Nowe kary za zatrudnianie dłużników alimentacyjnych „na czarno” i wypłaty „pod stołem”

Od 1.12.2020 r. pracodawca, który dopuści do pracy osobę niepłacącą alimentów bez pisemnej umowy lub będzie ją wynagradzać w sposób zawyżony popełni wykroczenie. Grozi mu za to grzywna od 1500 zł do 45 000 zł.

Kolejna Tarcza przeciw koronawirusowi

Posłowie przegłosowali Tarczę 6.0. Dla przedsiębiorców przewidziano zwolnienie ze składek ZUS, postojowe, dotacje i dopłaty pensji pracowników przez trzy miesiące. Ustawa trafiła do Senatu.

Wraz z rozwojem pracy zdalnej pojawiły się nowe zagrożenia dla pracowników

Praca w fotelu, łóżku czy przy kuchennym blacie, jedzenie posiłków przy komputerze – to częste realia pracy zdalnej, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie pracowników. Dodatkowo stały dostęp do lodówki powoduje, że częściej podjadamy, co w połączeniu z mniejszą ilością ruchu w ciągu dnia także może powodować problemy zdrowotne. Praca zdalna oznacza także wyzwania dla kondycji psychicznej – poczucie osamotnienia, brak kontaktu z innymi ludźmi czy frustracja wynikająca z trudności w łączeniu obowiązków zawodowych i opieki nad dziećmi. To wszystko sprawia, że pracodawcy zmieniają swoje programy benefitów, przede wszystkim te nakierowane na wellbeing pracowników.

Nowe wzory zeznań podatkowych za 2020 rok

Przygotowano zmianę formularzy zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, które będą mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych w 2020 roku. Nowe formularze zostały dostosowane do zmian ustawowych.

Zmiany we wnioskach na PUE ZUS – informacja

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zmieniono 31 wniosków. Nowe wnioski są w formacie HTML i mają uproszczoną formę. Zmieniły się też ich symbole, a w niektórych przypadkach nazwy.

Izolacja domowa a praca zdalna

Ostatnio wyrażane są wątpliwości dotyczące zlecania pracy zdalnej podczas izolacji domowej. W celu ich wyjaśnienia należy przeanalizować przepisy ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy zasiłkowej.

Praca zdalna na kwarantannie

Coraz więcej pracowników jest kierowanych na kwarantannę, co powoduje nie tylko coraz większą dezorganizację pracy w zakładach pracy, ale i niezadowolenie samych pracowników, którzy w czasie kwarantanny otrzymują niepełne wynagrodzenie, tj. wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy, w wysokości 80% wynagrodzenia, mimo że nie są chorzy.

Jak ułatwić biznes: Dziesiątka Rzecznika MŚP

Przedstawiciele przedsiębiorców i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców proponują zmiany w prawie, które mają uprościć prowadzenie działalności gospodarczej.

20–30 % zatrudnionych Polaków pracuje na umowach czasowych i cywilnoprawnych

Polska jest jednym z europejskich krajów o najwyższym udziale zatrudnionych na podstawie innej niż umowa o pracę. Sposobem na walkę z tym zjawiskiem może być jednolity kontrakt na pracę. Eksperci przekonują, że takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować nierówne traktowanie pracowników. Na podstawie umów cywilnoprawnych pracuje obecnie ok. 1,1 mln Polaków.

Przedłużenie zapłaty zaliczek na podatek PIT w niektórych branżach

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 oraz wprowadzonymi ograniczeniami dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej powodującymi negatywne konsekwencje ekonomiczne dla przedsiębiorców będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych przygotowano kolejne rozwiązania ułatwiające wywiązywanie się przez płatników z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników. Przedłużono termin wpłat zaliczek na podatek dochodowy.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych