Wgląd do rejestrów publicznych możliwy za pomocą usługi elektronicznej

14 stycznia 2022 r. wchodzi w życie większość przepisów nowelizujących przepisy kilku ustaw regulujące zasady m.in. wglądu do rejestrów publicznych, składania wniosków oraz otrzymywania zaświadczeń za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra informatyzacji.

EROD przyjęła wytyczne w sprawie wzajemnych relacji pomiędzy art. 3 i rozdziałem V RODO

Przyjęcie wytycznych w sprawie wzajemnych relacji pomiędzy art. 3 i rozdziałem V RODO – to jedna z głównych decyzji podjęta przez Europejską Radę Ochrony Danych podczas 57. posiedzenia plenarnego, które odbyło się 18 listopada 2021 r. w Brukseli. Dokument zawiera objaśnienia, które mają służyć zapewnieniu wspólnej interpretacji pojęcia międzynarodowego przekazywania danych.

TikTok przeprowadził badania wśród swoich użytkowników

Organy nadzorcze Irlandii oraz Włoch nie tak dawno wyrażały swoje wątpliwości co do działalności prowadzonej przez TikTok. Nie wiadomo czy związku z nimi, ale aplikacja przeprowadziła badania wśród 10 tys. swoich użytkowników, wśród których były zarówno dzieci, ich rodzice, jak i nauczyciele. Przeprowadzone ankiety mają być podstawą do opracowania zasad postępowania w serwisie.

Różne standardy dotyczące ochrony danych i praw człowieka

Do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga grupy organizacji pozarządowych, których zdaniem Unia Europejska przyczynia się do rozwoju w państwach trzecich różnego rodzaju nadzoru, które nie uwzględniają ani praw podstawowych ani ochrony danych.

Bank Millennium ukarano za niezgłoszenie naruszenia oraz niepowiadomienie w pełni osób o zdarzeniu

Obowiązek zawiadomienia osoby fizycznej o naruszeniu ochrony danych osobowych nie jest uzależniony od zaistnienia negatywnych konsekwencji dla takiej osoby, ale od samej możliwości ich wystąpienia – podkreślił organ nadzorczy w decyzji nakładającej na Bank Millennium S.A karę w wysokości ponad 363 tys. zł.

Dlaczego nie sprawdziły się aplikacje covidowe?

Aplikacje covidowe miały wspomagać administracje rządowe w walce z pandemią koronawirusa. Umożliwiają one śledzenie kontaktów osób zarażonych i szybsze docieranie do ognisk zakażeń. Jedyne co udało się ustalić przy ich wykorzystaniu, to to że są bardzo kosztowne, ale już niekoniecznie skuteczne.

Potrzebne przepisy dotyczące wykorzystywania dronów do realizacji zadań publicznych

Wykorzystywanie bezzałogowych statków powietrznych przez organy publiczne dla realizacji ich zadań powinno mieć wyraźną – przejrzystą i wyczerpująco uregulowaną – podstawę prawną, wynikającą z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Rejestr Dowodów Osobistych

7 listopada 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające sposób prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (RDO), przetwarzania danych biometrycznych, w zakresie odcisków palców, gromadzonych w RDO, a także sposób i zakres danych przekazywanych z Rejestru Dowodów Osobistych do rejestru PESEL, Krajowego Systemu Informacyjnego Policji i Systemu Informacyjnego Schengen.

Wzór nowego dowodu osobistego

7 listopada 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wzór nowego dowodu osobistego oraz wniosku o jego wydanie.

Francja nieprawidłowości z bazą odcisków palców

Organ wykrył nieprawidłowości związane z bazą odcisków palców, która jest zarządzana przez francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych. Baza utrzymywana jest w formie elektronicznej pomimo, że została utworzona już w 1987 r.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności