Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych – nałożenie nowych obowiązków na gminy

W dniu 2.8.2021 r. wejdzie w życie istotna nowelizacja ustawy o dowodach osobistych. Zmienione regulacje zwiększą zakres zadań wykonywanych przez gminę odnośnie spraw związanych z dowodami osobistymi

Ukazał się nowy projekt nowelizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Na stronie sejmowej pojawił się projekt ustawy przewidujący istotną nowelizację ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Proponowane nowe rozwiązania mogą jednak wiązać się ze zwiększonymi wydatkami gmin

Zmiany w zakresie funkcjonowania elektronicznej Karty Dużej Rodziny – zmienione opłaty i koszty

Dnia 9.6.2021 r. wchodzą w życie zmiany przepisów dotyczące funkcjonowania elektronicznej Karty Dużej Rodziny (KDR), a także przekazywania informacji oraz zmiany stawki opłat i kosztów związanych z KDR.

Zakres obowiązku informowania o dofinansowaniu zadania ze środków z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

W dniu 25.6.2021 r. wchodzą w życie przepisy określające zakres obowiązku informowania o dofinansowaniu zadania ze środków z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, a także ze środków unijnym. Określono m.in. wzory tablic informacyjnych i plakatów informacyjnych

Projekt nowej ustawy o prawie spółdzielni mieszkaniowych do gruntów – gminy mogą być zobowiązane do wypłaty odszkodowań

Na stronie Sejmu ukazał się nowatorski projekt ustawy o prawie spółdzielni mieszkaniowych do gruntów. Wejście w życie nowych przepisów może spowodować konieczność wyasygnowania przez gminy dodatkowych środków na spłatę roszczeń o odszkodowanie wobec jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku, gdy na nieruchomości „przejętej” przez spółdzielnię mieszkaniową wygasną różne roszczenia podmiotów trzecich

Kolejny projekt nowelizacji ustawy o dochodach JST z nowymi propozycjami

Na stronie sejmowej ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jest to kolejny projekt (po projekcie nowelizacji, którą przygotował w 2020 r. Senat) przewidujący nowelizację ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 38 ze zm.). Założenia tego projektu są jednak rozszerzone, m.in. w zakresie parametrów dotyczących zwiększenia udziału jednostek samorządu terytorialnego w udziałach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Na stronie sejmowej ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Głównym celem przedmiotowego projektu ustawy jest usunięcie aktualnie występujących wątpliwości, co do zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów znajdujących się na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego

Nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych i premii dla pracodawcy

Z dniem 1.6.2021 r. wzrośnie wysokość stawek zasiłku dla bezrobotnych oraz premii dla pracodawcy przyznawanej na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Fakt ten muszą uwzględnić m.in. powiatowe urzędy pracy, które są zobowiązane do przestrzegania ram finansowych wyznaczonych przez przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące

W 2022 r. gminy zyskają wyższe kwoty z podziału opłat koncesyjnych

W Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski ukazało się 20.5.2021 r. obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z 17.5.2021 r. w sprawie stawek opłat na rok 2022 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego. Zakłada ono zwiększenie wysokości stawek opłat, co może wpłynąć na zwiększenie dochodów tych gmin, na terenie których prowadzona jest działalność w zakresie poszukiwania kopalin, czy podziemnego składowania odpadów

Nowe zasady selektywnego zbierania odpadów mogą zwiększyć koszt systemu gospodarowania odpadami w gminach

W Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski ukazało się 17.5.2021 r. rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 10.5.2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Nowe zasady zbierania odpadów mogą doprowadzić do zwiększenia kosztów systemu gospodarowania odpadami w gminach

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności