Zmiana rozporządzenia dotyczącego stosowania przymusu bezpośredniego

Od 11.6.2022 r. obowiązują zmiany we wzorach dotyczących stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Do przymusu bezpośredniego, którego stosowanie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie zmian, stosuje się karty dotychczasowe.

Znaki Jakości Ekonomii Społecznej

Tegoroczna V już edycja konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 cieszyła się dużym zainteresowaniem. Rekordowa liczba wniosków zaowocowała tym, że certyfikat „Znaku Jakości” powędrował do 164 podmiotów.

Wdrożenie rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie bazy danych wniosków o świadczenie pieniężne za pomoc obywatelom Ukrainy

Minister Cyfryzacji wskazał termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie bazy danych wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Wstrzymanie wykonania postanowienia w sprawie odebrania osoby na podstawie Konwencji haskiej z 1980 r.

Dnia 24.6.2022 r. wchodzi w życie nowelizacja umożliwiająca Prokuratorowi Generalnemu, Rzecznikowi Praw Dziecka lub Rzecznikowi Praw Obywatelskich wstrzymanie wykonania postanowienia w przedmiocie odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką wydanego na podstawie Konwencji haskiej z 1980 r.

Uchwała rady gminy w sprawie zasad naboru wniosków o najem lokali

Rada gminy nie może w ramach zasad naboru wniosku na najem lokali (z wykorzystaniem środków Funduszu Dopłat) określać obowiązków dla najemców np. wpłaty kaucji, czy składania różnych oświadczeń, w tym o braku prawa do innego lokalu. Może przyjąć uchwałę i ująć w niej tylko zasady naboru wniosków o zawarcie umowy najmu oraz określić maksymalną wysokość miesięcznego dochodu lub kaucji ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 9.5.2022 r. (Nr PN.4131.228.2022).

Maksymalna wysokość świadczenia dla udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy

Od 14.5.2022 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące świadczenia za pomoc uchodźcom z Ukrainy. Ma to związek z wydłużeniem okresu, za który przysługuje świadczenie, z 60 do 120 dni.

Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali z zasobu gminnego z zapisami dotyczącymi lokalu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych

Rada gminy w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących do zasobu gminnego nie może zaniechać ustalenia warunków dla lokalu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Przepisy OchrLokU wymagają, aby rada gminy przestrzegała zakresu ustawowego upoważnienia. Muszą zostać określone warunki lokalowe dla osób niepełnosprawnych ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z 26.4.2022 r. opubl. 6.5.2022 r. (Nr PNK.I.4130.53.2022; http://edziennik.kielce.uw.gov.pl).

Okres świadczenia za pomoc dla obywateli Ukrainy będzie wydłużony o kolejne 60 dni

Państwo nadal będzie wspierać finansowo – za pośrednictwem gmin – osoby, które zobowiązują się zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom narodowości ukraińskiej

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wniosku o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia ma charakter dostosowawczy do nowelizacji specustawy. W karcie możliwe będzie podanie tylko numeru PESEL

Zmiany z zakresu pomocy społecznej w nowelizacji specustawy dla uchodźców z Ukrainy

Z mocą od 24.2.2022 r. wprowadzono kolejną nowelizacja specustawy dotyczącej uchodźców z Ukrainy. Wśród zmian można wskazać m.in. wskazanie, że w sprawach świadczeń dla osób udzielających pomocy uchodźcom nie stosuje się przepisów o postępowaniu administracyjnym. Uproszczono też możliwość przygotowania do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka dla obywateli polskich, którzy zdecydują się na pełnienie opieki nad dziećmi ukraińskimi.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności