Rejestrowanie doręczenia elektronicznego w praktyce urzędnika od 5 lipca 2022 r.

Od dnia 5 lipca 2022 r. zgodnie z art. 155 DorElektrU organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej.

Procedura podwyższania płac minimalnych w służbie zdrowia krok po kroku

Podwyżka wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych i niemedycznych do najniższego poziomu ustawowego musi mieć miejsce do 1 lipca każdego roku. Tego dnia zmienia się bowiem wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

Zmiany dotyczące nakładów na ochronę zdrowia oraz możliwości pokrycia straty netto przez podmiot tworzący samodzielny publiczny zakładu opieki zdrowotnej

Z dniem 14.10.2021 r. wejdą w życie przepisy określające w szczególności mechanizm wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 2027 r. oraz wprowadzające możliwość pokrycia straty netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez podmiot tworzący.

Nowy obowiązek świadczeniodawców udzielających świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej – wyznaczenie koordynatora opieki podstawowej opiece zdrowotnej

Od 1.10.2021 r. obowiązują nowe zasady zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Wprowadzono też obowiązek wyznaczenia koordynatora opieki podstawowej opieki zdrowotnej. 

Pracodawcy będą mogli wysłać na bezpłatny urlop niezaszczepiona osobę. Regulacja w przygotowaniu przez resort zdrowia

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiły się założenia do ustawy nowelizującej ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, dotyczące nadania pracodawcom uprawnień związanych z możliwością weryfikacji, którzy pracownicy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19. Patrząc na kalendarz prac parlamentarnych zmiana powinna wejść w życie w październiku 2021 roku.

Dotacja dla JST na realizację programu zdrowotnego leczenia niepłodności a konieczność zastosowania właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu pojawiła się ciekawa uchwała tej Izby z 28.7.2021 r. (Nr 19/1189/2021) odnośnie wadliwego stosowania klasyfikacji budżetowej. Rada gminy zmieniając uchwałę budżetową dokonała różnych zmian w sferze wydatkowej budżetu. Wśród tych zmian była również pozycja dotycząca dotacji ujętej w dziale 851, rozdziale 85149 i w paragrafie 2330. Chodziło zaś o dotację celową dla innej jednostki samorządu terytorialnego na realizację programu leczenia niepłodności metodą in vitro

Informacja o szczepieniu pracownika przeciwko COVID-19 jawna dla pracodawcy. Projekt ustawy gotowy

Z zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia wynika, że jest już gotowy projekt ustawy dzięki któremu pracodawcy będą mogli zweryfikować, którzy pracownicy zaszczepili się przeciwko COVID-19. Projekt powinien być procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które jest zaplanowane na połowę września. To oznacza, że w październiku tego rodzaju uprawnienie otrzymać powinni pracodawcy w Polsce. Warto podkreślić, że o takie rozwiązanie i możliwość weryfikacji pracowników apelowały organizacje pracodawców. 

Stanowisko PIP na temat szczepień przeciwko COVID-19. Komentarz

W dniu 19.7.2021 r. na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy zostało opublikowane najnowsze stanowisko dotyczące szczepień przeciwko COVID-19. Była to odpowiedź na toczącą się w ostatnim czasie w mediach dyskusje dotyczącą szczepień przeciwko COVID-19 w zakładzie pracy. Należy podkreślić, że PIP niezmiennie uważa za celowe i zasadne jak najszersze poddawanie się pracowników szczepieniom przeciwko COVID-19, jednocześnie wskazując, że zgodnie ze stanem prawnym na lipiec 2021 r., tego rodzaju szczepienie jest dobrowolne. 

Zmiany dotyczące ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych od 1.7.2021 r.

Od 1.7.2021 r. podwyższono współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych wymienionych w załączniku do ustawy. Zmieniono także termin co do wymogu osiągnięcia przez podmioty lecznicze minimalnych poziomów wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych oraz innych pracowników działalności podstawowej oraz termin mechanizmu gwarantującego niepogarszanie warunków wynagradzania osobom objętym do połowy 2021 r. regulacjami płacowymi opartymi na odrębnych strumieniach finansowania.

Podwyżki płacy minimalnej w służbie zdrowia od 1.7.2021 r.

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników medycznych pójdzie w górę za sprawą podniesienia współczynników pracy. Wzrost jest jednak niewielki i daleki od oczekiwań środowiska.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności