Błędy w określaniu ceny sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu

Określenie ceny sprzedaży nieruchomości na 1 przetargu poniżej wartości z operatu szacunkowego stanowi naruszenie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sprzedaż mienia samorządowego musi odbywać się z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, które m.in. gminy muszą przestrzegać ‒ wystąpienie pokontrolne RIO we Wrocławiu z 15.6.2022 r. (znak WK.WR.40.7.2022.431).

Różnica pomiędzy wpisem do rejestru zabytków a ewidencją zabytków w orzecznictwie NSA

Pojęcie ewidencji zabytków ma szersze znaczenie, niż pojęcie wpisu do rejestru zabytków ‒ postanowienie NSA z 24.5.2022 r., III OW 198/21.

Projekt ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Projekt został przygotowany przez Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Ostatnie dni na terminowe złożenie deklaracji do CEEB

O północy w dniu 30.6.2022 r. mija termin na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczących źródeł ciepła oraz energii elektrycznej wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń lub podgrzania wody użytkowej oraz spalania paliw w budynkach oddanych do użytku przed 1.7.2021 r.

Dzierżawa nieruchomości SP bez zgody wojewody

Starosta nie może bez zgody wojewody wydzierżawić nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Władanie nieruchomościami SP podlega ograniczeniom prawnym, w tym wymaga uzyskania zgody wojewody na różne czynności dotyczące tego mienia ‒ w wystąpieniu pokontrolnym RIO w Katowicach z 10.6.2022 r. (znak WK-610/3/4/22).

Obowiązki informacyjne związane ze zbywaniem mienia samorządowego

Brak udokumentowania zamieszczenia w BIP wyników przetargów organizowanego przez starostę narusza przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Obowiązki informacyjne związane ze zbywaniem mienia samorządowego wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które powinny być respektowane m.in. przez powiat ‒ wystąpienie pokontrolne RIO we Wrocławiu z 8.6.2022 r. (znak WK.WR.40.1.2022.P6).

Naruszenie zasad przekazywania nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym powiatu

Nieprzekazanie przez powiat nieruchomości w tzw. trwały zarząd jednostkom organizacyjnym powiatu – narusza przepisy GospNierU. Władanie nieruchomościami powiatowymi przez jednostki organizacyjne powiatu musi być sformalizowane ‒ wystąpienie pokontrolne RIO w Katowicach z 10.6.2022 r. (znak WK-610/3/4/22).

Protokół z przetargu nieruchomości powinien być sporządzony w sposób kompletny

Braki w protokole z przetargu nieruchomości naruszają przepisy rozporządzenia z 14.9.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ‒ wystąpienie pokontrolne RIO w Poznaniu z 7.6.2022 r. (znak WK-0911/68/2021).

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Rada gminy w uchwale związanej z gospodarowaniem nieruchomościami nie może ustalać kwestii związanych z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Kwestie związane z procedurą sprzedaży nieruchomości samorządowych są w gestii wójta gminy, jako podmiotu uprawnionego do gospodarowanie mieniem komunalnym, dotyczy to także wykazów nieruchomości ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 25.5.2022 r. (Nr 78/2022).

Nieterminowość w płaceniu czynszu najmu/dzierżawy nie może powodować rezygnacji z odsetek za zwłokę

Nieustalenie i nieegzekwowanie od najemców/dzierżawców odsetek za opóźnienie za czynsze narusza przepisy ustawy o finansach publicznych. Jednostki samorządu terytorialnego nie mogą dobrowolnie rezygnować z dochodzenia odsetek od umów dzierżawy/najmu, gdy czynsze są płacone nieterminowo ‒ wystąpienie pokontrolne RIO we Wrocławiu z 26.5.2022 r..

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności