Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Został skierowany do pierwszego czytania w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków to należności cywilnoprawne

W przypadku dochodzenia opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków nie można naliczać kosztów upomnień typowych dla administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Opłaty związane z gospodarką komunalną (woda/odbiór ścieków) są należnościami cywilnoprawnymi. Nie stosuje się specjalnego rozporządzenia w sprawie kosztów upomnień ‒ wystąpienie pokontrolne RIO w Poznaniu z 10.5.2022 r. (znak WK-0911/57/2021).

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów rejestracyjnych pojazdów służb mundurowych

Dnia 27 maja 2022 r. wchodzą w życie przepisy wskazujące, że termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów rejestracyjnych pojazdów służb mundurowych określi komunikat rządowy.

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych dotyczących elektronicznych doręczeń

Dnia 27 maja 2022 r. wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi termin wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do wykonywania obowiązków w zakresie doręczeń elektronicznych określi komunikat rządowy.

Maksymalna wysokość świadczenia dla udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy

Od 14.5.2022 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące świadczenia za pomoc uchodźcom z Ukrainy. Ma to związek z wydłużeniem okresu, za który przysługuje świadczenie, z 60 do 120 dni.

Wydanie uwierzytelnionego odpisu dokumentu z akt sprawy

Czy organ, który zakończył już postępowanie wydając decyzję administracyjną, może, na wniosek adresata decyzji, wydać mu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu, którego oryginał znajduje się w dokumentach sprawy, ale nie jest organem, który go wytworzył?

0111-KDIB1-2.4010.29.2022.3.EJ – Interpretacja indywidualna z dnia 16-05-2022

czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość poniesionych kosztów serwowania zup regeneracyjnych/profilaktycznych.

0113-KDIPT2-2.4011.170.2022.2.KR – Interpretacja indywidualna z dnia 16-05-2022

Opodatkowanie renty wypadkowej i zasiłku pielęgnacyjnego otrzymywanego z Niemiec.

Zmiana przepisów ustawy o drogach publicznych dotycząca zmian w zakresie możliwości przenoszalności decyzji administracyjnych

Do Senatu wpłynął przyjęty przez Sejm poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw.

Organ właściwy do czynności związanych opłatą dodatkową za przejazd autostradą

Od 12 maja 2022 r. obowiązuje nowelizacja przepisów określająca organy administracji skarbowej właściwe do czynności związanych z poborem, ewidencją i rozliczeniem opłaty dodatkowej za przejazd autostradą, a także z ewidencją kaucji za niewniesienie opłaty. Wyznaczono dwa organy, zamiast jednego, kierując się miejscem zamieszkania lub siedzibą wnoszącego opłatę – w Polsce lub za granicą.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności