Ministerialny projekt zmiany ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Minister Klimatu i Środowiska przedłożył projekt ustawy o ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Poselski projekt ustawy o uregulowaniu roszczeń reprywatyzacyjnych

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o uregulowaniu roszczeń reprywatyzacyjnych.

Zarząd koła łowieckiego a obowiązek udostępniania informacji publicznej

Zarząd koła łowieckiego jest organem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej.

Projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podatku od nieruchomości

Na stronie legislacyjnej Senatu pojawił się senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Propozycja ma na celu uszczegółowienie zasad zwalniania od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej, tak by uniemożliwić niekorzystną dla samorządów interpretację przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Gospodarowanie nieruchomościami przez SP ‒ jako właściciel i jako organ (wyr. NSA z 14.10.2020, I OSK 1696/20)

Czy właściwy organ gospodaruje nieruchomościami wyłącznie jako właściciel czy także, jako organ władczy?

Zarzut nieistnienia obowiązku określonego w tytule wykonawczym

W razie zarzutów zmierzających do wykazania, że obowiązek określony w tytule wykonawczym nie istnieje, organ egzekucyjny niekiedy jest zmuszony do zajęcia się merytoryczną stroną zobowiązania. Jest to jednak wyjątkowa sytuacja.

Nieruchomości – gospodarowanie jako właściciel i jako organ (wyr. NSA z 14.10.2020, I OSK 1696/20).

Czy właściwy organ gospodaruje nieruchomościami wyłącznie jako właściciel czy także, jako organ władczy?

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zmiana ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami oczekuje na wejście w życie.

Poselski projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami

Minister Rozwoju przedłożył projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Budowa i utrzymanie obiektów i urządzeń związanych z obronnością i ochroną granicy państwowej jako cel publiczny

Od 19.9.2020 r. obowiązuje przepis precyzujący uznawaną za cel publiczny budowę i utrzymanie obiektów i urządzeń związanych z obronnością i ochroną granicy państwowej.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych