Wgląd do rejestrów publicznych możliwy za pomocą usługi elektronicznej

14 stycznia 2022 r. wchodzi w życie większość przepisów nowelizujących przepisy kilku ustaw regulujące zasady m.in. wglądu do rejestrów publicznych, składania wniosków oraz otrzymywania zaświadczeń za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra informatyzacji.

Gminy powinny przygotować plan audytu na 2022 r. do końca roku kalendarzowego

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie ukazało się wystąpienie pokontrolne tej Izby z 21.9.2021 r. skierowane do jednej z jednostek samorządu terytorialnego, w której przeprowadzono kontrolę gospodarki finansowej. Wśród wielu stwierdzonych naruszeń prawa, na uwagę zasługuje m.in. to związane ze sporządzeniem planu audytu na rok budżetowy z opóźnieniem

Rejestr umów o wartości przekraczającej 500 zł – nowy obowiązek jednostek sektora finansów publicznych

Z dniem 1.7.2022 r. wejdą w życie przepisy nakładające na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek prowadzenia rejestru umów o wartości przedmiotu przekraczającej 500 zł

Rada gminy nie może rozszerzać kompetencji kontrolnych urzędu gminy w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty

Na stronie ukazało się ciekawe rozstrzygnięcie nadzorcze RIO w Szczecinie (uchwała Nr XXI.94.S.2021 z 6.10.2021 r.) dotycząca nieprawidłowości w zakresie ustalenia przez gminę trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej przez niepubliczne jednostki oświaty

Maksymalna wysokość diet przysługujących radnym

Od 1.11.2021 r. obowiązują rozporządzenia określające maksymalną wysokość diet przysługującym radnym rady gminy oraz rady powiatu

Zasady umarzania należności cywilnoprawnych przez radę gminy

Przepisy FinPubU nakładają na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego m.in. powinność określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania różnych ulg, w tym umorzeń – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 3.11.2021 r. (NPII.4131.1.986.2021; źródło: https://suw.bip.gov.pl).

Płatność bezgotówkowa podatków lokalnych tylko po uprzednim podjęciu uchwały przez radę gminy

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach ukazało się wystąpienie pokontrolne tej Izby skierowane do jednej z gmin. Jedno z naruszeń polegało na realizowaniu płatności bezgotówkowych podatków lokalnych stanowiących dochody budżetu gminy pomimo braku uchwały rady gminy

Rejestr Dowodów Osobistych

7 listopada 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające sposób prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (RDO), przetwarzania danych biometrycznych, w zakresie odcisków palców, gromadzonych w RDO, a także sposób i zakres danych przekazywanych z Rejestru Dowodów Osobistych do rejestru PESEL, Krajowego Systemu Informacyjnego Policji i Systemu Informacyjnego Schengen.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia strategii rozwoju usług społecznych i polityki publicznej na lata 2021–2035

W październiku na stronach rządowych opublikowano informację dotyczącą projektu strategii rozwojowej usług społecznych i polityki publicznej na lata 2021–2035. Na stronie zamieszczono treść projektów: uchwały, wspomnianej strategii rozwoju, uzasadnienia, a także informacji o konsultacjach publicznych. Planowany termin przyjęcia projektu to IV kwartał 2021 r.

Rejestrowanie doręczenia elektronicznego w praktyce urzędnika od 5 lipca 2022 r.

Od dnia 5 lipca 2022 r. zgodnie z art. 155 DorElektrU organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności