Praktycznie o prawie administracyjnym

Praktycznie o prawie administracyjnym

  • Publikacja została poświęcona osobom pełniących służbę publiczną, w szczególności administracji publicznej, a także zagadnieniom z zakresu określanego na ogół jako etyka (etyka służby publicznej, etyka w administracji publicznej, etyka urzędnicza itp.).
  • Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów sądów administracyjnych, a w sprawach dyscyplinarnych sędziów właściwych w ich zakresie, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, urzędników administracji publicznej i innych osób w służbie publicznej, w tym członków organów samorządu terytorialnego i samorządu zawodowego.
  • Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych, którzy przygotowują się do egzaminu końcowego, a także zainteresowanych tematem studentów.

Fragment z książki:

Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej 2016, wyd. 1

Rozdział V. Polityczne wsparcie i ograniczenia etyki urzędniczej

§ 16. Infrastruktura etyczna jako polityka administracyjna

1 Problematyka polityczna jest niezwykle doniosła dla etyki urzędniczej. Jak była już o tym mowa w poprzednich rozdziałach, przejawia się to na wielu poziomach. W pierwszej kolejności samo formułowanie jej normatywnych koncepcji nie może odbyć się bez uwzględnienia różnego rodzaju ujęć istoty i funkcji prawnych oraz ustrojowych administracji publicznej. Oznacza to, że konieczne jest sięganie w tej dziedzinie nie tylko do teorii z zakresu nauk administracyjnych i prawa administracyjnego, ale także do nauk politycznych i filozofii polityki. Dlatego też szczególną uwagę w niniejszym tomie poświęcono różnym koncepcjom etyki urzędniczej w perspektywie teorii demokracji. Niewątpliwie wyznaczają one ogólną ramę dla bardziej praktycznych rozwiązań. W dalszej kolejności doniosłość problematyki politycznej staje się wyraźna w związku z omawianiem koncepcji infrastruktury etycznej administracji publicznej jako formy instytucjonalizacji etyki urzędniczej.

Spośród różnych możliwych sposobów pojmowania owej infrastruktury na pewno kluczowe jest holistyczne spojrzenie PUMA. Nieprzypadkowo wśród elementów infrastruktury na pierwszym miejscu wymienia się wolę polityczną, podkreślając, że politycy powinni kłaść nacisk na etykę w służbie publicznej, dawać dobry przykład i wspierać właściwie postępowanie przy pomocy współmiernych środków. Oznacza to, że problematyka polityczna nie jest więc tylko ważna w rozważaniach teoretycznych, ale ma charakter bardzo praktyczny.

 

 

Zobacz także:

 

Więcej w module Postępowanie administracyjne i egzekucyjne>>

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności