Obowiązek zamieszczania przez JSFP informacji w rejestrze umów od 1.1.2024 r.

Z dniem 1.7.2022 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2054), która pierwotnie przewidywała wprowadzanie (począwszy od 1.7.2022 r.) przez JSFP informacji o zawartych umowach w rejestrze umów. Zmiany wynikają z art. 12 ustawy z 9.6.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265).

Wdrożenie rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie bazy danych wniosków o świadczenie pieniężne za pomoc obywatelom Ukrainy

Minister Cyfryzacji wskazał termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie bazy danych wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

System teleinformatyczny do kontaktów między pracodawcami i obywatelami Ukrainy uprawnionymi do pracy w Polsce

Od 24 maja 2022 r. obowiązują przepisy umożliwiające utworzenie przez ministra informatyzacji specjalnego systemu teleinformatycznego, który ma umożliwiać kontakty między pracodawcami i poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy uprawionymi do pracy w Polsce.

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów rejestracyjnych pojazdów służb mundurowych

Dnia 27 maja 2022 r. wchodzą w życie przepisy wskazujące, że termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów rejestracyjnych pojazdów służb mundurowych określi komunikat rządowy.

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych dotyczących elektronicznych doręczeń

Dnia 27 maja 2022 r. wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi termin wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do wykonywania obowiązków w zakresie doręczeń elektronicznych określi komunikat rządowy.

Dane osobowe stron w rejestrze umów

W związku z koniecznością prowadzenia od 1 lipca 2022 r. jawnego rejestru umów w jednostce samorządu terytorialnego mamy obowiązek wprowadzania umów z osobami fizycznymi, pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę, umowę zlecenie wykazując ich wynagrodzenie. Czy wprowadzając takie dane nie naruszymy ustawy o ochronie danych osobowych?

Upoważnienie dla pracowników CUW stanowiącemu odrębną jednostkę organizacyjną wydaje ten CUW

Czy pracownicy CUW muszą otrzymać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych od Starosty, jeśli CUW jest odrębną jednostką organizacyjną powiatu?

Badania okresowe strażaków OSP

Od 15 kwietnia 2022 r. obowiązuje rozporządzenie określające zadania wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) w zakresie kierowania na badania okresowe strażaków ochotniczej straży pożarnej.

WSA: pracownik nie może zastępować administratora w realizacji jego obowiązków

Ograniczenie się przez administratora tylko do szkolenia dla pracowników, pomijając przy tym zastosowanie zabezpieczeń technicznych, nie może być uznane za wdrożenie odpowiednich środków technicznych czy organizacyjnych. Tak stwierdził WSA w Warszawie, oddalając skargę Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu na decyzję organu ds. ochrony danych osobowych.

WSA w całości oddalił skargę KSSIP na decyzję UODO

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (KSSIP) nie zastosowała odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które pozwoliłyby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych – potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności