Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2016

  • Od 1.4.2016 r. weszły w życie zmiany wprowadzone nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zmiany dotyczą m.in.: ewidencji księgowej i klasyfikacji budżetowej. Poradnik wyjaśnia szczegółowo, jak sporządzać sprawozdania budżetowe i sprawozdania z operacji finansowych występujące w jednostkach samorządowych.
  • Poradnik stanowi przydatne narzędzie w codziennej pracy księgowej. W swojej treści zawiera m.in.: zaktualizowane opisy i wzory sprawozdań budżetowych oraz interpretacje Ministerstwa Finansów w zakresie sprawozdawczości budżetowej.
  • Osoby odpowiedzialne za sporządzanie sprawozdań w jednostkach samorządowych uzyskają bogatą bazę formularzy sprawozdań opatrzonych komentarzem, dokładne omówienie wydatków strukturalnych, wyjaśnienia wypełnień sprawozdań, aktualne przykłady ich sporządzania oraz 290 praktycznych odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wydatków strukturalnych.

Zamów książkę w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck >>


Fragment tekstu z poradnika:

Wydatki strukturalne na dokształcanie pracowników urzędów administracji samorządowej

Czy szkolenia i dokształcanie pracowników urzędów administracji samorządowej uwzględniać w sprawozdaniu Rb-WSa „Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego” i w jakim kodzie?

Doszkalanie i dokształcanie kadr urzędów samorządu terytorialnego jest działaniem wpisującym się w obszar XV klasyfikacji wydatków strukturalnych „Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym”, kod 81 „Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów”, jeśli są związane z operacją (projektem) w rozumieniu klasyfikacji wydatków strukturalnych, pod warunkiem, że wiążą się z wdrożeniem tych rozwiązań. Samo szkolenie, bez wdrożenia konkretnego rozwiązania, np. dotyczącego ewaluacji polityki rozwoju, nie będzie stanowiło wydatku strukturalnego.

Do wydatków, które powinny być ujęte w sprawozdaniu Rb-WSa „Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kodzie 81, należy zaliczyć wydatki poniesione na działania mające na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w celu wdrożenia konkretnego rozwiązania, w tym podniesienie kompetencji kadr poprzez szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Do wydatków tych należy zaliczyć wydatki na różne formy szkolenia i dokształcania pracowników administracji samorządowej (stacjonarne i na odległość), w tym m.in.: studia podyplomowe, kursy, szkolenia, czyli formy dokształcania mające na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, w tym podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy administracji samorządowej w ramach projektów finansowanych lub współfinansowanych. Koszty dofinansowania studiów licencjackich i magisterskich nie są wydatkiem strukturalnym, gdyż w przykładowych projektach finansowanych ze środków funduszy strukturalnych nie ma możliwości sfinansowania takich wydatków.

Jeżeli w związku ze szkoleniami zostały poniesione wydatki na przejazd osób szkolonych i ewentualnie na zakwaterowanie ich na czas szkolenia (koszty delegacji), należy je uwzględnić w łącznych wydatkach na szkolenia.


Zobacz także:

Więcej o klasyfikacji budżetowej znajdziesz w module Finanse publiczne, księgowość i podatki. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności