Ostatnie dni na terminowe złożenie deklaracji do CEEB

O północy w dniu 30.6.2022 r. mija termin na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczących źródeł ciepła oraz energii elektrycznej wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń lub podgrzania wody użytkowej oraz spalania paliw w budynkach oddanych do użytku przed 1.7.2021 r.

Uchwała rady miasta w sprawie programu ograniczenia emisji

Uchwała rady miasta w sprawie programu ograniczenia emisji nie może zawierać zapisów dotyczących umowy dotacji. Rada gminy tworząc programy wsparcia ochrony środowiska musi przestrzegać ustawowego upoważnienia z ustawy Prawo ochrony środowiska ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium RIO w Lublinie z 14.6.2022 r. (Nr 841.69.2022).

Regulamin dostarczania wody nie może zawierać negatywnych przesłanek odmowy przyłączenia do sieci wodociągowej

Rada gminy wprowadzająca regulamin dostarcza wody musi przestrzegać upoważnienia ustawowego. Nie może wprowadzić ograniczeń w przyłączeniu do sieci, a może jedynie określić warunki, które należy spełnić, aby nieruchomość została przyłączona ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 15.6.2022 r. (NR PN-II.4131.285.2022).

Postanowienia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy a warunki rozmieszczenia pojemników do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych

Brak określenia w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy warunków rozmieszczenia pojemników do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych stanowi błąd. Rada gminy musi dookreślić m.in. w regulaminie m.in. warunki rozmieszczenia pojemników do zbierania odpadów ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 8.6.2022 r. (Nr PN.4131.266.2022).

30 kwietnia to ostateczny termin, do którego można uchwalić ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego

Rada gminy nie może uchwalić ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego po 30 kwietnia danego roku ‒ uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze z 14.6.2022 r. (Nr 102/2022).

Zasady publikacji uchwały rady gminy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

Uchwała rady gminy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym ale nie dotyczy jej 14-dniowy vacatio legis. Jest to uchwała wewnętrzna gminy. Rada gminy musi przestrzegać zasad publikowania uchwał w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w dzienniku urzędowym ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 10.6.2022 r. (Nr 85/2022).

Uchwała w sprawie sytuowania tablic i urządzeń reklamowych – wymogi formalne

W uchwale w sprawie sytuowania tablic i urządzeń reklamowych trzeba zachować minimalne odległości od krawędzi jezdni. Niezachowanie wymogów dotyczących sytuowania obiektów reklamowych narusza przepisy ustawy o drogach publicznych ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z 6.6.2022 r. (Nr SPN.III.4130.22.2022).

Formularz rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych

24 czerwca 2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające zmieniony wzór formularza dotyczącego rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Wyznaczenie administratora targowiska w uchwale rady gminy niedozwolone

W uchwale w sprawie wyznaczenia miejsc handlu dla rolników nie może być zapisów dotyczących wyznaczenia konkretnego administratora targowiska i jego uprawnień na targowisku. Rada gminy musi przestrzegać upoważnienia ustawowego. Nie może wkraczać w uprawnienia organu wykonawczego ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 6.6.2022 r. (Nr PN-II.4131.271.2022).

Stawka opłaty za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na 2023 r.

Ogłoszono wysokość opłaty na 2023 r. za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę o zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności