Nowa Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Od 20.11.2020 r. obowiązuje uchwała, a mocy której przyjęto nową Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego.

Wzór zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie – nowe rozporządzenie

Dnia 30.11.2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wzór zawiadomienia o wydaniu nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, wydanych wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, umieszczanego na drzwiach mieszkania wobec niemożności doręczenia nakazu lub zakazu.

Wykaz beneficjentów dotacji celowych i podmiotowych

Opublikowano wykaz jednostek, które otrzymały dotacje celowe i podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji. Wykaz dotyczy dziedziny budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, mieszkalnictwa, gospodarki oraz turystyki.

Więcej gmin objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Poszerzono grono gmin, do których adresowane jest wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dotyczy to gmin, na terenie których działały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

Kontrola korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Od 16.11.2020 r. obowiązuje rozporządzenie określające tryb przeprowadzania kontroli korzystania z dostępu do danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych, a także wzory: upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i protokołu kontroli.

Rząd planuje wydłużyć termin na podjęcie uchwał budżetowych przez JST

Z zapowiedzi rządu wynika, że planowane jest wydłużenie ostatecznego terminu na podjęcie uchwały budżetowej z 31.1.2021 r. na 31.3.2021 r. Rozwiązanie to pozwoliłoby m.in. uniknąć ewentualnych nieprawidłowości, które mogą być stwierdzane przez regionalne izby obrachunkowe w trakcie weryfikowania zapisów uchwał budżetowych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego

Komunikat dotyczący realizacji ustaleń i postulatów Strony Samorządowej ze spotkania z Prezesem Rady Ministrów w dniu 31.10.2020 r.

Komunikat MSWiA: Zgodnie z ustaleniami MSWiA przygotowało, po konsultacji z Ministerstwem Sprawiedliwości, projekt przepisów dotyczących terminów w postępowaniu administracyjnym, który zostanie zgłoszony podczas prac nad zmianą ustawy „COVID-owej” procedowanej obecnie w Senacie.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – planowane inwestycje samorządowe

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie rządowej – ministerstwa infrastruktury, 3.11.2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Dzięki zwiększeniu dofinansowania o 3 mld zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych) ma dysponować łącznie kwotą 39 mld zł

Praca zdalna w urzędach administracji publicznej

Obowiązują już przepisy dotyczące związanych z epidemią zmian dotyczących m.in. wprowadzające pracę zdalna w urzędach administracji publicznej do 4.12.2020 r.

Od 7 listopada 2020 r. kolejne obostrzenia, m.in. dla instytucji kultury

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił podczas dzisiejszej konferencji prasowej wprowadzenie kolejnych obostrzeń od 7.11.2020 r.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych