Praktycznie o ochronie danych

Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz

 

  • Komentarz omawia przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych.
  • Opracowanie polskiej regulacji w tej materii jest wynikiem konieczności zapewnienia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które w polskim porządku prawnym jest stosowane od 25.5.2018 r.
  • Komentarz zainteresuje przede wszystkim praktyków prawa: adwokatów, notariuszy, radców prawnych, prokuratorów, sędziów, a także osoby zobowiązane do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, m.in.: urzędników, inspektorów ochrony danych, specjalistów ds. ochrony danych osobowych (w tym specjalistów ds. ochrony danych osobowych dzieci), specjalistów ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego, osoby zajmujące się udostępnianiem informacji publicznej, osoby zapewniające ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Cenne wskazówki znajdą też osoby zajmujące się działalnością marketingową, kadrową i księgową, informatycy, jak również pracownicy sektora nowych technologii.

 

Fragment tekstu z poradnika:

Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz 2018, wyd. 1

Art. 8 [Podmioty obowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych]

KOMENTOWANY PRZEPIS

Administrator i podmiot przetwarzający są obowiązani do wyznaczenia inspektora ochrony danych, zwanego dalej „inspektorem”, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 37 rozporządzenia 2016/679.


1. Obowiązkowe przypadki wyznaczenia inspektora ochrony danych. W art. 37 ust. 1 RODO wskazane zostały trzy sytuacje, w których wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe. Są to przypadki, w których:

1) przetwarzania danych osobowych dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;

2) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę;

3) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10 RODO.

Są to więc te przypadki, w których administrator danych osobowych i podmiot przetwarzający dane osobowe są obowiązani do wyznaczenia inspektora.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu OchrDanychU (zob. uzasadnienie projektu ustawy o ochronie danych osobowych, Druk sejmowy VIII kadencji Nr 2410), „[p]rojektodawca nie zdecydował się rozszerzyć przedmiotowo sytuacji obligatoryjnego wyznaczania inspektora, traktując katalog wymieniony w art. 37 ust. 1 [RODO] jako zapewniający dostateczną ochronę podmiotów danych, a jednocześnie uwzględniający także koszty powołania inspektora”. Z tego względu wydaje się, że komentowany przepis powtarza tylko regułę wynikającą z art. 37 ust. 1 RODO, w żaden sposób jej nie zmieniając.

 

 

Zobacz także:

 

 

Więcej o ochronie danych osobowych w module Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne>>

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności