Możliwość pomniejszenia dochodu dla celów świadczeń z pomocy społecznej o alimenty

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że należności świadczone przez dłużnika na rzecz funduszu alimentacyjnego nie są alimentami pomniejszającymi przychód ustalany dla prawa do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Studia lub studia podyplomowe z zakresu pracy socjalnej – warunki dla pracowników socjalnych

Od 30.10.2021 r. obowiązują przepisy, które rozszerzają warunki, które może spełniać pracownik socjalny m.in. o ukończone studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, a także studia podyplomowe w określonym zakresie.

Zmiany w zasadach wypłaty i obsługi świadczenia wychowawczego „500 plus” od 2022 r.

Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą przepisy dotyczące świadczenia 500 plus, zgodnie z którymi obsługę tego świadczenia przejmie ZUS zamiast gmin.

Ochrona członków rodzin mieszkańców DPS – projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, dotyczący wprowadzenia większej ochrony członków rodzin mieszkańców domów pomocy społecznej.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia strategii rozwoju usług społecznych i polityki publicznej na lata 2021–2035

W październiku na stronach rządowych opublikowano informację dotyczącą projektu strategii rozwojowej usług społecznych i polityki publicznej na lata 2021–2035. Na stronie zamieszczono treść projektów: uchwały, wspomnianej strategii rozwoju, uzasadnienia, a także informacji o konsultacjach publicznych. Planowany termin przyjęcia projektu to IV kwartał 2021 r.

Rejestrowanie doręczenia elektronicznego w praktyce urzędnika od 5 lipca 2022 r.

Od dnia 5 lipca 2022 r. zgodnie z art. 155 DorElektrU organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej.

Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Dnia 8 grudnia 2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa określająca zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje.

Stanowisko RIO w zakresie zasad wnoszenia opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ostatnim czasie pojawiały się wątpliwości dotyczące sposobu wnoszenia płatności przez osoby fizyczne za specjalistyczne usługi opiekuńcze, w kontekście uiszczania opłat za te usługi na konto ośrodka pomocy społecznej lub na konto gminy. Niektóre urzędy wojewódzkie kwestionują bowiem wnoszenie tego typu opłat na konta ośrodków pomocy społecznej

Nowe progi kwot w świadczeniach rodzinnych od 1.11.2021 r.

W Dzienniku Urzędowym RP w dniu 13.8.2021 r. pod poz. 1481 ukazało się rozporządzenie z 13.8.2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

Nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych

Od 14.8.2021 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych dotyczące obowiązujących od 1.11.2021 r. wysokości dochodu stanowiącego podstawę ubiegania się o zasiłki: rodzinny i specjalny opiekuńczy, a także wysokości świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla opiekuna.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności