Krajowy Program Reform zawiera propozycje działań w odpowiedzi na 8 najważniejszych wyzwań gospodarczych i społecznych Polski:

  • poprawa opieki zdrowotnej, zapewnienie wystarczających zasobów, przyspieszenie wdrażania usług e-zdrowia;
  • zwiększenie innowacyjności gospodarki;
  • zwiększenie aktywności zawodowej, dostęp do opieki nad dziećmi, udoskonalanie elastycznych form organizacji pracy oraz pracy w obniżonym wymiarze czasu;
  • zazielenienie gospodarki, zrównoważony transport, czysta energia.
  • Wspieranie wysokiej jakości kształcenia i umiejętności zgodnie z potrzebami rynku pracy;
  • poprawa regulacji i klimatu inwestycyjnego, zwiększenie roli konsultacji społecznych, poprawa jakości stanowionego prawa;
  • zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do finansowania i płynności;
  • cyfryzacja.
Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź