Przy cesji hipoteki wpisanej do księgi wieczystej przed zmianą Prawa bankowego może być wymagana zgoda kredytobiorcy

Kiedy konieczna jest zgoda właściciela obciążonej nieruchomości na zmianę banku jako wierzyciela, jeżeli hipoteka została wpisana w księdze wieczystej przed nowelizacją Prawa bankowego z 2019 r.? Jaki wpływ na ustanawianie/przenoszenie hipoteki ma wspomniana nowelizacja Prawa bankowego?

Powołanie w sprawie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów kuratora bez jego zgody może być ważnym powodem do jego zwolnienia

Co może być powodem odwołania kuratora z pełnienia przez niego funkcji? Czy powołanie kuratora w sprawie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów bez jego zgody może być ważnym powodem do jego zwolnienia?

Obowiązek akceptacji płatności gotówkowych – ustawa z podpisem prezydenta

W dniu 28.9.2021 r., prezydent podpisał ustawę z 17.9.2021 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Celem ustawy jest uregulowanie stanu prawnego dotyczącego tego kiedy i w jakich sytuacjach możliwa jest odmowa przyjęcia przez przedsiębiorcę płatności gotówkowych. Wbrew panującym trendom ustawa wprowadza nakaz umożliwienia płatności gotówkowych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiana ustawy o biegłych rewidentach

31 sierpnia została opublikowana ważna zmiana przepisów ustawy o biegłych rewidentach.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii organizuje konferencję poświęconą prostej spółce akcyjnej

Prosta spółka akcyjna jest nową formą działalności gospodarczej, dedykowaną w szczególności start-upom. Do 14 września można zgłosić swój udział w konferencji on-line, która odbędzie się 15 września.

Budynki i lokale mieszkalne nie będą podlegać amortyzacji podatkowej

Zawarte w Polskim Ładzie propozycje zmian podatkowych przewidują, że od nowego roku nie będzie można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, rodzaj prowadzonej działalności nie ma na w tym zakresie znaczenia. Ponadto przychody z tzw. najmu prywatnego będą mogły być opodatkowane tylko ryczałtem ewidencjonowanym.

Zmiany w Polskim Ładzie po konsultacjach – niższa składka zdrowotna i nowy podatek od dużych korporacji

Podatkowy pakiet Polski Ład został 8.9.2021 r. przyjęty przez Rząd i następnie skierowany do Sejmu. Do projektu po konsultacjach społecznych zostały wprowadzone pewne zmiany, które dotyczą przede wszystkim obniżenia składki zdrowotnej podatników rozliczających się podatkiem liniowym, a także wprowadzenia nowego podatku o dużych korporacji. Ponadto zmiany w projekcie dotyczą: podatku estońskiego CIT, terminu wpłacania składek zdrowotnych, terminu rozliczania ulg podatkowych, konstrukcji ulgi na powrót oraz rezydencji podatkowej. Reszta zmian w zakresie podatków wynika z pierwotnej wersji projektu Polskiego Ładu. 

Od 1.10.2021 r. oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości można złożyć w akcie notarialnym

Zmiany w VAT wynikające z pakietu Slim VAT 2 przewidują m.in. możliwość złożenia oświadczenia o opodatkowaniu VAT dostawy nieruchomości w akcie notarialnym.  Zmiany te wejdą w życie z 1.10.2021 r. 

Ulga na złe długi dostosowana do prawa unijnego

W pakiecie SLIM VAT 2, którego rozwiązania zostały zamieszczone w ustawie z 11.8.2021 r.  o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – prawo bankowe  znalazły się zmiany odnośnie tzw. ulgi na złe długi. Dotyczą one ograniczenia warunków koniecznych do spełnienia w celu skorzystania z ulgi na złe długi. 

Projekt ustawy dopuszczający możliwość wystawiania e-faktur, czyli faktur elektronicznych posiadających tzw. ustrukturyzowany format XML

E-faktura to kolejny etap wdrażania pionierskich e-usług administracji, ułatwiających rozliczenia między firmami i zapewniających im bezpieczeństwo rozliczeń. Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności