Dyrektywa o sygnalistach – w grudniu kończy się okres implementacji do polskiego prawa

W 2019 r. przyjęto i ogłoszono unijną dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE. Dyrektywa wskazuje, że zasadniczo do 17.12.2021 r. państwa członkowskie powinny wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do jej wykonania. Warto zwrócić uwagę, co nas czeka w grudniu br.

Zmiany ustawy o pomocy społecznej odnoszące się do pracowników socjalnych

Pracownicy socjalni otrzymają wyższe dodatki terenowe oraz wcześniej nabywać będą prawo do dodatkowego urlopu. Zmieniają się również wymogi dla zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego oraz wzmocniono wsparcie tych pracowników zarówno w zakresie pomocy w wykonywaniu zadań, jak też bezpieczeństwa ich wykonywania oraz zapewniono pomoc psychologiczną. Bardzo dużą zmianą jest wprowadzenie stopni awansu zawodowego oraz objęcie pracowników socjalnych obowiązkową oceną okresową.

Zmiana terminu ogłoszenia wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń dla danego województwa

Nowy termin ogłoszenia wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dla terenu danego województwa został zmieniony na: do 1.10.2021 r.

Więcej osób uprawnionych do przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego i szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 – zmiany od 9.4.2021 r.

Z dniem 9.4.2021 r. weszło w życie rozporządzenie rozszerzające katalog osób uprawnionych do przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego i szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19.

Jak wykorzystać zasady ochrony danych w paszportach szczepionkowych

Od ponad roku COVID-19 rządzi naszym życie. Rzadko albo wcale nie podróżujemy, chodzenie na mecze albo do klubu jeszcze niedawno było niemożliwe, a obecnie stało się rozrywką dla nielicznych. Praca wielu osób przeniosła się do domów. Postępujące szczepienia dają nadzieję na powrót do normalności. Wraz z pojawieniem się szczepień zarysowały się pomysły stworzenia cyfrowych paszportów szczepionkowych lub poświadczeń zdrowotnych za pomocą, których możliwe byłoby zweryfikowanie szczepienia lub wyniku testu na COVID-19 danej osoby. To wszystko ma pomóc w otwarciu świata na nowo.

Zmiany terminu szczepień osób, które przeszły COVID-19 oraz kolejności szczepień w etapie pierwszym

Z dniem 11.3.2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 10.3.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 436). Rozporządzenie wprowadza zmiany co do terminu szczepień osób, które przeszły COVID-19 oraz co do kolejności szczepień w etapie pierwszym.

Zmiany co do zasad udzielania teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej

Od 16.3.2021 r. obowiązują zmiany co do zasad udzielania teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej.

Pozytywna opinia Prezesa UODO dwóch projektów kodeksów postępowania RODO dla sektora zdrowia

Prezes UODO pozytywnie zaopiniował projekt „Kodeksu postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych” opracowany przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” oraz projekt „Kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia” opracowany przez Polską Federację Szpitali, z zastrzeżeniem kwestii monitorowania podmiotów publicznych, która musi zostać doprecyzowana w obu projektach.

Zmiany co do wystawiania skierowań na szczepienie przeciwko COVID-19 oraz kart szczepień

Z dniem 18.2.2021r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15.2.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. poz. 302). Rozporządzenie wprowadza zmiany co do wystawiania skierowań na szczepienie przeciwko COVID-19 oraz kart szczepień.

Uchwała w sprawie Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030, przedłożoną przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności