Reforma oświaty. Sieć szkół, rekrutacja, organizacja, ruch kadrowy

  • Reforma oświaty w pełni wejdzie w życie 1.9.2017 r. Jednak, aby szkoła mogła funkcjonować prawidłowo od początku nowego roku szkolnego, już teraz musi zostać podjętych szereg czynności przez samorządy i dyrektorów szkół. Reforma częściowo oparta jest na aktach wykonawczych, z które pozostają jeszcze w fazie projektów.
  • W poradniku omówione zostały najnowsze przepisy związane z reformą systemu oświaty, które dotyczą sieci szkół, rekrutacji, organizacji oraz spraw kadrowych. Różne terminy wejścia w życie przepisów oraz liczne rozporządzenia wykonawcze powodują trudności we właściwej interpretacji nowych regulacji. Książka prezentuje w tym zakresie najnowsze opinie oraz wyjaśnienia przygotowane przez ekspertów.
  • Publikacja odpowiada na praktyczne pytania dotyczące, m.in.: organów prowadzących szkoły niepubliczne w przypadku dostosowania placówki do nowego ustroju szkolnego, aktów założycielskich szkół powstałych w wyniku przekształcenia, procedury kontynuowania nauki dla uczniów wygaszonego gimnazjum, którzy nie otrzymali promocji.
Fragment tekstu z poradnika:
Opiniowanie arkusza przez organizacje związkowe

Nowym wymogiem, jaki spełnić będzie musiał dyrektor, opracowując arkusz, jest zaopiniowanie tego dokumentu przez organizacje związkowe, a dokładnie przez zakładowe organizacje związkowe będące jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu RadaDialSpołU albo jednostki organizacyjne organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu RadaDialSpołU.

Ustaleniu, jakie organizacje związkowe należy uznać za reprezentatywne w rozumieniu art. 110 ust. 2 PrOśw, a co za tym idzie – za uprawnione do opiniowania arkuszy, należy poświęcić kilka słów. Regulacja art. 110 PrOśw wymaga, aby organizacje, którym projekt arkusza zostanie przesłany do zaopiniowania, były:
1) zakładowymi organizacjami związkowymi będącymi jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu RadaDialSpołU albo
2) jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu RadaDialSpołU.

Odwołać się tu należy do regulacji art. 23 RadaDialSpołU, zgodnie z którym za reprezentatywne organizacje związkowe uznaje się ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje), które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) zrzeszają więcej niż 300 000 członków będących pracownikami;
2) działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności jest określony w więcej niż w połowie sekcji PKD, o której mowa w przepisach o statystyce publicznej.

Obecnie w skali kraju kryteria te spełniają trzy organizacje:
1) NSZZ „Solidarność”,
2) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
3) Forum Związków Zawodowych.

Nie oznacza to jednak, że projekt arkusza należy przesłać wyłącznie centralom tych właśnie trzech organizacji, art. 110 PrOśw wymaga bowiem zaopiniowania arkusza przez „jednostki organizacyjne organizacji reprezentatywnych” albo „jednostki organizacyjne organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji reprezentatywnych” w rozumieniu RadaDialSpołU. Innymi słowy, organizacjami uprawionymi do opiniowania arkusza są związki wchodzące w skład wyżej wskazanych trzech organizacji ogólnopolskich. Problem w tym, jak ustalić organizacje, które mają opiniować arkusz danej szkoły.
Zobacz także:


Więcej o reformie oświaty znajdziesz w module Oświata >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności