Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych nie ma obowiązku realizowania programów, które rekomenduje Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Więcej treści o pomocy społecznej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Kwestie dotyczące działalności gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (dalej: GKRPA), w tym ich zadania, zostały uregulowane w przepisach ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.). Z kolei zadania Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (dalej: KCPU) uregulowane zostały w przepisach ustawy z 11.9.2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608 ze zm.).

Brak jest przepisu, który zobowiązywałby GKRPA do realizowania programów, które rekomenduje KCPU. Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych realizują uchwalony przez radę gminy gminny programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, który stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych i który uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Z kolei, do zadań KCPU należy m.in. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielanie im merytorycznej pomocy. W zakresie jej zadań brak jest przepisów, które wskazywałyby, że sporządzane przez nią rekomendacje miały charakter wiążący GKRPA. Zadania KCPU mają raczej charakter wspierający i pomocniczy w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, z samej definicji rekomendacji wynika, że jest to pozytywna opinia, pisemna bądź ustna, o kimś lub o czymś, poprzez polecenie komuś kogoś lub czegoś. Nie jest to jednak wiążące polecenie.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Wobec powyższego, GKRPA nie ma obowiązku realizowania programów, które rekomenduje KCPU.