Obecnie w pierwszej połowie 2023 r. płaca minimalna wynosi 3490 zł brutto, natomiast już od 1.7.2023 r. wzrośnie do kwoty 3600 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosi od 1.1.2023 r. – 22,80 zł, oraz od 1.7.2023 r. – 23,50 zł.

Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zgodnie z art. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 wynosi:

  1. co najmniej 105%, to ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej – od 1 stycznia i od 1 lipca,
  2. mniej niż 105%, to ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej – od 1 stycznia.

Jak podano w komunikacie Federacji Przedsiębiorców Polskich, wymagany wzrost płacy minimalnej w 2024 r., wynikający z obowiązujących przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę może oznaczać ponad 700 zł brutto podwyżki miesięcznie dla pracowników zarabiających płacę minimalną.

Jak wskazuje w swojej prognozie Federacja Przedsiębiorców Polskich w 2023 roku minimalna pensja wzrasta dwukrotnie — od stycznia i od lipca —w związku z tym należy rozważać dwa warianty podwyżki (w zależności od tego, czy liczymy ją od średniorocznej płacy minimalnej w 2023 r. czy tej obowiązującej na koniec obecnego roku). Pierwszy wariant zakłada wzrost o 654,40 zł do 4254,40 zł. Jeśli prawidłowy okaże się drugi wariant, to podwyżka będzie jeszcze wyższa, bo minimalne wynagrodzenie od 2024 r. będzie musiało wzrosnąć co najmniej o 720,40 zł do 4320,40 zł.

Najniższe stawki godzinowe dla określonych umów cywilnoprawnych wyniosłyby w 2024 r. odpowiednio 27,80 zł (wzrost o 4,30 zł w porównaniu z drugim półroczem 2023 r.) i 28,20 zł (wzrost o 4,70 zł).

Obliczenia Federacji Przedsiębiorców Polskich wskazują, że wymagany ustawowo gwarantowany poziom płacy minimalnej w przyszłym roku wyniesie 4254,40 zł, a minimalna stawka godzinowa – 27,80 zł. W stosunku do średniorocznego poziomu płacy minimalnej w 2023 r. oznacza to wzrost aż o 20%. Pracownik zarabiający płacę minimalną otrzymałby w ujęciu średniorocznym 709,40 zł brutto podwyżki swego miesięcznego wynagrodzenia.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Oczywiście są to pierwsze prognozy a finalne propozycje i wysokości płacy minimalnej poznamy najpierw w czerwcu (kiedy Rada Ministrów przyjmie propozycje, która będzie procedowana w ramach prac Rady Dialogu Społecznego), a następnie we wrześniu (kiedy zostanie przyjęta finalna wysokość płacy minimalnej na 2024 rok.