Nowelizacja ustawy o elektromobilności – możliwe dodatkowe wydatki dla JST związane z transportem ekologicznym

Aktualnie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zakłada ona m.in. rozszerzenie obowiązków związanych z ekologicznym transportem, w tym po stronie jednostek samorządu terytorialnego

Wsparcie dla przewoźników wykonujących publiczne przewozy autobusowe

Od 1.1.2021 r. przewoźnicy wykonujący przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej mogą liczyć na wsparcie ze środków zaplanowanych w budżecie właściwego wojewody przeznaczonych na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. Wsparcie przekaże marszałek województwa na wniosek zainteresowanego przewoźnika.

Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych

13.3.2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające warunki dystrybucji blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, sposób i tryb wydawania zezwoleń, warunki wyznaczania trasy przejazdu oraz kryteria ustalania warunków przejazdu pojazdu nienormatywnego, w tym przejazdu przez most lub wiadukt, a także wzory zezwoleń oraz wzory dokumentów związanych z ich wydawaniem.

Nazwa opinii nie decyduje o tym, czy jest ona wymaganym operatem szacunkowym

Jeżeli opinia biegłego rzeczoznawcy w zakresie wyceny nieruchomości nie została opisana jako operat szacunkowy i zawiera dodatkowe klauzule, takie jak ocena oddziaływań środowiskowych, ale zarazem zawiera też wszystkie wymagane prawem dane, jakie powinien mieć operat szacunkowy, to czy może być traktowana jako taki operat, uzupełniony dodatkowymi klauzulami, który należy brać pod uwagę jako dowód w postępowaniu przed sądem?

Zasady wnoszenia opłat elektronicznych oraz ich rozliczania

Uregulowano kwestie wnoszenia opłat elektronicznych oraz ich rozliczania, dokonania zwrotu nienależnie pobranych opłat elektronicznych, przekazywania opłat elektronicznych oraz kar pieniężnych na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego oraz ustanawiania zabezpieczenia.

Brak decyzji o nacjonalizacji gruntów wyklucza przedawnienie

Jakie konsekwencje ‒ zdaniem Sądu Najwyższego ‒ w zakresie przedawnienia roszczeń powoduje brak powojennej decyzji administracyjnej dotyczącej nacjonalizacji gruntów warszawskich?

Objaśnienia podatkowe dotyczące opodatkowania VAT kontraktów drogowych

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 26.1.2021 r. dotyczące opodatkowania VAT usług wykonywanych w ramach szeroko pojmowanych kontraktów drogowych, dotyczących utrzymania dróg publicznych.

Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

18.2.2021 r. wchodzi w życie ustawa określająca m.in. zasady i warunki udzielania wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w morskich farmach wiatrowych oraz przygotowania oraz realizacji inwestycji w zakresie budowy takich farm.

Sytuacja radiacyjna w Polsce w IV kwartale 2020 r.

Opublikowano informację na temat sytuacji radiacyjnej w kraju w IV kwartale 2020 r.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich – zmiany w przepisach!

29.1.2021 r. wchodzą w życie przepisy określające zasady składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich, ale też kryteria oceny tych wniosków i wnioskodawców.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności