Sprawozdania finansowe za 2015 r. w jednostkach samorządu terytorialnego

Sprawozdania finansowe za 2015 r. w jednostkach samorządu terytorialnego

  • Do 30 marca 2016 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2015 r. Dlatego z końcem roku 2015 niezbędne było właściwe przeprowadzenie inwentaryzacji i zamknięcie ksiąg rachunkowych.
  • Książka uwzględnia zmiany w ustawie o rachunkowości z 23 września 2015 r., nowelizację Krajowych Standardów Rachunkowości oraz najnowsze wytyczne w zakresie badania sprawozdań finansowych.
  • Poradnik to zbiór gotowych dokumentów, praktycznych wskazówek i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Zamów książkę w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck >>


Fragment tekstu poradnika:

Pytanie: Czy samorządowa jednostka budżetowa może przeksięgować wynik finansowy za 2015 r. pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego JST przez radę – organ stanowiący? 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem działania konta 860 „Wynik finansowy” saldo tego konta, a więc zysk lub stratę na działalności jednostki, należy przeksięgować na konto 800 „Fundusz jednostki” w roku następnym. 

Na podstawie § 18 ust. 3 SzczegZasRachR ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach, których sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Po tym dniu jednostka nie ma już możliwości wprowadzania danych do ksiąg rachunkowych dotyczących roku, którego sporządzone sprawozdanie finansowe dotyczy. Zatem przeksięgowanie wyniku finansowego na konto 800 „Fundusz jednostki” powinno nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, ale przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych.

Zobacz także:Więcej o sprawozdawczości znajdziesz w module Finanse publiczne, księgowość i podatki>>  

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności