SLIM VAT2 przyniesie wiele ciekawych rozwiązań

1.1.2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, wprowadzająca pakiet tzw. SLIM VAT, który zawiera rozwiązania upraszczające rozliczenia oraz rozwiązania o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych, o których mowa w ustawie. Okazuje się, że rozwiązania te – według rządu – są niewystarczające. Rząd proponuje, bowiem, kolejne uproszczenia w postaci pakietu SLIM VAT2.

Do 25 lutego 2021 r. należy dokonać rocznej korekty VAT naliczonego

Roczna korekta VAT dotyczy podatników, którzy prowadzą sprzedaż mieszaną i odliczają podatek naliczony na zasadzie proporcji. Rozliczenia rocznej korekty za 2020 rok należy dokonać w deklaracji podatkowej za pierwszy okres rozliczeniowy w 2021 roku. W tym roku trzeba też uwzględnić rozliczenie korekty w nowym JPK-VAT.

Nowe wzory deklaracji PIT-4R i PIT-8AR

Przygotowano nowe wzory deklaracji PIT-8R i PIT-8AR składanych przez płatników PIT. Wzory uwzględniają przepisy podatkowe dotyczące prolongaty przekazania zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wiążąca Informacja Akcyzowa – szykują się duże zmiany

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym. Rząd planuje m.in. wprowadzenie możliwości dokonania zmiany wydanej decyzji w sprawie Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA), okresu, na który jest wydawana oraz możliwości przedłużenia go na wniosek podmiotu posiadającego WIA.

Korzyści dla kwartalnych podatników świadczących usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT

Od 1.12021 r. ustawodawca umożliwił prawo do składania kwartalnych deklaracji VAT małym podatnikom wykonującym roboty budowlane wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, nawet jeśli ich wartość netto przekroczy w miesiącu kwotę 50 000 zł.

Brak obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego

Przygotowano przepisy dotyczące braku obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Na ich podstawie nie mają obowiązku ustanowienia w Polsce przedstawiciela podatkowego podmioty z Norwegii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Zmiany w KSH przesuwają wejście w życie przepisów o prostej spółce akcyjnej

Na 1.7.2021 r. (z 1.3.2021 r.) przesunięto wejście w życie przepisów o prostej spółce akcyjnej.

Składka od reklamy w Internecie i mediach tradycyjnych

Ostatnio wpisany został do wykazu prac legislacyjnych, budzący protesty ze strony mediów prywatnych, projekt ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów, który miałby wprowadzić do polskiego systemu podatkowego tzw. składkę od reklam.

Nowości w rozliczeniu PIT-28 za 2020 rok

Od 15 lutego do 1 marca 2021 r. podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów powinni złożyć zeznanie PIT-28 za rok podatkowy 2020. W rozliczeniu ryczałtu za 2020 rok pojawiło się kilka nowości, przede wszystkim podatnicy mogą odliczać darowizny udzielone na walkę z COVID-19, a także wykazują zmniejszenia i zwiększenia przychodów o wartość wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych.

Zasady wnoszenia opłat elektronicznych oraz ich rozliczania

Uregulowano kwestie wnoszenia opłat elektronicznych oraz ich rozliczania, dokonania zwrotu nienależnie pobranych opłat elektronicznych, przekazywania opłat elektronicznych oraz kar pieniężnych na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego oraz ustanawiania zabezpieczenia.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności