Nowa tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju – PFR 2.0

Rząd informuje, że uruchamia tarczę finansową PFR 2.0. W ramach tego wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych firm trafić ma 35 mld zł. System pomocy będzie skierowany bezpośrednio do przedsiębiorstw z niemal 40 branż.

Rząd chce znaleźć dodatkowe miliardy na drogi

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Ma być więcej pieniędzy na inwestycje w infrastrukturę.

Gminy poszkodowane w wyniku działania żywiołu w czerwcu 2020 r.

Od 1.12.2020 r. obowiązuje rozporządzenie określające gminy, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu w czerwcu 2020 r.

Wyższe stawki karty podatkowej i kwota, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług.

Ogłoszono zwiększone stawki podatku płaconego w formie karty podatkowej. Zwiększono też limit świadczeń dla innych odbiorców dokonywanych przez wskazanych usługobiorców z zakresu usług budowlanych. Podwyższono też stawkę ryczałtu płaconego przez duchownych.

Kierownik jednostki będzie informowany o każdym sposobie zakończenia sprawy z zakresu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Na etapie formalnych uzgodnień znajduje się projekt ustawy z 26.10.2020 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje różne rozwiązania prawne dotyczące ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nowelizacja zmierza do poszerzenia obowiązków informacyjnych komisji orzekającej wobec kierowników jednostek (np. wójtów).

Opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w 2021 r.

Opublikowano wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w 2021 r.

Ogłoszono limity pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie

Opublikowano limity pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, tj. limitu trzyletniego, a także kwotę wykorzystanego limitu skumulowanej pomocy.

Zmiana podziału struktury wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. Zmiany przewidują inny niż dotychczas podział struktury wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Podatników i płatników w zakresie zryczałtowanego CIT pobieranego przez płatników od nierezydentów będą obsługiwać wyznaczone urzędy skarbowe

Trwają prace nad zmianami do rozporządzenia ministra finansów w sprawie właściwości organów podatkowych. Planowane zmiany mają na celu wyznaczenie jednego naczelnik urzędu skarbowego (tzw. wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu wojewódzkim), który będzie obsługiwał podatników i płatników w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobieranego przez płatników od nierezydentów.

Przedłużenie terminów odprowadzania podatku przez niektórych płatników PIT

Od 19.11.2020 r. obowiązuje rozporządzenie wprowadzające przedłużenie terminów odprowadzania zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego przez niektórych płatników PIT, tj. m.in. z branży handlu, kultury, sportu, turystki, rozrywki, gastronomii, hotelarskiej, transportu czy filmowej.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych