Prawo do wynagrodzenia dla pracowników placówek pomocy społecznej pozostającym na kwarantannie lub w izolacji

Od 29.11.2020 r. obowiązuje przepis wprowadzający prawo do 100% wynagrodzenia lub zasiłek chorobowy dla pracowników placówek pomocy społecznej pozostających na kwarantannie lub w izolacji.

Wzór protokołu czynności opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania przez żołnierza stosującego przemoc w rodzinie

Dnia 30.11.2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wzór protokołu czynności opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia w związku z wydaniem nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Dotyczy to czynności prowadzonych przez Żandarmerię Wojskową.

Wydawanie nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania lub zakazu zbliżania się przez żołnierza stosującego przemoc w rodzinie

Dnia 30.11.2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające zasady wydawania nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania albo zakazu zbliżania się przez żołnierza stosującego przemoc w rodzinie.

Postępowanie wierzycieli należności pieniężnych – nowe rozporządzenie

Dnia 20.2.2021 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie określające formy działań informacyjnych podejmowanych wobec zobowiązanego zmierzających do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku, przypadki, w których mogą być te działania podejmowane, oraz sposób ich ewidencjonowania, a także tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.

Opublikowano program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2062 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 25.9.2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021.

Nowa Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Od 20.11.2020 r. obowiązuje uchwała, a mocy której przyjęto nową Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego.

Wzór zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie – nowe rozporządzenie

Dnia 30.11.2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wzór zawiadomienia o wydaniu nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, wydanych wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, umieszczanego na drzwiach mieszkania wobec niemożności doręczenia nakazu lub zakazu.

Zmiany dotyczące warsztatów terapii zajęciowej w związku z epidemią COVID-19

Dnia 10.11.2020 r. weszły w życie zmiany w zakresie działalności warsztatów terapii zajęciowej w związku z panującą epidemią COVID-19, które dotyczą m.in. struktury zatrudnienia w takich warsztatach, a także wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

Przeprowadzanie egzaminu na biegłego rewidenta dla osób niepełnosprawnych

Ministerstwo finansów przygotowało zmianę rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów. Zmiana wprowadza równe szanse dla kandydata na biegłego rewidenta będącego osobą niepełnosprawną przy zdawaniu egzaminów w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Praca zdalna w urzędach administracji publicznej

Obowiązują już przepisy dotyczące związanych z epidemią zmian dotyczących m.in. wprowadzające pracę zdalna w urzędach administracji publicznej do 4.12.2020 r.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych