Od 9 listopada 2020 r. wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Trudna sytuacja epidemiczna, duży wzrost zachorowań i wynikające z tego nowe obostrzenia oznaczają, że wiele dzieci – zamiast iść do szkoły czy przedszkola – pozostanie w domach. W związku z tym resort rodziny i polityki społecznej poinformował, że zostanie przywrócony dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacja lecznicza – ograniczenia

Od 24.10.2020 r. wprowadzono czasowe ograniczenia dotyczące leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej związane ze stanem epidemii.

Ograniczenie udzielania świadczeń z powodu COVID-19 – nowe zasady wynagradzania

Od 18.10.2020 r. (z mocą od 1.10.2020 r.) obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiany dotyczą podmiotów leczniczych, które muszą przestać lub ograniczyć udzielanie świadczeń ze względu na sytuację epidemiczną.

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zmiany

Z dniem 22.10.2020 r. weszło w życie rozporządzenie określające sposób ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert oraz powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadania oraz tryb pracy.

Zmiany co do norm zatrudnienia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii

Z dniem 20.10.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19.10.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. poz. 1840). Na okres od 20.10.2020 r. do 31.12.2020 r. zmieniono normy zatrudnienia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego przez świadczeniodawców udzielających świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji.

Zmiany dotyczące organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego

W dniu 14.10.2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 17.9.2020 r. o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. Ustawa wprowadza zmiany dotyczące organizacji i funkcjonowaniu centrów powiadamiania ratunkowego.

Świadczenia medyczne NFZ dla osób niepełnosprawnych na 2020 r. – program rządowy

Dnia 24.9.2020 r. weszła w życie uchwała Rady Ministrów w sprawie programu rządowego pn. „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020”. Przy czym perspektywę programu zakreślono do 2030 r.

Nowy system szpitalny w związku z leczeniem COVID-19

Minister Zdrowia ogłosił strategię walki z pandemią COVID-19 – jesień 2020. Strategia określa najważniejsze zmiany kierunkowe w celu skutecznego przeciwdziałania epidemii COVID-19 dotyczące m.in. zmiany zabezpieczenia poziomu leczenia szpitalnego.

Elektronizacja obsługi zapotrzebowań składanych w tzw. trybie importu docelowego oraz zmiany co do konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

Od 1 września br. wprowadzono m.in. wprowadza zmiany mające na celu elektronizację obsługi procedury wystawiania i rozpatrywania zapotrzebowań na produkty lecznicze i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia.

Nowe zasady składania przez fizjoterapeutów wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

Fizjoterapeuci mogą składać wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego elektronicznie. Możliwe jest także przeprowadzenie wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów za pomocą systemu teleinformatycznego.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych