W dniu 13.3.2023 r., do Sejmu został złożony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, którego celem jest przyznanie dodatkowego świadczenia o charakterze emerytalnym dla sołtysów, którzy pełnili przynajmniej dwie kadencje (nie ma wymogu, żeby kadencje były pełnione bezpośrednio po sobie). Wysokość świadczenia została zaproponowana na 300 zł miesięcznie. Zgodnie z projektem, świadczenie ma przysługiwać po osiągnięciu wieku emerytalnego tj.:

  • w przypadku kobiet po osiągnięciu 60. roku życia,
  • w przypadku mężczyzn po osiągnięciu 65. roku życia.
Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Świadczenie w tym koszty obsługi, mają być finansowane z budżetu państwa. Świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Świadczenie będzie wypłacał organ emerytalny (ZUS lub KRUS). Będzie ono wypłacane miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca. Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.