Rejestr umów a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

W dniu 13.6.2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – przewidującą zmiany przepisów w zakresie rejestru umów i karalność w tym zakresie w kontekście dyscypliny finansów publicznych. Nowelizacja wprowadzi różne regulacje związane z rejestrem umów, w tym przepisy przewidujące karalność za naruszenia przepisów – lecz na płaszczyźnie dyscypliny finansów publicznych

Obowiązek zamieszczania przez JSFP informacji w rejestrze umów od 1.1.2024 r.

Z dniem 1.7.2022 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2054), która pierwotnie przewidywała wprowadzanie (począwszy od 1.7.2022 r.) przez JSFP informacji o zawartych umowach w rejestrze umów. Zmiany wynikają z art. 12 ustawy z 9.6.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265).

Trwają prace nad wprowadzeniem nowych progów audytowych w JST

Projekt nowelizacja ustawy o finansach publicznych przewiduje nowe progi kwotowe kwalifikujące do prowadzenia audytu wewnętrznego przez JST

Zmiana przepisów w zakresie rejestru prowadzenia umów – terminy i zakres obowiązków

W Senacie znajduje się ustawa z 12.5.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – przewidująca zmiany przepisów w zakresie rejestru umów. Nowelizacja przepisów wprowadzi postulowane przez różne środowiska zmiany w zakresie tzw. rejestru umów. Przede wszystkim przesunięty ma być termin prowadzenia rejestru – w zależności od rodzaju jednostek tj. od 1.10.2022 r, od 1.1.2023 r. i od 1.4.2023 r.

Wdrożenie rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie bazy danych wniosków o świadczenie pieniężne za pomoc obywatelom Ukrainy

Minister Cyfryzacji wskazał termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie bazy danych wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Obowiązkowy rejestr umów JSFP

W art. 12 ustawy z 12.5.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 2186, 2239 i 2239-A) przewidziano zmiany w ustawie z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2054). Ustawę przekazano 13.5.2022 r. Senatowi (druk nr 714). Zmiany te są bardzo istotne dla zamawiających należących do JSFP.

Średnia krajowa dochodów gmin i powiatów z 2021 r. z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska

Ogłoszono osiągniętą w 2021 r. średnią krajową dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska (m.in. za wycięcie drzew, za magazynowania przechowywanie odpadów). Dane te są istotne dla ustalenia nadwyżki z tytułu tych dochodów przekazywanej do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska.

System teleinformatyczny do kontaktów między pracodawcami i obywatelami Ukrainy uprawnionymi do pracy w Polsce

Od 24 maja 2022 r. obowiązują przepisy umożliwiające utworzenie przez ministra informatyzacji specjalnego systemu teleinformatycznego, który ma umożliwiać kontakty między pracodawcami i poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy uprawionymi do pracy w Polsce.

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych dotyczących elektronicznych doręczeń

Dnia 27 maja 2022 r. wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi termin wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do wykonywania obowiązków w zakresie doręczeń elektronicznych określi komunikat rządowy.

Maksymalna wysokość świadczenia dla udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy

Od 14.5.2022 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące świadczenia za pomoc uchodźcom z Ukrainy. Ma to związek z wydłużeniem okresu, za który przysługuje świadczenie, z 60 do 120 dni.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności