Skarga na decyzję w sprawie zasiłku stałego z pomocy społecznej

Decyzji kierownika ośrodka pomocy społecznej w sprawie zasiłku stałego z pomocy społecznej nie można zaskarżyć do WSA przed wniesieniem do SKO.

Brak uzupełnienia PESEL spowoduje odrzucenie skargi wniesionej do WSA

Jeżeli wnoszący skargę do WSA nie poda swojego PESEL, a następnie nie uzupełni go w wyznaczonym terminie, sąd oddali skargę.

Komunikat dotyczący realizacji ustaleń i postulatów Strony Samorządowej ze spotkania z Prezesem Rady Ministrów w dniu 31.10.2020 r.

Komunikat MSWiA: Zgodnie z ustaleniami MSWiA przygotowało, po konsultacji z Ministerstwem Sprawiedliwości, projekt przepisów dotyczących terminów w postępowaniu administracyjnym, który zostanie zgłoszony podczas prac nad zmianą ustawy „COVID-owej” procedowanej obecnie w Senacie.

Związanie WSA wykładnią dokonaną przez NSA

Tylko w wyjątkowych przypadkach Wojewódzki Sąd Administracyjny, do którego przekazano sprawę nie jest związany wykładnią dokonaną przez Naczelny Sąd Administracyjny w postępowaniu kasacyjnym.

Udzielenie prawa pomocy a uzupełnienie braków formalnych skargi do WSA

Wniesienie do WSA wniosku o przyznanie prawa pomocy nie ma wpływu na ciążący na stronie obowiązek uzupełnienia braków formalnych.

Informację o papierosach i tytoniu do palenia należy przekazać do 9 listopada 2020 r.

Ministerstwo Finansów przypomniało, że do 9.11.2020 r. należy przekazać informację o papierosach i tytoniu do palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy za 10 miesięcy 2020 roku.

Zarzut nieistnienia obowiązku określonego w tytule wykonawczym

W razie zarzutów zmierzających do wykazania, że obowiązek określony w tytule wykonawczym nie istnieje, organ egzekucyjny niekiedy jest zmuszony do zajęcia się merytoryczną stroną zobowiązania. Jest to jednak wyjątkowa sytuacja.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi na posiedzeniach niejawnych

W związku ze wzrostem zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, Prezes NSA wydał zarządzenie w sprawie odwołania rozpraw i rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych. W związku z tym pojawiają się pytania o możliwość wnioskowania przesunięcia rozprawy.

Zajęcie ruchomości osób trzecich w egzekucji administracyjnej

Jest możliwe zajęcie zarówno ruchomości, które znajdują się we władaniu zobowiązanego, jak i tych będących we władaniu innych osób. Nawet uzyskanie przez poborcę skarbowego informacji o prawach osób trzecich nie zwalnia go z dokonania zajęcia. Poborcy skarbowemu nie służy prawo do rozstrzygania o słuszności zarzutów roszczenia prawa osób trzecich do zajętej ruchomości.

Skarga na bezczynność związku sportowego

Związek sportowy nie jest organem administracji publicznej i nie może pozostawać w bezczynności podlegającej możliwości zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych