Nowa maksymalna zwaloryzowana wysokość opłaty za wychowanie przedszkolne od września 2022 r.

Ukazało się obwieszczenie MEiN z 10.6.2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz maksymalnej wysokości kwoty tej opłaty po waloryzacji. Gminy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego powinny uwzględnić w pobieraniu dochodów od rodziców maksymalną wysokość opłaty, która od 1.9.2022 r. będzie zwaloryzowana do kwoty 1,14 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w placówce

Gmina może finansować z budżetu zakup paliwa dla OSP – stanowisko RIO

Stosunkowo „nowe” regulacje ustawy o ochotniczych strażach pożarnych stwarzają gminom wiele problemów interpretacyjnych związanych z wydatkowaniem środków budżetowych. Warto jednak zauważyć, że według obowiązującej od kilku miesięcy nowej ustawy, gmina może pokryć koszty m.in. zakupu paliwa dla OSP, obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu OSP, czy dokonywanie napraw sprzętu OSP, aczkolwiek nie wynika to wprost z przepisów tej ustawy, na co zwróciła uwagę RIO w Olsztynie w piśmie z 8.6.2022 r.

Uchwała rady miasta w sprawie programu ograniczenia emisji

Uchwała rady miasta w sprawie programu ograniczenia emisji nie może zawierać zapisów dotyczących umowy dotacji. Rada gminy tworząc programy wsparcia ochrony środowiska musi przestrzegać ustawowego upoważnienia z ustawy Prawo ochrony środowiska ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium RIO w Lublinie z 14.6.2022 r. (Nr 841.69.2022).

Rejestr umów a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

W dniu 13.6.2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – przewidującą zmiany przepisów w zakresie rejestru umów i karalność w tym zakresie w kontekście dyscypliny finansów publicznych. Nowelizacja wprowadzi różne regulacje związane z rejestrem umów, w tym przepisy przewidujące karalność za naruszenia przepisów – lecz na płaszczyźnie dyscypliny finansów publicznych

Korekta opisu paragrafu 256 dla dotacji przekazywanych dla SPZOZ przez JST

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków (…) z 12.5.2022 r. przewiduje zmianę w opisie paragrafu 256 – co usunie dotychczasowe wątpliwości co do jego stosowania

Obowiązek zamieszczania przez JSFP informacji w rejestrze umów od 1.1.2024 r.

Z dniem 1.7.2022 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2054), która pierwotnie przewidywała wprowadzanie (począwszy od 1.7.2022 r.) przez JSFP informacji o zawartych umowach w rejestrze umów. Zmiany wynikają z art. 12 ustawy z 9.6.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265).

Spójność między regulaminem dofinansowania wymiany urządzeń grzewczych a załącznikami do tego regulaminu

Postanowienia regulamin dofinansowania wymiany urządzeń grzewczych na ekologiczne muszą być spójne z załącznikami do tego regulaminu. Brak spójności postanowień uchwały dotacyjnej w zakresie możliwych nowych źródeł ogrzewania narusza prawo ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze RIO w Krakowie z 25.5.2022 r. (NR KI.411.76.2022).

Nowe podejście do podziału zwiększonej kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej

Trwają końcowe prace nad ustawą z 12.5.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona m.in. zmianę w 2023 r. sposobu liczenia zwiększenia kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej

Samorządy będą mogły zaciągać zobowiązania na wyprzedzające finansowanie działań z Polskiego Ładu

Ustawa z 12.5.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje specjalny przepisy w zakresie zaciągania zobowiązań przez JST w związku ze środkami Polskiego Ładu (Program Inwestycji Strategicznych)

Trwają prace nad wprowadzeniem nowych progów audytowych w JST

Projekt nowelizacja ustawy o finansach publicznych przewiduje nowe progi kwotowe kwalifikujące do prowadzenia audytu wewnętrznego przez JST

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności