Możliwość pomniejszenia dochodu dla celów świadczeń z pomocy społecznej o alimenty

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że należności świadczone przez dłużnika na rzecz funduszu alimentacyjnego nie są alimentami pomniejszającymi przychód ustalany dla prawa do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wgląd do rejestrów publicznych możliwy za pomocą usługi elektronicznej

14 stycznia 2022 r. wchodzi w życie większość przepisów nowelizujących przepisy kilku ustaw regulujące zasady m.in. wglądu do rejestrów publicznych, składania wniosków oraz otrzymywania zaświadczeń za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra informatyzacji.

Projekt ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych

W dniu 16.11.2021 r., Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawiła opinię o rządowym projekcie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych. Komisje zarekomendowały uchwalenie ustawy.

Sposób dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych

Od 1.12.2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 16.9.2021 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1954). Jest to praktyczne i syntetyczne omówienie procedury dostarczania pism jak również zastosowanie odpowiedniej terminologii. Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 220 ust. 7 PrUpad.

Projekt VAT UE Cross-Border Rulings

Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła pilotaż VAT UE CBR dotyczący współpracy z podatnikami podatku VAT,  którzy planując działania gospodarcze chcą mieć pewność odnośnie opodatkowania tej samej transakcji w poszczególnych państwach członkowskich UE.

Elektronizacja ewidencji wyrobów akcyzowych od 1 stycznia 2023 roku

Przesunięcie rozpoczęcia elektronicznego prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych na 1 stycznia 2023 roku.

Zmiany w zasadach wypłaty i obsługi świadczenia wychowawczego „500 plus” od 2022 r.

Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą przepisy dotyczące świadczenia 500 plus, zgodnie z którymi obsługę tego świadczenia przejmie ZUS zamiast gmin.

Ochrona członków rodzin mieszkańców DPS – projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, dotyczący wprowadzenia większej ochrony członków rodzin mieszkańców domów pomocy społecznej.

Rejestrowanie doręczenia elektronicznego w praktyce urzędnika od 5 lipca 2022 r.

Od dnia 5 lipca 2022 r. zgodnie z art. 155 DorElektrU organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej.

Nowe wzory zeznań podatkowych w PIT

Przygotowano projekt nowych wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które będą mieć zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1.1.2021 r.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności