Rejestr umów o wartości przekraczającej 500 zł – nowy obowiązek jednostek sektora finansów publicznych

Z dniem 1.7.2022 r. wejdą w życie przepisy nakładające na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek prowadzenia rejestru umów o wartości przedmiotu przekraczającej 500 zł

Rejestrowanie doręczenia elektronicznego w praktyce urzędnika od 5 lipca 2022 r.

Od dnia 5 lipca 2022 r. zgodnie z art. 155 DorElektrU organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej.

Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Dnia 8 grudnia 2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa określająca zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje.

Nowelizacja dyrektywy w sprawie kredytów konsumenckich

Już w 2019 r. Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC) wskazywała na potrzebę nowelizacji dyrektywy ze względu na wykorzystywanie nowych danych oraz zautomatyzowanych algorytmów do podejmowania decyzji kredytowych. Niedawno zaprezentowany przez Komisję Europejskie wniosek częściowo odpowiada na to.

Ustalanie opłat za przekazywanie korespondencji w ramach doręczenia elektronicznego

Od 3 września 2021 r. obowiązuje rozporządzenie określające zasady ustalania opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej.

Realizacja publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym

Dnia 5 października 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wskaźniki czasu przebiegu przesyłek listowych w ramach publicznej usługi hybrydowej, wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek listowych w ramach publicznej usługi hybrydowej, okoliczności uznania usług za niewykonane lub nienależycie wykonane a także maksymalną łączną wielkość załączników w pojedynczej korespondencji.

Organizacja szczepień w szkołach – z punktu widzenia RODO

Dnia 17 sierpnia 2021 do placówek oświaty w całej Polsce przyszedł List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia. W samym liście całkowicie pominięto kwestie związane z ochroną danych osobowych. Poniższy artykuł omawia najważniejsze kwestie związane z tym zagadnieniem.

Nośniki z danymi osobowymi trzeba zabezpieczać

Prezes Sądu Rejonowego nie zabezpieczał służbowych nośników z danymi, a jedynie polecił swoim pracownikom, by sami to robili. Tymczasem to on, jako administrator danych, a nie użytkownik nośnika, odpowiada za wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo danych. Za brak takich rozwiązań organ nadzorczy nałożył na Prezesa Sądu administracyjną karę pieniężną w kwocie 10 tys. zł.

Wymagania dotyczące planowania lokalizacji gier na automatach na terenie gminy

Od 26 sierpnia 2021 r. obowiązuje rozporządzenie określające wymagania dotyczące planowania lokalizacji gier na automatach na terenie gminy.

Strażnicy gminni będą mogli nakładać mandaty na kierujących pojazdami na chodniku lub drodze dla pieszych

Dnia 31 sierpnia 201 r. wchodzi w życie przepis umożliwiający strażnikom gminnym (miejskim) nakładanie mandatów za przekroczenie prędkości lub nie ustąpienie pierwszeństwa na osoby kierujące pojazdami na chodnikach lub drogach dla pieszych.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności