Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych

W wykazie prac legislacyjnych pojawiła się zapowiedź nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych. Zgodnie z przekazanymi informacjami projekt powinien zostać przyjęty przez rząd już w grudniu 2021 r., co oznacza, że sama ustawa może wejść w życie już w pierwszym kwartale 2022 r., jeżeli Parlament sprawnie przyjmie tego rodzaju zmianę. Resortem odpowiedzialnym za nowelizacje ustawy jest MRiPS.

Zmiana zakresu odpowiedzialności pracodawcy zatrudniającego dłużnika alimentacyjnego

Od 1.12.2021 r. kara za pracę „na czarno” pracownika zalegającego z alimentami lub wypłacanie mu pensji „pod stołem” jest ściśle związana z Krajowym Rejestrem Zadłużonych.  

GUS: W październiku bezrobocie w dół

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w październiku 2021 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,5 %. We wrześniu 2021 r. było to 5,6 %. – GUS potwierdził tym samym wcześniejsze szacunki resortu pracy.

Polski Ład. Zmiany w składce zdrowotnej od 1.1.2022 r.

Jedną z najbardziej rewolucyjnych zmian w ramach Polskiego Ładu jest nowy mechanizm obliczania składki zdrowotnej. Inny sposób naliczania obejmuje zarówno składkę zdrowotną dla pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców rozliczających się w skali podatkowej oraz podatkiem liniowym, a także osób rozliczających się ryczałtem oraz w oparciu o kartę podatkową. Ustawa wchodzi w życie od 1.1.2022 r.

Polski Ład. Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń od 2022 r.

Od 1.1.2022 r. wejdą w życie przepisy tzw. Polskiego Ładu dotyczące m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiany są na tyle istotne, że wpłyną na rozliczanie pracowniczych wynagrodzeń i konstrukcję list płac. Modyfikacji uległa tabela skali podatkowej, a składka zdrowotna nie będzie już odliczana od podatku (zaliczek). Dla pracowników osiągających wynagrodzenia w określonym przedziale wprowadzono dodatkową ulgę. Pojawią się nowe zwolnienia przedmiotowe mające zastosowanie do pracowników i zleceniobiorców, spełniających określone warunki.

Polski Ład podatkowy już nowelizowany

W dniu 17.11.2021 r. została przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, która między innymi dokonuje pierwszej nowelizacji ustawy podatkowej Polskiego Ładu, czyli ustawy z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. To oznacza, że ustawa podatkowa została znowelizowana dzień po tym jak Prezydent ją podpisał a sama ustawa nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Limity na IKE IKZE i wpłaty dodatkowe na PPE w 2022 roku

W opublikowanych w dniach 18–19.11.2021 r. w Monitorze Polskim obwieszczeniach  MRiPS; (Mon.Pol. z 2021 r. poz. 1055, 1057, 1062) ogłoszono, że w 2022 r. ulegnie zmianie wysokość́ kwot limitów wpłat na IKE i IKZE oraz składki dodatkowej do PPE.

Limit 30-krotności w górę od stycznia 2022 roku

W dniu 18.11.2021 r. w Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie MRiPS z 4.11.2021 r., (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 1056), w którym ogłoszono, że w 2022 r. będzie zwiększony limit ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tzw. limit 30-krotności. Od stycznia będzie on wynosił ponad 177 tys. zł.

Praca zdalna a czas pracy

Po ponad 1,5 roku pandemii nadal ponad 1/3 polskich pracowników wykonywała swoje obowiązki zdalnie, a duża część z nich chce pozostać w tym modelu docelowo. Wyzwaniem po stronie pracodawców jest nie tylko wyposażenie ich w odpowiedni sprzęt i narzędzia umożliwiające pracę w cyfrowym środowisku, ale również mierzenie czasu i efektywności pracowników.

Ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców

Sejm przyjął nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która zmienia m.in. ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności