Korekta opisu paragrafu 256 dla dotacji przekazywanych dla SPZOZ przez JST

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków (…) z 12.5.2022 r. przewiduje zmianę w opisie paragrafu 256 – co usunie dotychczasowe wątpliwości co do jego stosowania

Inwentaryzacja za pomocą dronów

W przypadku jednostek, które posiadają duże powierzchnie z otwartymi magazynami, możliwe jest przeprowadzenie inwentaryzacji przy użyciu dronów, w szczególności zaś połączenie do tego celu technologii RFID z dronem

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych dotyczących elektronicznych doręczeń

Dnia 27 maja 2022 r. wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi termin wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do wykonywania obowiązków w zakresie doręczeń elektronicznych określi komunikat rządowy.

Stan epidemii zmieniono na stan zagrożenia epidemicznego

Od 16.5.2022 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Ustanowienie pełnomocnika rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy

W dniu 1.4.2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 1.4.2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 721).

Przepisy specustawy także dla osób przekraczających inną granicę Polski niż ta z Ukrainą

Od 27.3.2022 r., ale z mocą od 24.2.2022 r., obowiązuje ważna zmiana specustawy dotyczącej uchodźców z Ukrainy, w wyniku której jej przepisy będą dotyczyły także innych osób spełniających określone w niej warunki, niż te, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską.

Dochody JST o charakterze cywilnoprawnym – przedawnienie

Dochodzenie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym jest  istotnie utrudnione po upływie okresu przedawnienia

Prawo do opieki medycznej dla uchodźców z Ukrainy

Prawo do opieki medycznej dla obywateli Ukrainy przewiduje art. 37 PomocUkrainaU. Ustawa weszła w życie 12.3.2022 r. z mocą obowiązywania od 24.2.2022 r.

Opłatę uzdrowiskową można pobrać dopiero po upływie pierwszej doby pobytu

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie ukazało się rozstrzygnięcie nadzorcze kolegium tej Izby z 4.1.2022 r. (Nr I/40/2022) stwierdzające nieważność uchwały rady gminy w sprawie opłaty uzdrowiskowej (przewidującej możliwość pobierania opłaty w pierwszym dniu pobytu)

Nowa wycena świadczeń w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej

Dnia 1.2.2022 r. wchodzi w życie zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 7/2022/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką. Zarządzenie wprowadza nową wycenę świadczeń w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności