Liczba ubezpieczonych cudzoziemców wzrasta

Na koniec kwietnia 2021 r. do ubezpieczeń społecznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych było zgłoszonych ponad 780 tys. cudzoziemców.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu 2021 r. wyniosła 6,3%

Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w kwietniu 2021 r. 6,3%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 punktu procentowego.

Planowane zmiany w podatku dochodowym dla pracowników w wieku emerytalnym

W Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności rząd przygotował propozycje mającą na celu zachęcenie osób, które osiągnęły już wiek emerytalny do kontynuowania aktywności zawodowej, zamiast przechodzenia w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego na emeryturę.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 23.5.2021 r.

Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu do 23.5.2021 r. prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w sytuacji, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi lub dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

Szczepienie przeciwko COVID-19 w zakładach pracy pilotażowo od 17.5.2021 r.

Szczepienia przeciwko COVID-19 w zakładach pracy mają się rozpocząć 17.5.2021 r. W ramach tej akcji w każdym tygodniu do zakładów pracy trafiać będzie po 100 tys. szczepionek. Natomiast w pełni, akcja szczepień rozpocznie się 1.6.2021 r. i od tego dnia do zakładów pracy będzie trafiało do 300 tys. dawek szczepionki tygodniowo. Zgodnie z ostatnimi informacjami do programu szczepień w ramach zakładów pracy zgłosiło się już ponad 740 pracodawców, w ramach których ma zostać zaszczepionych ponad 820 tys. osób.

Nowy obowiązek zgłaszania do ZUS kodu wykonywanego zawodu

Od 16.5.2021 r. po stronie pracodawców pojawi się nowy obowiązek dotyczący zgłaszania osób do ubezpieczeń. Będzie on polegał na dodaniu kodu wykonywanego zawodu w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA każdej zgłaszanej do ZUS osoby.

Planowana kwota wolna od podatku niższa niż zakładano

Rząd zakłada podniesienie kwoty wolnej od podatku, ale wzrost ten będzie niższy, niż wynikało to z pierwotnych doniesień medialnych. Premier ujawnił możliwe warianty.

Projektowana nowelizacja przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych wpłynie na sferę wydatkową budżetów JST

Na stronie RCL pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Co istotne, wskazane zmiany ujęte w tym projekcie będą oddziaływać na sferę wydatkową budżetów jednostek samorządowych, względnie planów finansowych zależnych od nich jednostek organizacyjnych

Szczepienie przeciwko COVID-19 w zakładach pracy. Nowe wytyczne

Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez KPRM, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, zapisy na szczepienia powinny się rozpocząć 4.5.2021 r., a same szczepienia również powinny być możliwe w maju. Ostateczny termin rozpoczęcia akcji szczepień w zakładzie pracy będzie uzależniony od liczby dostępnych szczepionek.

Absencja chorobowa w zakładach pracy

W 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost liczby zaświadczeń z tytułu zaburzeń psychicznych aż o 25 % oraz wzrost liczby dni absencji chorobowej o 37 %.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności