Wstrzymanie wykonania postanowienia w sprawie odebrania osoby na podstawie Konwencji haskiej z 1980 r.

Dnia 24.6.2022 r. wchodzi w życie nowelizacja umożliwiająca Prokuratorowi Generalnemu, Rzecznikowi Praw Dziecka lub Rzecznikowi Praw Obywatelskich wstrzymanie wykonania postanowienia w przedmiocie odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką wydanego na podstawie Konwencji haskiej z 1980 r.

Kradzież spółek – wzmocnienie funkcji informacyjnych KRS

Senatorzy jednomyślnie poparli nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która utrudni tzw. kradzież spółek. Przepisy mają wejść w życie 21 czerwca.

Najem powierzchni i adresu dla innej spółki trzeba zgłosić do 30 kwietnia

Świadczenie usług takich jak najem siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego jest działalnością regulowaną. Kończy się termin na wpisanie go do rejestru działalności na rzecz spółek i trustów.

Zmiany w KSH: co czeka wspólników i akcjonariuszy?

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadza do polskiego ustawodawstwa m.in. prawo holdingowe, wiążące polecenia czy możliwość wywłaszczenia wspólników mających 25% udziałów. Zmiany dotyczą tylko spółek kapitałowych.

Zmiana przepisów KPA w zakresie instytucji ponaglenia

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został przedstawiony przygotowany przez Ministra Rozwoju i Technologii projekt nowelizacji szeregu ustaw, który ma na celu usprawnienie procedur administracyjnych.

Jednostki budżetowe mogą władać nieruchomościami gminy tylko w ramach trwałego zarządu

Jednostka budżetowa (ośrodek pomocy społecznej) nie może dysponować prawem najmu lokalu użytkowego od gminy

Polski Ład a składka zdrowotna za grudzień 2021 r. Czy można jeszcze odliczyć od podatku?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki zdrowotne za siebie i ewentualnie osoby współpracujące mogą w grudniu 2021 r. zapłacić również składkę za grudzień i ją odliczyć od podatku dochodowego. 

Przy cesji hipoteki wpisanej do księgi wieczystej przed zmianą Prawa bankowego może być wymagana zgoda kredytobiorcy

Kiedy konieczna jest zgoda właściciela obciążonej nieruchomości na zmianę banku jako wierzyciela, jeżeli hipoteka została wpisana w księdze wieczystej przed nowelizacją Prawa bankowego z 2019 r.? Jaki wpływ na ustanawianie/przenoszenie hipoteki ma wspomniana nowelizacja Prawa bankowego?

Powołanie w sprawie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów kuratora bez jego zgody może być ważnym powodem do jego zwolnienia

Co może być powodem odwołania kuratora z pełnienia przez niego funkcji? Czy powołanie kuratora w sprawie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów bez jego zgody może być ważnym powodem do jego zwolnienia?

Obowiązek akceptacji płatności gotówkowych – ustawa z podpisem prezydenta

W dniu 28.9.2021 r., prezydent podpisał ustawę z 17.9.2021 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Celem ustawy jest uregulowanie stanu prawnego dotyczącego tego kiedy i w jakich sytuacjach możliwa jest odmowa przyjęcia przez przedsiębiorcę płatności gotówkowych. Wbrew panującym trendom ustawa wprowadza nakaz umożliwienia płatności gotówkowych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności