Nowelizacja ustawy o elektromobilności – możliwe dodatkowe wydatki dla JST związane z transportem ekologicznym

Aktualnie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zakłada ona m.in. rozszerzenie obowiązków związanych z ekologicznym transportem, w tym po stronie jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o zameldowanie trzeba przekazać niezwłocznie

Wojewoda nie może czekać aż wpłynie skarga na bezczynność, żeby przekazać wniosek o zameldowanie – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (II SAB/Bk 120/20, Legalis).

Kary umowne w czasie pandemii. Jak powinny się zachować gminy?

Czy gmina powinna naliczać kary umowne w sytuacji, gdy wykonawca opóźnia się z wypełnieniem umowy i tłumaczy to trudnościami wynikającymi ze stanu epidemii? Stanowisko w tej sprawie zajęła Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu.

Wsparcie dotacyjne dla kół gospodyń wiejskich w 2021 r.

Ponieważ w 2021 r. nie przewidziano przepisów szczególnych dotyczących udzielenia specjalnego wsparcia dla kół gospodyń wiejskich z funduszu państwowego, warto rozważyć możliwość udzielenia im dotacji celowej z budżetu samorządowego

Szczególne zasady obsadzania stanowisk dyrektorów jednostek systemu oświaty – zmiany od 6.2.2021 r.

W dniu 6.2.2021 r. weszły w życie szczególne zasady dotyczące powierzania stanowisk dyrektorów w okresie do 1.9.2021 r.

Urząd gminy wypłaci dodatek mieszkaniowy bez zajęć egzekucyjnych

W dniu 19 stycznia br. weszła w życie ustawa z 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11). Jak podano w uzasadnieniu tej ustawy, w założeniu wpisuje się ona w pakiet rozwiązań przeciwdziałających negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym COVID-19. Proponowane instrumenty dotyczą wsparcia budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego, jak również kierowanych bezpośrednio do gospodarstw domowych form finansowego wsparcia w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych.

Zmiany co do kolejności szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 oraz zwolnienia z obowiązku kwarantanny osób przekraczających granicę RP

Od 23.1.2021 r. obowiązują zmiany co do kolejności szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 oraz zwolnienia z obowiązku kwarantanny osób przekraczających granicę RP.

Polityka prorodzinna JST „Samorząd dla Rodziny” – nowe wydatki w budżetach samorządowych

Na stronie sejmowej pojawił się poselski projekt ustawy o polityce prorodzinnej jednostek samorządu terytorialnego „Samorząd dla Rodziny” (druk nr 869). To niewielkiej objętości projekt, który wprowadza pewne rozwiązania prawne związane z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w systemie polityki prorodzinnej. Projekt ten zakłada wprowadzenie tzw. programu polityki prorodzinnej, którego celem jest wyznaczenie średnio- i długookresowej strategii realizacji polityki prorodzinnej.

Zmiany w zakresie wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych JST

Od 13.1.2021 r. obowiązuje zmiana rozszerzająca zakres gmin objętych wsparciem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

WSA rozstrzygnął, jakie kompetencje ma osoba pełniąca obowiązki kierownika urzędu

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że pracownik pełniący obowiązki może wydawać decyzje administracyjne, a nawet więcej – ma takie same kompetencje jak kierownik urzędu (II SA/Sz 599/20, Legalis).

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności