Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Wydawnictwo Beck informuję, że w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. odbędzie się na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Ogólnopolska Konferencja:

Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dysfunkcje w obszarach działania jednostek sektora finansów publicznych

Organizatorami Konferencji są m. in. Rzecznicy dyscypliny finansów publicznych w Opolu oraz Wrocławiu, Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Opracowany program Konferencji, obejmuje najistotniejsze aktualne problemy w zakresie dyscypliny finansów publicznych oraz gospodarki finansowej JST, w tym nawiązujące przykładowo do poniższych obszarów tematycznych:

  • „Prawne znaczenie podpisu głównego księgowego na dokumencie stanowiącym podstawę zaciągnięcia zobowiązania lub dokonania wydatku”;
  • „Przedawnienie należności w prawie cywilnym i finansowym a przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”;
  • „Prawna charakterystyka, znaczenie i skutki (nie)dokonania czynności kontrasygnaty oraz wstępnej kontroli o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych’;
  • „Zaniechanie wydania decyzji administracyjnej jako czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych”;
  • „Zamówienia publiczne poprzez pryzmat orzeczeń uniewinniających od zarzutu popełnienia czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych”;
  • „O niezgodnym z prawem dokonywaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.”;
  • „Zakres i skutki naruszenia przepisów prawa przez podmiot dotujący działalność pożytku publicznego bądź beneficjenta dotacji w sferze dyscypliny finansów publicznych”;
  • „Finansowanie zadań oświatowych przez samorząd terytorialny w świetle ustaleń Najwyższej Izby Kontroli”;
  • „Niezgodne z prawem zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania – kategoryzacja stwierdzanych nieprawidłowości na tle rozstrzygnięć organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Konferencji >>>

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności