Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury

  • Publikacja wyjaśnia jak wypełniać sprawozdania finansowe za 2018 r. dotyczące operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN) oraz podatkowych (CIT-8, VAT-7, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11) w instytucjach kultury. Poradnik uzupełniają liczne przykłady i schematy księgowe, poprzedzone założeniami liczbowymi i wzorami dokumentów.
  • Poradnik odpowiada na pytania dotyczące m.in.: ujmowania strat z lat ubiegłych, niewykorzystana kwot dotacji podlegających zwrotowi do budżetu JST i ich ujmowania w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniach finansowych. Książka wyjaśnia również zagadnienia problemowe dotyczące odpisów amortyzacyjnych, księgowania odsetek ustawowych, wyceny środków trwałych w rachunkowości instytucji kultury.
  • Pozycja skierowana jest do księgowych instytucji kultury, dla których będzie przydatnym narzędziem przy zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2018 r.

Fragment tekstu z poradnika:

Rozdział III. Mechanizm podzielonej płatności w instytucji kultury


1. Informacje ogólne
Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) to nowa instytucja prawa publicznego, obowiązująca w naszym porządku prawnym od 1.7.2018 r. W VATU dodano nowy rozdział zatytułowany „Mechanizm podzielonej płatności” i nowe art. 108a–108d w celu uregulowania zasad stosowania MPP. Mechanizm podzielonej płatności jest uważany za jedno z rozwiązań:

1) mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym,

2) eliminujących ryzyko „znikania” podatników wraz z nieodprowadzonym VAT,

3) zapewniających większą stabilność wpływów z tytułu VAT, zapewniających pewność prowadzenia działalności gospodarczej oraz zachowanie równych zasad konkurencji.

Split payment daje podatnikom dobrowolność w stosowaniu tego mechanizmu oraz zakłada jednostronne działanie, co oznacza, że inicjatywę w powyższym zakresie pozostawia się tylko nabywcy towarów lub usług, ale skorzystanie przez nabywcę z tej metody rozliczeń oznacza określone konsekwencje zarówno dla nabywcy, jak i dla dostawcy towarów lub usługodawcy. Ponadto dobrowolność oznacza, że można ją stosować w sposób wybiórczy, czyli nie każda faktura musi być uregulowana z zastosowaniem MPP – to nabywca decyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem tego mechanizmu i wobec którego dostawcy go zastosuje.

Aby jeden i drugi podmiot, tj. nabywca i dostawca, mógł decydować o tym mechanizmie, państwo polskie musi uzyskać odpowiednią zgodę na wprowadzenie tej regulacji. Warto tu podkreślić, że VAT to podatek zharmonizowany, co oznacza, że jego konstrukcja jest ujednolicona we wszystkich państwach członkowskich UE. Zatem na odstępstwo w postaci wprowadzenia obligatoryjnie nowej regulacji do polskiego prawa podatkowego musi wyrazić zgodę KE.

Mechanizm podzielonej płatności znajduje zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników biznesowych, czyli do transakcji B2B. To oznacza, że:

1) pozostaje bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów (podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej),

2) nie jest możliwe zastosowanie MPP w transakcjach B2C (nie można go stosować w relacjach z osobami prywatnymi),

3) nie ma możliwości opłacania z rachunku VAT (konta dotyczącego podzielonej płatności) zobowiązań w innych podatkach.

 Tym samym MPP mogą stosować tylko podatnicy VAT i tylko dla potrzeb rozliczeń w tym podatku.

 Od 1.7.2018 r. nabywca towaru lub usługi otrzymujący fakturę VAT ma możliwość skorzystania z MPP, czyli wydania odpowiedniej dyspozycji do banku, tj. podzielenia kwoty wynikającej z faktury na dwie części: kwota netto będzie mogła być wpłacona na zwykły rachunek bankowy dostawcy, a kwota odpowiadająca VAT – na odrębny, wydzielony rachunek dostawcy, zwany rachunkiem VAT. W związku z wprowadzeniem nowych przepisów ta regulacja odnosi się nie tylko do przedsiębiorców komercyjnych, lecz także do instytucji kultury, które są podatnikami VAT.

Zobacz także:

Więcej o instytucjach kultury znajdziesz w module Finanse publiczne, księgowość i podatki >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności