Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2022 rok

Dnia 21.6.2022 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022 (KPDZ 2022).

Umożliwienie pracodawcom kontroli trzeźwości pracowników. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzający na stałe regulacje dotyczące pracy zdalnej i umożliwiające pracodawcom kontrolowanie trzeźwości pracowników i pozostawania pracowników pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. Projekt trafił pod obrady Sejmu.

Korekta Polskiego Ładu. Nowe przepisy od lipca 2022 r. oraz stycznia 2023 r.

Polski Ład podatkowy, czyli ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, weszła w życie 1.1.2022 r., dokonując największych od 30 lat zmian w systemie podatkowym w Polsce. W praktyce okazało się, że przepisy wymagają wielu korekt. W związku z tym, w II kwartale trwały pracę mające na celu znowelizowanie przepisów, efektem było przyjęcie przez Sejm w dniu 9.6.2022 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Praca zdalna na stałe. Przyjęcie projektu nowelizacji Kodeksu pracy przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzający na stałe regulacje dotyczące pracy zdalnej i umożliwiające pracodawcom kontrolowanie trzeźwości pracowników i pozostawania pracowników pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. Projekt obecnie jest w Sejmie.

Kiedy nie trzeba płacić składki zdrowotnej?

Opłacanie składki zdrowotnej jest obowiązkowe. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. W niektórych przypadkach składki zdrowotnej opłacać nie trzeba. Nowe przepisy wprowadzają zwolnienie ze składki zdrowotnej dla kolejnych grup przedsiębiorców.

Rozwijanie mocnych stron zamiast walki ze słabościami sposobem na efektywność w pracy

Tradycyjny model edukacji i rozwoju koncentruje się na tym, co w nas słabe lub niedoskonałe, i właśnie to każe usprawniać, naprawiać lub ćwiczyć, aż do momentu, kiedy rzekoma wada zniknie. W efekcie temu poświęcamy maksimum naszej uwagi, a nie koncentrujemy się na odkrywaniu potencjału. Tymczasem podnoszone są głosy, że bardziej skuteczna jest koncepcja rozwoju opartego na talentach.

Znaki Jakości Ekonomii Społecznej

Tegoroczna V już edycja konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 cieszyła się dużym zainteresowaniem. Rekordowa liczba wniosków zaowocowała tym, że certyfikat „Znaku Jakości” powędrował do 164 podmiotów.

Wymagania techniczno-budowlane przy zatrudnianiu niepełnosprawnych

Budynki, w których zatrudniani są niepełnosprawni, a także ich otoczenie, tj.: ciągi komunikacyjne piesze, parkingi i miejsca postojowe, powinny spełniać warunki zawarte w przepisach techniczno-budowlanych określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. PIP na swojej stronie publikuje wytyczne dla zakładów pracy chronionej, zakładów aktywności zawodowej i innych, w których mogą przebywać osoby niepełnosprawne dotyczące warunków, jakie powinny być spełnione, zgodnie ze wspomnianymi przepisami.

Zmiany Polskiego Ładu wpływające na rozliczanie płac od 1.7.2022 r.

Zatrudniający będą opodatkowywać wynagrodzenia do 120 000 zł rocznie stawką 12% zamiast 17%. Nie zastosują już ulgi dla klasy średniej, a zaliczkę podatkową obliczą tylko raz, pomniejszając ją o 300 zł miesięcznie, a nie o 425 zł, jeśli pracownik złożył PIT-2.

MRiPS szacuje bezrobocie w maju

Resort pracy oszacował na 5,1 % stopę bezrobocia rejestrowanego w maju 2022 r.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności