MRPiT: Nowe rozwiązania związane z rynkiem pracy

Aktualna sytuacja gospodarcza oraz planowane działania MRPiT w obszarze rynku pracy w na 2021 r., to główne tematy pierwszego w tym roku posiedzenia Rady Rynku Pracy, które odbyło się w tym tygodniu.

Od czerwca 2021 r. planowana stopniowa likwidacja OFE

Odświeżony projekt ustawy likwidującej OFE, został przedstawiony 15 lutego na Komitecie Stałym Rady Ministrów. To oznacza, że rząd zamierza dokończyć reformę OFE już na początku 2022 roku. Reforma ma zostać rozpoczęta 1 czerwca 2021 roku, natomiast ostateczna realizacja jej postanowień ma nastąpić 28 stycznia 2022 roku.

Część osób pracujących za granicą zapłaci w efekcie ulgi abolicyjnej podwójny podatek

Od stycznia 2021 roku osoby, które rozliczają dochody z zagranicy zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia, skorzystają z ulgi podatkowej tylko do kwoty 1360 zł. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że ma to zapobiec nieprawidłowościom i unikaniu opodatkowania. Nowe zasady dotkną ponad 26 tys. osób.

Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Wypracowanie i przetestowanie nowych form Wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz instrumentów pomagających osobom niepełnosprawnym w założeniu firmy lub w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia. To główne cele rozpoczynającego się projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Na ten cel przeznaczone zostanie blisko 26 milionów złotych.

Krótszy okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

Osoba, która straciła tytuł do ubezpieczeń chorobowych ma otrzymywać pieniądze z ZUS przez 91 dni choroby zamiast dotychczasowych 182 dni. To nie jedyna, proponowana przez rząd, zmiana w zasadach zasiłkowych.

Praca zdalna i grupowe ubezpieczenie na życie to obecnie główne benefity pracownicze

Ośmiu na dziesięciu pracodawców oferuje pozapłacowe benefity swoim pracownikom, a ponad połowa deklaruje, że byłaby zainteresowana rozszerzeniem pakietu korzyści pozapłacowych. Pandemia nie wpłynęła więc na dostępność tych świadczeń, ale zmieniła priorytety zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Do 1 marca 2021 r. należy złożyć roczną informację dotyczącą realizacji PPE

Na pracodawcach prowadzących Pracowniczy Program Emerytalny spoczywa obowiązek przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego rocznej informacji dotyczącej realizacji PPE. Ostatecznym terminem na złożenie informacji dotyczącej poprzedniego roku kalendarzowego jest zawsze dzień 1 marca.

Raportowanie umów o dzieło daje ZUS-owi większe możliwości ich kontroli

Od stycznia przedsiębiorcy muszą raportować do ZUS-u wszystkie nowe umowy o dzieło. Rejestr pozwoli dokładniej oszacować liczbę takich umów na polskim rynku pracy i umożliwi ZUS-owi większą kontrolę nad tą formą wykonywania pracy. W razie stwierdzenia nieprawidłowości zakład może dokonać reklasyfikacji umowy i naliczyć zaległe składki. Jak szacuje GUS, w 2019 roku na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło pracowało ok. 1,2 mln osób i w porównaniu z 2018 rokiem ich liczba zmniejszyła się o ok. 8 %.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do końca lutego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje m.in. w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19 został wydłużony o kolejne dwa tygodnie. Uprawnieni rodzice będą mogli z niego skorzystać do 28 lutego 2021 r.

Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyższy niż prognozowano

104,24 % – tyle wynosi w 2021 r. wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. Od 1 marca najniższa emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniesie 1250,88zł i wzrośnie o 50,88 zł.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności