Udzielanie wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego

19.5.2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające zasady przyznawania wsparcia na działania wspierające rozwój szybkich sieci telekomunikacyjnych oraz na działania mające na celu pobudzenie popytu użytkowników końcowych na usługi związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu. Źródłem wsparcia są środki Funduszu Szerokopasmowego.

Nie można kwestionować zasadności ani zakresu kontroli UODO

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu do wyroku z 23 lutego 2021 r. w pełni podzielił stanowisko i wszystkie argumenty Prezesa UODO wyrażone w decyzji nakładającej 100 tys. zł kary na Głównego Geodetę Kraju za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli. Sąd krytycznie odniósł się zarówno do działań GGK w zakresie współpracy z UODO, jak i wszystkich jego argumentów przedstawionych w skardze na decyzję organu nadzorczego.

Ochrona danych w Afryce

Odkąd w Unii Europejskiej uchwalono RODO, kolejne kraje uchwalają swoje przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Niektóre przepisy są bardziej podobne do rozwiązań unijnych, a inne mniej. Niezmiennie, coraz więcej państw widzi konieczność uregulowania kwestii przetwarzania danych osobowych. Kwestię te dostrzeżono również w wielu krajach afrykańskich.

Czy Stany Zjednoczone będą mieć swoje RODO?

Na początku marca została przedstawiona w Kongresie Stanów Zjednoczonych propozycja aktu, która ma być częścią federalnych przepisów dotyczących ochrony danych w USA. Jest to pierwszy z serii aktów, które mają regulować ochronę danych. Obecnie, przetwarzanie danych osobowych w Stanach Zjednoczonych nie doczekało się jeszcze sektorowych przepisów na poziomie federalnym. Na poziomie stanowym, jedynie dwa stany – Kalifornia i od niedawna również Wirginia posiadają przepisy regulujące tę kwestię. W ramach obecnego Kongresu trwają pracę zmierzające do zmiany.

Pośrednik danych – co to znaczy dla unijnego rynku danych?

Od roku zajmuje nas pandemia Covid-19. Na początku wdrażaliśmy się do pracy zdalnej w naszych firmach. Potem zajmowaliśmy się bezpieczeństwem tej pracy. Obecnie zajmujemy się szczepieniami i odmrażaniem gospodarki.

Pierwszy projekt Komisji Europejskiej regulacji dotyczącej sztucznej inteligencji (AI)

W połowie poprzedniego miesiąca Komisja Europejska zaprezentowała projekt rozporządzenia harmonizującego przepisy dotyczące sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia jest częścią Europejskiej strategii dotyczącej danych.

Wyciek danych funkcjonariuszy

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych polegającego na ujawnieniu danych osobowych funkcjonariuszy służb mundurowych. Sprawa jest obecnie analizowana i uzupełniania pod kątem dodatkowych materiałów i informacji, które pozwolą wyjaśnić wszelkie jej okoliczności.

Popularnej aplikacji randkowej grozi nałożenie kary w wysokości 10 milionów euro

Norweski organ ochrony danych poinformował, że zamierza nałożyć karę administracyjną w wysokości 10 milionów euro za nieprzestrzeganie przepisów RODO na mobilny portal randkowy Grindr.

Wykorzystywanie narzędzi do rozpoznawania twarzy

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie platformy, Clearview AI została stworzona, by pomóc w prowadzeniu dochodzeń policyjnych. Platforma obejmuje największą znaną bazę danych zawierającą ponad 3 miliardy obrazów twarzy pochodzących z publicznych źródeł internetowych.

Opóźnienie w zgłoszeniu naruszenia skończyło się nałożeniem kary na Booking.com

W związku z opóźnieniem wynoszącym 22 dni Autoriteit Persoonsgegevens (holenderski organ ochrony danych) nałożył na Booking.com grzywnę w wysokości 475 000 euro. Organ stwierdził, że firma zgłosiła naruszenia ochrony danych po przekroczeniu terminu określonego w RODO. W wyniku naruszenia przestępcy uzyskali dane osobowe ponad 4000 klientów.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności