Zmiany w zasadzie pisemności w KPA – szansa na obniżenie kosztów administracyjnych samorządów

Od 1.7.2021 r. wejdą w życie istotne zmiany w KPA związane z różnymi sposobami załatwiania spraw administracyjnych. Większy nacisk ma zostać położony na elektroniczny przepływ informacji. Wskazane regulacje prawne dotyczą rzecz jasna również sektora samorządowego, w tym gmin. W praktyce mogą przyczynić się do ograniczenia kosztów administracyjnych samorządów

Udzielanie wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego

19.5.2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające zasady przyznawania wsparcia na działania wspierające rozwój szybkich sieci telekomunikacyjnych oraz na działania mające na celu pobudzenie popytu użytkowników końcowych na usługi związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu. Źródłem wsparcia są środki Funduszu Szerokopasmowego.

Rozpowszechnianie audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.

Od 1 maja 2021 r. obowiązuje rozporządzenie określające zasady rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis ludności i mieszkań w 2021 r. Wykaz obejmuje miesiące od maja do września 2021 r.

Rzecznik praw lokatorów i spółdzielców – nowy wydatek budżetowy gmin?

Na stronie Senatu pojawił się ciekawy projekt ustawodawczy – ustawa o stowarzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów i spółdzielców. W przypadku jej wejścia w życie gminy powinny liczyć się z koniecznością powołania rzecznika praw lokatorów i spółdzielców, a co za tym idzie, wyasygnowaniem środków na jego funkcjonowanie

Dyrektywa o sygnalistach – w grudniu kończy się okres implementacji do polskiego prawa

W 2019 r. przyjęto i ogłoszono unijną dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE. Dyrektywa wskazuje, że zasadniczo do 17.12.2021 r. państwa członkowskie powinny wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do jej wykonania. Warto zwrócić uwagę, co nas czeka w grudniu br.

Projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Na stronie sejmowej ukazał się projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Nowelizacja ma dać JST większe możliwości zyskania majątku nieruchomego – w przypadku zakładania terenów zielonych

Przedłużono terminy dotyczące spisu powszechnego

Od 2.4.2021 r. obowiązuje nowelizacja przedłużająca terminy związane z przeprowadzenie spisu powszechnego.

Stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy zaskarżonej wcześniej do WSA

Jeżeli wojewoda stwierdzi nieważność uchwały rady gminy zaskarżonej wcześniej do WSA, wówczas postępowanie wszczęte skargą podlega umorzeniu.

Nowe stanowiska pracy w samorządzie oraz ponoszone w związku z tym wydatki

Na stronie RCL zamieszczony został projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Projekt zakłada wprowadzenie nowych stanowisk pracowników samorządowych, a co z tym jest związane określa ich status pracowniczy według określonych grup tzw. zaszeregowania. Nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że stanowiska te dotyczą szeroko rozumianego wspomagania ratownictwa medycznego. Może mieć to wpływ na sferę wydatkową samorządów

Trwają prace nad powołaniem społecznych agencji najmu

Na stronie Sejmu zamieszczony został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (druk 10170). Aktualnie jest na wstępnym etapie legislacyjnym. Projekt zakłada wprowadzenie nowatorskich rozwiązań prawnych związanych z rozwojem rynku mieszkaniowego, w szczególności w sektorze mieszkań na wynajem. Sektor ten, który rozwijał się dynamicznie w ostatnich latach dzięki wzrostowi popytu na tego typu mieszkania oraz wzrostowi stawek czynszów, został szczególnie dotknięty skutkami epidemii COVID-19. Wdrożenie części z proponowanych rozwiązań będzie jednak uzależnione od udziału gmin.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności