Zmiany co do wystawiania skierowań na szczepienie przeciwko COVID-19 oraz kart szczepień

Z dniem 18.2.2021r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15.2.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. poz. 302). Rozporządzenie wprowadza zmiany co do wystawiania skierowań na szczepienie przeciwko COVID-19 oraz kart szczepień.

Uchwała w sprawie Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030, przedłożoną przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Pierwsza kara za nieprzestrzeganie nakazu decyzji administracyjnej

Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia, z administracyjną karą pieniężną w wysokości ponad 85 tys. zł za niewykonanie nakazu nałożonego wobec niego w decyzji administracyjnej.

Zmiany co do kolejności szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 oraz zwolnienia z obowiązku kwarantanny osób przekraczających granicę RP

Od 23.1.2021 r. obowiązują zmiany co do kolejności szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 oraz zwolnienia z obowiązku kwarantanny osób przekraczających granicę RP.

Od 1 lutego 2021 r. nowa transza pomocy branżowej

Do 15.3.2021 r. trzeba złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1.7.2020 r. do 30.9.2020 r., a do 31.3.2021 r. – za okresy od 1.1.2021 r. do 31.1.2021 r. lub od 1.12.2020 r. do 31.1.2021 r. Do końca marca można też ubiegać się o dopłatę na bieżące koszty działalności gospodarczej. Przy ponownym świadczeniu postojowym nie ma terminu.

Uczelnia ukarana za brak powiadomień o naruszeniu ochrony danych

Prezes UODO nałożył 25 tys. zł kary na Śląski Uniwersytet Medyczny, gdyż na uczelni doszło do naruszenia ochrony danych, o którym administrator powinien powiadomić nie tylko organ nadzoru, ale i osoby, których dotyczył ten incydent.

Polityka prorodzinna JST „Samorząd dla Rodziny” – nowe wydatki w budżetach samorządowych

Na stronie sejmowej pojawił się poselski projekt ustawy o polityce prorodzinnej jednostek samorządu terytorialnego „Samorząd dla Rodziny” (druk nr 869). To niewielkiej objętości projekt, który wprowadza pewne rozwiązania prawne związane z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w systemie polityki prorodzinnej. Projekt ten zakłada wprowadzenie tzw. programu polityki prorodzinnej, którego celem jest wyznaczenie średnio- i długookresowej strategii realizacji polityki prorodzinnej.

Dłuższe terminy składania wniosków do programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021

Samorządy mają więcej czasu na składania wniosków do przyszłorocznej edycji programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”oraz „Opieka wytchnieniowa”.

Udostępnianie formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia mieszkania lub zakazanie zbliżania się do mieszkania

Od 30.11.2020 r. obowiązuje rozporządzenie określające wzór urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Opieka wytchnieniowa – trwa nabór wniosków

Trwa nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Wnioski w ramach programu gmina/powiat składa do właściwego wojewody do 31.12. 2020 r.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności