Nowe rozporządzenie w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych

Od 20.2.2021 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych. Przewiduje ono nowe rozwiązania, które mają służyć temu, aby na każdym etapie postępowania egzekucyjnego wierzyciel był zobowiązany do niezwłocznego przekazywania organowi egzekucyjnemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne, informacji mających istotny wpływ na to postępowanie

Łatwiejszy dostęp do danych z Krajowego Rejestru Karnego

Od 12.2.2021 r. obowiązują zmiany w przepisach o Krajowym Rejestrze Karnym (dalej: KRK), które umożliwiają niektórym podmiotom uzyskanie danych z KRK także na ich żądanie.

Wniosek o zameldowanie trzeba przekazać niezwłocznie

Wojewoda nie może czekać aż wpłynie skarga na bezczynność, żeby przekazać wniosek o zameldowanie – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (II SAB/Bk 120/20, Legalis).

Wysokość kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej

13 października 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wysokość kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.

Zmiana w zakresie danych niezbędnych do prowadzenia łącznie egzekucji zawartych w adnotacji w sprawie zbiegu

20 lutego 2021 r. wchodzi w życie zmiana rozszerzająca zakres danymi niezbędnymi do prowadzenia łącznie egzekucji do rzeczy albo prawa majątkowego zawartymi w adnotacji w sprawie zbiegu.

Rozliczanie ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości

1.4.2021 r. wchodzi w życie ustawa regulująca zasady zbywania nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości z rozliczaniem w cenie tych nieruchomości ceny lokali lub budynków przekazywanych przez nabywcę nieruchomości na własność gminie.

Urząd gminy wypłaci dodatek mieszkaniowy bez zajęć egzekucyjnych

W dniu 19 stycznia br. weszła w życie ustawa z 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11). Jak podano w uzasadnieniu tej ustawy, w założeniu wpisuje się ona w pakiet rozwiązań przeciwdziałających negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym COVID-19. Proponowane instrumenty dotyczą wsparcia budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego, jak również kierowanych bezpośrednio do gospodarstw domowych form finansowego wsparcia w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych.

Planowane wyższe mandaty karne w KKS

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany odnoszą się przede wszystkim do przepisów ustawy akcyzowej, ale zawierają także zmiany dotyczące kodeksu karnego skarbowego (KKS). Nowelizacja przewiduje dużo wyższe mandaty za wykroczenia skarbowe.

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym – zakres zastosowania przepisów ochronnych

9 lutego 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którą organ prowadzący postępowanie karne ustali okoliczności sprawy, w szczególności dotyczące właściwości i warunków osobistych pokrzywdzonego, a także rodzaju i rozmiaru ujemnych następstw przestępstwa, w celu zastosowania przepisów ochronnych (m.in. przesłuchania na odległość, przepisów dotyczących świadka anonimowego, wyłączenia obecności oskarżonego podczas przesłuchania itd.).

Wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

20 lutego 2021 r. wchodzą w życie wzory trzech rodzajów tytułów wykonawczych, czyli dla należności pieniężnych, dla należności niepieniężnych oraz dalszego tytułu wykonawczego.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności