Służba cywilna. Stosunek pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi

  • sluzba-cywilne-govOd 23.1.2016 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. Od tego momentu zatrudnieni na stanowiskach wyższych stają się oddzielną kategorią w korpusie służby cywilnej. Jak przekłada się to na zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej na tych stanowiskach?
  • Książka prezentuje krok po kroku, w sposób syntetyczny i kompleksowy proces rekrutacji, zasad zatrudniania oraz zwalniania pracowników służby cywilnej. Praktyczne podejście do tematu to liczne wskazówki, wzory przydatnych pism oraz odwołania do rzecznictwa. Publikacja odwołuje się także do dokumentów będących strategiami, rekomendacjami i wytycznymi dotyczącymi tej grupy zawodowej.
  • Osoby odpowiedzialne za sprawy personalne dzięki lekturze książki uzyskują przejrzyste zestawienie zmian w ustawie oraz konsekwencji z nich wynikających w zakresie obowiązków kadrowych w służbie cywilnej.
  • Czytelnik zapozna się także ze szczegółami ostatnich nowelizacji aktów wykonawczych do ustawy o służbie cywilnej (dotyczących: przeprowadzania ocen okresowych, szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny, zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy, organizowania i prowadzenia szkoleń).
Zamów książkę w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck >>

Fragment tekstu z poradnika:
3. Obowiązki urzędnika służby cywilnej i osoby zatrudnionej na stanowisku wyższym w służbie cywilnej

Urzędnik SC podlega wszystkim obowiązkom, jakie zostały opisane w rozdziale II pkt 2. Oprócz tego SłużbaCywilU precyzuje dodatkowe obowiązki dla urzędników, które nie dotyczą pracowników SC. Są to:

1) zakaz tworzenia partii politycznych i uczestniczenia w nich (art. 78 ust. 5 SłużbaCywilU),
2) zakaz podejmowania zajęć zarobkowych bez zgody DG (art. 80 ust. 2 SłużbaCywilU).

Generalnie uprawnione jest stwierdzenie, że lista obowiązków urzędników SC jest nieco szersza od listy obowiązków pracowników SC.

Przypatrzmy się także liście obowiązków nowej kategorii członków KSC, czyli osób zatrudnionych na stanowiskach wyższych w SC. Zgodnie z przepisami ZmSłużbaCywilU15 (weszła w życie 23.1.2016 r.) są objęci zakazem tworzenia partii politycznych i uczestniczenia w nich oraz zakazem podejmowania zajęć zarobkowych bez zgody DG, a także obowiązkami opisanymi w rozdziale II pkt 2, ale z pewnymi wyjątkami. Otóż osoby na stanowiskach wyższych w SC:

1) nie podlegają ocenom okresowym,
2) nie są objęte procesem ustalania IPRZ.

Różnic występujących pomiędzy wyodrębnioną w 2016 r. kategorią członków KSC, a pracownikami i urzędnikami jest więcej i zostaną one wskazane w dalszych częściach książki.

Na zakończenie tematu obowiązków członków KSC autorzy pragną zwrócić uwagę na fakt istnienia barier wynikających z OgrDziałGospU. Ograniczeniami w podejmowaniu działalności gospodarczej są objęte niektóre grupy członków KSC, zaś narzędziem egzekwowania ograniczeń są oświadczenia majątkowe. Kwestie związane z OgrDziałGospU i konsekwencje dla SC z przepisów tej ustawy zostały szczegółowo opisane w rozdziale II pkt 5.Zobacz także:


Więcej o zasadach zatrudniania w służbie cywilnej znajdziesz w module Kadry i płace. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności