Zmiany w zasadzie pisemności w KPA – szansa na obniżenie kosztów administracyjnych samorządów

Od 1.7.2021 r. wejdą w życie istotne zmiany w KPA związane z różnymi sposobami załatwiania spraw administracyjnych. Większy nacisk ma zostać położony na elektroniczny przepływ informacji. Wskazane regulacje prawne dotyczą rzecz jasna również sektora samorządowego, w tym gmin. W praktyce mogą przyczynić się do ograniczenia kosztów administracyjnych samorządów

Nowy wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych

Od 5.5.2021 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia określającego wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej. Nowelizacja określa nowy wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych, a także wskazuje datę stosowania formularzy tytułów wykonawczych w poprzednich wersjach.

Dyrektywa o sygnalistach – w grudniu kończy się okres implementacji do polskiego prawa

W 2019 r. przyjęto i ogłoszono unijną dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE. Dyrektywa wskazuje, że zasadniczo do 17.12.2021 r. państwa członkowskie powinny wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do jej wykonania. Warto zwrócić uwagę, co nas czeka w grudniu br.

Rada Ministrów planuje zmiany w przepisach regulujących kolejność pokrycia wpłat z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

Rada Ministrów opublikowała założenia do projektu rozporządzenia wprowadzającego zmiany dotyczące zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany ZUS. Głównym celem zmian jest dostosowanie przepisów do zmian, jakie wprowadziła nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Począwszy od 1.7.2021 r. obsługą programu „Dobry start” ma zajmować się ZUS

Z zamieszczonego na stronie RCL projektu nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wynika, że wkrótce obsługą programu „Dobry start” będzie zajmował się ZUS

Wezwanie do zapłaty zaległej opłaty śmieciowej a skarga do WSA

Upomnienia wzywające do zapłaty zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawionego na podstawie przepisów o egzekucji administracyjnej nie można zaskarżyć do WSA.

Od 1.7.2021 r. nastąpią zmiany w sposobie składania deklaracji śmieciowych

Zmiany wiążą się z wprowadzaniem ujednoliconych zasad dotyczących składania różnych pism z wykorzystaniem doręczenia elektronicznego

Ustawa o zmianie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Komisja ustawodawcza przesłała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

Decyzja o skierowaniu na badania lekarskie jako przedmiot skargi do WSA

Wydanej przez prezydenta miasta decyzji w sprawie skierowania na badania lekarskie osoby, która ma kierować pojazdami, nie można skutecznie zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Możliwość zaniechania przez wierzyciela prowadzenia egzekucji przy zadłużeniu do 116 zł

Z dniem 20.2.2021 r. wszedł w życie znowelizowany art. 6 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Po zmianie możliwość zaniechania stosowania środków egzekucyjnych przez wierzyciela (w tym m.in. o statusie gminy) wyznacza granica kwotowa na poziomie 116 zł.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności