wzrosła maksymalna stawka opłaty od posiadania psa.

Czy Sejm zdecyduje się na udzielenie dodatkowego wsparcia finansowego dla komunikacji miejskiej?

W toku procesu legislacyjnego znajduje się ustawa nowelizująca tzw. tarczę antykryzysową (druk nr 879). W toku prac legislacyjnych Senat zaproponował wprowadzenie poprawki, która pozwoliłaby na objęcie wsparciem finansowym komunikacji miejskiej.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności